• Naturfaglig evaluering av norske verneområder 

   Framstad, Erik; Blindheim, Terje; Erikstad, Lars; Thingstad, Per Gustav; Sloreid, Svein Erik (NINA Rapport;535, Research report, 2010)
   Framstad, E., Blindheim, T., Erikstad, L., Thingstad, P.G. & Sloreid, S.-E. 2010. Naturfaglig evaluering av norske verneområder. – NINA Rapport 535. 214 s. Opprettelse av verneområder etter naturvernloven har vært en ...
  • Naturfaglig evaluering av norske verneområder. Dekning av naturtyper og arter 

   Blindheim, Terje; Thingstad, Per Gustav; Gaarder, Geir (NINA Rapport;539, Research report, 2011)
   Blindheim, T., Thingstad, P.G. & Gaarder, G. (red.) 2010. Naturfaglig evaluering av norske verneområder. Dekning av naturtyper og arter. – NINA Rapport 539. 340 s. I hvilken grad verneområdene dekker alle prioriterte ...