• Kontroversen rundt bruken av søkevinkler i skredsøk i Norge - en analyse 

   Horgen, André; Eikje, Cleng A. (Journal article, 2022)
   I artikkelen presenteres resultatene av en historisk undersøkelse av kontroversen rundt bruken av søkevinkler til skredsøk i norsk redningstjeneste. Forskningsspørsmålene i artikkelen er: Når og hvordan kom bruken av ...
  • Kultur for skredsikkerhet i Norge, 1960 – 2020 

   Horgen, André; Christoffersen, Fredrik (Journal article, 2021)
   This article presents the results of a cultural-historical study related to avalanche safety and risk in Norway in the period 1960-2020. We have identified three major shifts related to how, at an institutional level, the ...
  • Sikkerhetsstatus for friluftslivsaktiviteter i Norge på 2000-tallet 

   Horgen, André (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Artikkelen gjør opp status mht. sikkerhet for ulike friluftslivsaktiviteter i Norge på 2000-tallet. I artikkelen blir det redegjort for antall dødsulykker innenfor en rekke aktiviteter. Antall forulykkede sees i sammenheng ...