• Förslag till samordning av inventering av varg i Norge och Sverige 

   Wikenros, Camilla; Berg, Lena; Brendryen, Stein Arne; Flagstad, Øystein; Jonsson, Benny; Larsson, Per; Strømseth, Thomas H.; Svensson, Linn; Liberg, Olof (NINA rapport;993, Research report, 2014)
   Miljødirektoratet i Norge och Naturvårdsverket i Sverige har beslutat att genomföra en gemensam översyn av inventeringsverksamheten kring stora rovdjur med målsättningen att så långt möjligt harmonisera och samordna ...
  • Rovvilt og Samfunn (RoSa). Det skandinaviske ulveprosjektet – SKANDULV. Oversikt over gjennomførte aktiviteter i 2000-2004 

   Pedersen, Hans Chr.; Wabakken, Petter; Arnemo, Jon Martin; Brainerd, Scott; Brøseth, Henrik; Gundersen, Hege; Hjeljord, Olav; Liberg, Olof; Sand, Håkan; Solberg, Erling Johan; Storaas, Torstein; Strømseth, Thomas H.; Wam, Hilde; Zimmermann, Barbara (NINA Rapport;117, Research report, 2005)
   Pedersen, H.C., Wabakken, P., Arnemo, J.M., Brainerd, S.M., Brøseth, H., Gundersen, H., Hjeljord, O., Liberg, O., Sand, H., Solberg, E.J., Storaas, T., Strømseth, T.H., Wam, H. & Zimmermann, B. 2005. Rovvilt og Samfunn ...
  • Scandlynx: a vision for coordinated lynx research in Scandinavia 

   Linnell, John Durrus; Andrén, Henrik; Liberg, Olof; Odden, John; Skogen, Ketil; Andersen, Reidar (NINA Rapport;86, Research report, 2005)
   Linnell, J.D.C., Andrén, H., Liberg, O., Odden, J., Skogen, K. og Andersen, R. 2005. - Scandlynx: a vision for coordinated lynx research in Scandinavia. - NINA Rapport 86. 26 s. This document presents a vision for research ...
  • Skandlynx : framdriftsrapport fra det skandinaviske forskningsprosjektet på gaupe 2008-2009 

   Odden, John; Mattisson, Jenny; Andrén, Henrik; Linnell, John D.C.; Persson, Jens; Flagstad, Øystein; Nilsen, Erlend Birkeland; Arnemo, Jon Martin; Sköld, Kent; Segerström, Peter; Samelius, Gustaf; Rauset, Geir Rune; Danell, Anna; Liberg, Olof (NINA Rapport;513, Research report, 2009)
   Odden, J., Mattisson, J., Andren, H., Linnell, J.D.C., Persson, J., Flagstad, Ø., Nilsen, E.B., Arnemo, J.M., Sköld, K., Segerström, P., Samelius, G., Rauset, G.R., Danell, A. & Liberg, O. 2009. Skandlynx : framdriftsrapport ...