• Villreinen i Forollhogna. Status og leveområde 

      Jordhøy, Per; Sørensen, Raymond; Berge, Trond Are; Guldvik, Kåre; Meli, Jon J.; Strand, Olav (NINA Rapport;528a, Research report, 2010)
      Jordhøy, P., Sørensen, R., Berge, T. A., Borgos, T., Guldvik, K. og Meli, J. J. og Strand, O. 2010. Villreinen i Forollhogna. Status og leveområde. NINA -Rapport 528a. 64s. + vedlegg. I forbindelse med ny regional plan ...