• Forvaltning og ikke-forvaltning av elv og skog i Nord-Troms 

      Viken, Arvid Ingmar (Peer reviewed, 2024)
      Artikkelen sammenlikner forvaltninga av to områder i Nordreisa og friluftsaktiviteter som foregår der. Det ene er Reisaelva med laksefiske, mens det andre er Kjellerskogen hvor det inntil nylig foregikk hundespanntrening ...