• Kriterier for vurdering av truete naturtyper 

      Framstad, Erik; Stabbetorp, Odd Egil; Skiftesvik, Anne Berit; Brandrud, Tor Erik (NINA Rapport;428, Research report, 2009)
      Framstad, E., Stabbetorp, O.E., Skiftesvik, A.B. & Brandrud, T.E. 2009. Kriterier for vurdering av truete naturtyper. - NINA Rapport 428. 68 s. For å få fram et bedre kunnskapsgrunnlag for forvaltningen av norsk natur skal ...