• Villreinen i Rondane sørområde - Fampen. Status og arealbruk 

      Jordhøy, Per; Ruud, Hans-Petter; Lie, Thore (NINA Rapport;1300, Research report, 2017)
      Jordhøy, P., Ruud, H. P. og Lie,T. 2017. Villreinen i Rondane sørområde – Fampen. Status og arealbruk. NINA Rapport 1300. 40 s. I samband med forvalting av reinen i Rondane har det vore mangelfull kunnskap om bestanden ...