• Förslag till samordning av inventering av varg i Norge och Sverige 

   Wikenros, Camilla; Berg, Lena; Brendryen, Stein Arne; Flagstad, Øystein; Jonsson, Benny; Larsson, Per; Strømseth, Thomas H.; Svensson, Linn; Liberg, Olof (NINA rapport;993, Research report, 2014)
   Miljødirektoratet i Norge och Naturvårdsverket i Sverige har beslutat att genomföra en gemensam översyn av inventeringsverksamheten kring stora rovdjur med målsättningen att så långt möjligt harmonisera och samordna ...
  • Rovvilt og Samfunn (RoSa). Det skandinaviske ulveprosjektet – SKANDULV. Oversikt over gjennomførte aktiviteter i 2000-2004 

   Pedersen, Hans Chr.; Wabakken, Petter; Arnemo, Jon Martin; Brainerd, Scott; Brøseth, Henrik; Gundersen, Hege; Hjeljord, Olav; Liberg, Olof; Sand, Håkan; Solberg, Erling Johan; Storaas, Torstein; Strømseth, Thomas H.; Wam, Hilde; Zimmermann, Barbara (NINA Rapport;117, Research report, 2005)
   Pedersen, H.C., Wabakken, P., Arnemo, J.M., Brainerd, S.M., Brøseth, H., Gundersen, H., Hjeljord, O., Liberg, O., Sand, H., Solberg, E.J., Storaas, T., Strømseth, T.H., Wam, H. & Zimmermann, B. 2005. Rovvilt og Samfunn ...