• Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Fundin, Oppdal og Folldal kommuner 

   Johnsen, Stein Ivar; Museth, Jon; Sandlund, Odd Terje; Rognerud, Sigurd; Dokk, John Gunnar (NINA Rapport;966, Research report, 2013-08)
   Etter reguleringen av Fundin i 1970 er det gjennomført én fiskebiologisk undersøkelse i 1981, samt gjennomført et enkelt prøvefiske og samlet inn fangstskjemaer i hvert av årene 1999- 2001. Da det var over 10 år siden ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Storinnsjøen, Tynset kommune 2010-2017. Mulige effekter etter introduksjon av ørekyte 

   Johnsen, Stein Ivar; Qvenild, Tore; Dokk, John Gunnar; Rognerud, Sigurd (NINA Rapport;1535, Research report, 2018)
   Johnsen, S.I., Qvenild, T., Dokk, J.G & Rognerud, S. 2018. Fiskebiologiske undersøkelser i Storinnsjøen, Tynset kommune 2010-2017. Mulige effekter etter introduksjon av ørekyte. NINA Rapport 1535. Norsk institutt for ...
  • Fiskesamfunnet i Aursunden, Røros kommune 

   Johnsen, Stein Ivar; Sandlund, Odd Terje; Dokk, John Gunnar; Museth, Jon; Rognerud, Sigurd; Gjelland, Karl Øystein; Helland, Ingeborg Palm; Westberg, Tron Steffen (NINA Rapport;864, Research report, 2012)
   Det er imidlertid ikke gjort noen større fiskeundersøkelse de siste 10 årene. Det var derfor ønskelig med en ny oppdatert status av fiskesamfunnet i Aursunden, med et særlig fokus på sik-, ørret- og røyebestandene. De ...
  • Fiskesamfunnet i Osensjøen, Trysil og Åmot kommuner Hedmark. Status i 2013 og endringer siden 1970-åra 

   Sandlund, Odd Terje; Linløkken, Arne; Gjelland, Karl Øystein; Johnsen, Stein Ivar; Rognerud, Sigurd; Museth, Jon; Dokk, John Gunnar; Garmo, Øyvind Aaberg; Walseng, Bjørn (NINA rapport;1046, Research report, 2014)
   Målsetningen for undersøkelsene i Osensjøen i 2013 var å fastslå status for fiskebestandene mer enn 30 år etter åpningen av Osa kraftverk i 1981. Mer spesifikt skulle vi også vurdere mulige effekter av planlagte endringer ...
  • Fiskesamfunnet i Savalen, Alvdal og Tynset kommuner Betydningen av reguleringsinngrep, beskatning og avbøtende tiltak 

   Johnsen, Stein Ivar; Kraabøl, Morten; Sandlund, Odd Terje; Rognerud, Sigurd; Linløkken, Arne; Wærvågen, Svein Birger; Dokk, John Gunnar (NINA rapport;720, Research report, 2011)
   Johnsen, S.I., Kraabøl, M., Sandlund, O.T., Rognerud, S., Linløkken, A., Wærvågen, S.B. & Dokk, J.G. 2011. Fiskesamfunnet i Savalen, Alvdal og Tynset kommuner - Betydningen av reguleringsinngrep, beskatning og avbøtende ...
  • Fiskesamfunnet i Storsjøen i Åmot og Rendalen kommuner. Betydningen av reguleringsinngrep, endret beskatning og avbøtende tiltak 

   Museth, Jon; Sandlund, Odd Terje; Johnsen, Stein Ivar; Rognerud, Sigurd; Saksgård, Randi J. (NINA Rapport;388, Research report, 2008)
   Museth, J., Sandlund, O. T., Johnsen, S. I., Rognerud, S. & Saksgård, R. 2008. Fiskesamfunnet i Storsjøen i Åmot og Rendalen kommuner. Betydningen av reguleringsinngrep, endret beskatning og avbøtende tiltak – NINA Rapport ...
  • Fiskeundersøkelser i Osensjøen 2010 - 2011 Med tidstrender for sik og lagesild 

   Linløkken, Arne; Rognerud, Sigurd; Sandlund, Odd Terje (NINA Rapport;737, Research report, 2011)
   Linløkken, A. N., Rognerud, S. & Sandlund, O. T. 2011. Fiskeundersøkelser i Osensjøen 2010 – 2011. Med tidstrender for sik og lagesild. – NINA Rapport 737. 26 s. Det ble gjennomført ekkoloddregistreringer av fisk og ...
  • Introduced European smelt (Osmerus eperlanus) affects food web and fish community in a large Norwegian lake 

   Eloranta, Antti; Johnsen, Stein Ivar; Power, Michael; Bærum, Kim Magnus; Sandlund, Odd Terje; Finstad, Anders Gravbrøt; Rognerud, Sigurd; Museth, Jon (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Invasive and introduced fishes can affect recipient ecosystems and native species via altered competitive and predatory interactions, potentially leading to top-down and bottom-up cascading impacts. Here, we describe a ...