• Statoils overvåkingsprogram for Snøhvit. Overvåking av vegetasjon og jord – gjenanalyser i 2013. 

      Aarrestad, Per Arild; Bjerke, Jarle W.; Hak, Claudia; Lunder, Helene; Myklebost, Heidi Elin; Westergaard, Kristine Bakke; Åström, Jens (NINA Rapport;1017, Research report, 2014)
      Aarrestad, P.A., Bjerke, J.W., Hak, C., Lunder, H., Myklebost, H.E., Westergaard, K.B. & Åström, J. 2014. Statoils overvåkingsprogram for Snøhvit. Overvåking av vegetasjon og jord – gjenanalyser i 2013. - NINA Rapport ...