• Effekter av kalking på vannkvalitet, dyreplankton, bunndyr, fisk og fritidsfiske i Buskerud 1997-2007 

   Johnsen, Stein Ivar; Dervo, Børre; Garnås, E.; Nilssen, Jens Petter; Tysse, Åsmund; Wærvågen, Svein Birger (NINA Rapport;420, Research report, 2009)
   Johnsen, S.I., Dervo, B. K., Garnås, E., Nilssen, J. P., Tysse, Å. & Wærvågen, S. B. 2009. Effekter av kalking på vannkvalitet, dyreplankton, bunndyr, fisk og fritidsfiske i Buskerud 1997-2007. NINA Rapport 420. 43 s. + ...
  • Overvåking av elvemusling i Simoa, Buskerud. Statusrapport 2006. 

   Larsen, Bjørn Mejdell; Eken, Morten; Tysse, Åsmund; Engen, Øystein (NINA Rapport;314, Research report, 2007)
   Larsen, B.M., Eken, M., Tysse, Å. & Engen, Ø. 2007. Overvåking av elvemusling i Simoa, Buskerud. Statusrapport 2006. - NINA Rapport 314. 45 s. Det har vært en positiv utvikling for bestanden av elvemusling i Simoa fra ...