• Overvåking av cesium-137 i beitevekster og kjøtt av elg, hjort og villrein i 2009 

   Gaare, Eldar; Veiberg, Vebjørn; Solberg, Erling Johan; Skuterud, Lavrans (NINA rapport;594, Research report, 2010)
   Gaare, E., Veiberg, V., Solberg, E.J. & Skuterud, L. 2010. Overvåking av cesium-137 i beitevekster og kjøtt av elg, hjort og villrein i 2009. NINA Rapport 594. 32 s. Overvåkingen av nedfallet av Cs-137 i ulike vekst- ...
  • Overvåking av cesium-137 i beitevekster og kjøtt av elg, hjort og villrein i 2010 

   Veiberg, Vebjørn; Gaare, Eldar; Stokke, Sigbjørn; Solberg, Erling Johan; Skuterud, Lavrans (NINA Rapport;734, Research report, 2011)
   Veiberg, V., Gaare, E., Stokke, S., Solberg, E.J. & Skuterud, L. 2011. Overvåking av cesium-137 i beitevekster og kjøtt av elg, hjort og villrein i 2010. – NINA Rapport 734. 33 s. Overvåkingen av nedfallet av Cs-137 i ...
  • Radiocesium i villreinkjøtt og lav. Overvåking av kjøtt og lav i villreinområder i 2008 

   Gaare, Eldar; Skuterud, Lavrans (NINA Rapport;446, Research report, 2009)
   Gaare, E. & Skuterud, L. 2009. Radiocesium i villreinkjøtt og lav. Overvåking av kjøtt og lav i villrein-områder i 2008. – NINA Rapport 446. 15 s. Overvåkingen av nedfallet av Cs-137 i ulike plante- og dyrearter i naturlige ...
  • Radiocesium i villreinkjøtt. Overvåking i fem villreinområder 

   Gaare, Eldar; Skuterud, Lavrans (NINA Rapport;328, Research report, 2008)
   Gaare, E. & Skuterud, L. 2008. Radiocesium i villreinkjøtt. Overvåking i fem villreinområder – NINA Rapport 328. 14 s. Overvåkingen av nedfallet av Cs-137 i ulike plante- og dyrearter i naturlige økosystemer startet samme ...