• Forslag til samordning av overvåkingsprogrammene på fjellrev i Norge og Sverige 

   Tovmo, Mari; Bretten, Tord; Eide, Nina E.; Jaxgård, Peter; König, Malin; Liljemark, Lars; Norén, Karin (NINA Kortrapport;31, Research report, 2016)
   Tovmo, M., Bretten, T., Eide, N. E., Jaxgård, P., König, M., Liljemark, L. og Norén, K. 2016. Forslag til samordning av overvåkingsprogrammene på fjellrev i Norge og Sverige. - NINA Kortrapport 31. 45 s. I september 2015 ...
  • Förslag till samordning av inventering av järv i Sverige och Norge 

   Persson, Jens; Bretten, Tord; Brøseth, Henrik; Karlsson, Jens; Liljemark, Lars; Lundvall, Anders; Rauset, Geir Rune; Tyren, Håkan; Wiklund, Tom (NINA Rapport;882, Research report, 2012)
   Direktoratet for naturforvaltning i Norge och Naturvårdsverket i Sverige har beslutat att genomföra en gemensam översyn av inventeringsverksamheten kring stora rovdjur med målsättningen att så långt möjligt harmonisera ...