• Alien plants, animals, fungi and algae in Norway: an inventory of neobiota 

   Sandvik, Hanno; Dolmen, Dag; Elven, Reidar; Falkenhaug, Tone; Forsgren, Elisabet; Hansen, Haakon; Hassel, Kristian; Husa, Vivian; Kjærstad, Gaute; Ødegaard, Frode; Pedersen, Hans Christian; Solheim, Halvor; Stokke, Bård Gunnar; Åsen, Per Arvid; Åström, Sandra Charlotte Helene; Brandrud, Tor Erik; Elven, Hallvard; Endrestøl, Anders; Finstad, Anders Gravbrøt; Fredriksen, Stein; Gammelmo, Øivind; Gjershaug, Jan Ove; Gulliksen, Bjørn; Hamnes, Inger Sofie; Hatteland, Bjørn Arild; Hegre, Hanne; Hesthagen, Trygve H.; Jelmert, Anders; Jensen, Thomas Correll; Johnsen, Stein Ivar; Karlsbakk, Egil; Magnusson, Christer; Nedreaas, Kjell Harald; Nordén, Björn; Oug, Eivind; Pedersen, Oddvar; Pedersen, Per Anker; Sjøtun, Kjersti; Skei, Jon Kristian; Solstad, Heidi; Sundheim, Leif; Swenson, Jon; Syvertsen, Per Ole; Talgø, Venche; Vandvik, Vigdis; Westergaard, Kristine Bakke; Wienerroither, Rupert; Ytrehus, Bjørnar; Hilmo, Olga; Henriksen, Snorre; Gederaas, Lisbeth (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   We present the results of an inventory and status assessment of alien species in Norway. The inventory covered all known multicellular neobiota, 2496 in total, 1039 of which were classified as naturalised. The latter ...
  • Alien species and the Water Framework Directive: Recommendations for assessing ecological status in fresh waters in Norway 

   Sandvik, Hanno; Taugbøl, Annette; Bærum, Kim Magnus; Hesthagen, Trygve H.; Jensen, Thomas Correll; Johnsen, Stein Ivar; Sandlund, Odd Terje; Schartau, Ann Kristin (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   1. Invasive alien species are recognized as a significant anthropogenic threat to freshwater ecosystems, because they may bring about the local extinction of native species and the collapse of habitat types of special ...
  • Alien species in Norway: results from quantitative ecological impact assessments 

   Sandvik, Hanno; Hilmo, Olga; Henriksen, Snorre; Elven, Reidar; Åsen, Per Arvid; Hegre, Hanne; Pedersen, Oddvar; Pedersen, Per Anker; Solstad, Heidi; Vandvik, Vigdis; Westergaard, Kristine Bakke; Ødegaard, Frode; Åström, Sandra Charlotte Helene; Elven, Hallvard; Endrestøl, Anders; Gammelmo, Øivind; Hatteland, Bjørn Arild; Solheim, Halvor; Nordén, Björn; Sundheim, Leif; Talgø, Venche; Falkenhaug, Tone; Gulliksen, Bjørn; Jelmert, Anders; Oug, Eivind; Sundet, Jan Henry; Forsgren, Elisabet; Finstad, Anders Gravbrøt; Hesthagen, Trygve H.; Nedreaas, Kjell Harald; Wienerroither, Rupert; Husa, Vivian; Fredriksen, Stein; Sjøtun, Kjersti; Steen, Henning; Hansen, Haakon; Hamnes, Inger Sofie; Karlsbakk, Egil; Magnusson, Christer; Ytrehus, Bjørnar; Pedersen, Hans Christian; Swenson, Jon; Syvertsen, Per Ole; Stokke, Bård Gunnar; Gjershaug, Jan Ove; Dolmen, Dag; Kjærstad, Gaute; Johnsen, Stein Ivar; Jensen, Thomas Correll; Hassel, Kristian; Gederaas, Lisbeth (Journal article, 2020)
   1. Due to globalisation, trade and transport, the spread of alien species is increasing dramatically. Some alien species become ecologically harmful by threatening native biota. This can lead to irreversible changes in ...
  • Arctic charr (Salvelinus alpinus) re-established in a formerly acidified and highly dilute mountain lake under declining acidic deposition 

   Hesthagen, Trygve H.; Saksgård, Randi J. (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Arctic charr in Rondvatn, a formerly highly acidified mountain lake in southern Norway, was re-established through stocking. The population became extinct during the early 1980s when the lake had an annual mean pH of ...
  • Biologiske undersøkelser i kalkede vann i Vest-Agder 2008, med vekt på krepsdyr, bunndyr og fisk 

