• Miljøetiske tanker rundt utmarksbeite 

      Spedener, Mélanie (Journal article, 2021)
      Utmarksbeite har en lang tradisjon i Norge. Målet med utmarksbeite er å utnytte beiteressursene i utmarka uten at det går utover tømmerproduksjon, jakt, sanking av bær og sopp eller mulighetene for friluftsliv i området, ...