• Kartlegging av grøntstrukturer i Nye Stavanger kommune. 

      Stange, Erik E.; Venter, Zander Samuel; DIllinger, Benno; Sydenham, Markus A.K. (NINA Rapport;1706, Research report, 2019)
      Stange, E.E., Venter, Z.S., Dillinger, B. & Sydenham, M.A.K. 2019. Kartlegging av grønnstruktur for Nye Stavanger Kommune. NINA Rapport 1706. Norsk institutt for naturforskning. Norsk institutt for naturforskning fikk i ...