   Halvorsen, Gunnar; Hesthagen, Trygve H.; Svalastog, Dag; Bongard, Terje (NINA Rapport;450, Research report, 2009)
   Halvorsen, G., Hesthagen, T., Svalastog, D. & Bongard, T. 2009. Biologiske undersøkelser i kalkede vann i Vest-Agder 2008, med vekt på krepsdyr, bunndyr og fisk. - NINA Rapport 450. 55 s. Høsten 2008 ble det gjennomført ...
  • En biologisk inventering av ni kalkede innsjøer i Agder høsten 2006, med vekt på krepsdyr og fisk 

   Hesthagen, Trygve H.; Walseng, Bjørn; Ugedal, Ola; Bongard, Terje; Ousdal, Jøren-Ola; Saksgård, Randi J. (NINA Rapport;216, Research report, 2006)
   Hesthagen, T., Walseng, B., Ugedal, O., Bongard, T., Ousdal, J.-O. og Saksgård, R. 2006. En biologisk inventering av ni kalkede innsjøer i Agder høsten 2006, med vekt på krepsdyr og fisk. - NINA Rapport 216. 62 s. Høsten ...
  • En historisk dokumentasjon av de ferskvannsbiologiske forholdene i Nordre Boksjø, Enningdalsvassdraget 

   Walseng, Bjørn; Hesthagen, Trygve H. (NINA rapport;617, Research report, 2011)
   Walseng, B. & Hesthagen, T. 2010. En historisk dokumentasjon av de ferskvannsbiologiske forholdene i Nordre Boksjø, Enningdalsvassdraget. NINA Rapport 617. 45 s Nordre Boksjø (1,97 km2) danner utspringet til Enningdals ...
  • Endringer i areal med forsuringsskadde fiskebestander i norske innsjøer fra rundt 1990 til 2006 

   Hesthagen, Trygve H.; Østborg, Gunnel Marie (NINA Rapport;169, Research report, 2008)
   Hesthagen, T. og Østborg, G. 2006. Endringer i areal med forurensningsskadde fiskebestander i norske innsjøer fra rundt 1990 til 2006. I Sør-Norge har det vært omfattende skader på fiskebestander pga forsuring i mange ...
  • Enningdalsvassdraget, en ferskvannsbiologisk dokumentasjon.Del 1- Krepsdyr 

   Walseng, Bjørn; Hesthagen, Trygve H. (NINA rapport;827, Research report, 2012)
   Walseng, B. & Hesthagen, T. 2012. Enningdalsvassdraget, en ferskvannsbiologisk dokumentasjon. Del 1- Krepsdyr. - NINA Rapport 827. 54 s. I tillegg til de sørvestlige deler av landet er også har også sørøstlige områder, ...
  • Femti år etter utsettingene av mysis (Mysis relicta) og firetornet istidskreps (Pallasiola quadrispinosa) i norske innsjøer: til gagn eller skade? 

   Sandlund, Odd Terje; Arnekleiv, Jo Vegar; Hesthagen, Trygve H.; Koksvik, Jan Ivar; Næsje, Tor (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Krepsdyra Mysis relicta (mysis, pungreke) og Pallasiola quadrispinosa (firetornet istidskreps, heretter kalt pallasea) forekommer i Norge naturlig i noen innsjøer på Østlandet. Etter utsettinger i regulerte innsjøer i ...
  • Ferskvandsfiskenes utbredelse og indvandring i Norge med et tillæg om krebsen – 100 år i 2018! 

   Sandlund, Odd Terje; Finstad, Anders Gravbrøt; Hesthagen, Trygve H. (Journal article, 2018)
   I 2018 er det 100 år siden et grunnleggende arbeid om innvandring og forekomst av ferskvannsfiskene våre ble utgitt. Hartvig Huitfeldt-Kaas la gjennom banebrytende forskning et solid grunnlag for mange av de temaene som ...
  • Ferskvannsbiologiske undersøkelser i magasinene Storevatn og Stegil i Mandalsvassdraget høsten 2012 

   Hesthagen, Trygve H.; Walseng, Bjørn (NINA Rapport;924, Research report, 2013-05)
   Høsten 2012 ble det gjennomført ferskvannsbiologiske undersøkelser i Storevatn og Stegil i Mandalsvassdraget. Hensikten var å (i) vurdere den økologiske tilstanden i de to regulerte inn-sjøene basert på vannkjemi og ...
  • Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Nåvatn og Skjerkevatn i Mandalsvassdraget høsten 2011 - Fisk og krepsdyr 

   Hesthagen, Trygve H.; Walseng, Bjørn (NINA Rapport;804, Research report, 2012)
   Hesthagen, T. & Walseng, B. 2012. Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Nåvatn og Skjerkevatn i Mandalsvassdraget høsten 2011 – Fisk og krepsdyr. - NINA Rapport 804. 30 s. Høsten 2011 ble det gjennomført ferskvannsbiologiske ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Dalsvatnet, Ångårdsvatnet og Tovatna i Trollheimen, 2014 

   Hesthagen, Trygve H.; Saksgård, Randi J.; Sandlund, Odd Terje (NINA Rapport;1172, Research report, 2015)
   Denne rapporten omhandler krepsdyr, bunndyr og fisk i Dalsvatnet, Ångardsvatnet og Østre, Midtre og Vestre Tovatnet. Alle innsjøene er lokalisert i Oppdal kommune, Sør-Trøndelag, bort-sett fra en mindre del av Vestre ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Gaularvassdraget i forbindelse med overvåking av sur nedbør 

   Hesthagen, Trygve H.; Saksgård, Randi J.; Fiske, Peder (NINA Rapport;224, Research report, 2007)
   Hesthagen, T. Saksgård, R. og Fiske, P. 2007. Fiskebiologiske undersøkelser i Gaularvassdraget i forbindelse med overvåking av sur nedbør. – NINA Rapport 224. 33 s. Siden 1987 har flere lokaliteter i Eldalen og Haukedalen ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i reguleringsmagasiner til Svorka kraftverk høsten 2009 

   Solem, Øyvind; Hesthagen, Trygve H.; Lüscher, Sara; Saksgård, Randi J. (NINA rapport;597, Research report, 2010)
   Solem, Ø., Hesthagen, T., Lüscher, S. & Saksgård. R. 2010 Fiskebiologiske undersøkelser i reguleringsmagasiner til Svorka kraftverk høsten 2009 – NINA Rapport [597. 46 s.] Rapporten omhandler resultatene fra de fiskebiologiske ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i regulerte innsjøer i Aura- og Gryttenvassdraget høsten 2007 

   Hesthagen, Trygve H.; Johnsen, Stein Ivar; Fløystad, Leidulf; Saksgård, Randi J.; Ugedal, Ola (NINA Rapport;343, Research report, 2008)
   Hesthagen, T., Johnsen, S.I., Fløystad, L., Saksgård, R. & Ugedal, O. 2008. Fiskebiologiske undersøkelser i regulerte innsjøer i Aura- og Gryttenvassdraget høsten 2007. - NINA Rapport 343. 56 s. Rapporten omhandler ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Selbusjøen og Nea med sideelver i 2016 

   Arnekleiv, Jo Vegar; Hesthagen, Trygve H.; Sjursen, Aslak Darre; Sandlund, Odd Terje; Rønning, Lars; Berger, Hans Mack; Museth, Jon (NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport;, Report, 2017)
   I Selbusjøen med tilløpselver og i Nea med tilløpselver ble det gjennomført fiskebiologiske undersøkelser høsten 2016 på oppdrag for Statkraft Energi AS. I Selbusjøen omfattet undersøkelsen prøvefiske med bunngarn ...
  • Forekomst av langtidsverter i periferien av Gyrodactylus salaris smittede vassdrag i Driva- og Rauma-regionen 

   Solem, Øyvind; Berg, Marius; Johnsen, Bjørn Ove; Jensås, Jan Gunnar; Hesthagen, Trygve H.; Bremset, Gunnbjørn; Østborg, Gunnel Marie; Saksgård, Laila M. (NINA rapport;704, Research report, 2011)
   Øyvind Solem, Marius Berg, Bjørn Ove Johnsen, Jan Gunnar Jensås, Trygve Hesthagen, Gunnbjørn Bremset, Gunnel Østborg & Laila Saksgård. 2011. Forekomst av langtidsverter i periferien av Gyrodactylus salaris smittede vassdrag ...
  • Forekomst av reproduserende bestander av bekkerøye (Salvelinus fontinalis) i Norge pr. 2013 

   Hesthagen, Trygve H.; Kleiven, Einar (NINA Rapport;900, Research report, 2013-07)
   Bekkerøya (Salvelinus fontinalis) har sin naturlige utbredelse i nordøstlige deler av NordAmerika. Navnet relaterer seg til artens forkjærlighet for kaldt og klart kildevatn. Bekkerøya ble innført fra Nord-Amerika til ...