• Alien plants, animals, fungi and algae in Norway: an inventory of neobiota 

   Sandvik, Hanno; Dolmen, Dag; Elven, Reidar; Falkenhaug, Tone; Forsgren, Elisabet; Hansen, Haakon; Hassel, Kristian; Husa, Vivian; Kjærstad, Gaute; Ødegaard, Frode; Pedersen, Hans Christian; Solheim, Halvor; Stokke, Bård Gunnar; Åsen, Per Arvid; Åström, Sandra Charlotte Helene; Brandrud, Tor Erik; Elven, Hallvard; Endrestøl, Anders; Finstad, Anders Gravbrøt; Fredriksen, Stein; Gammelmo, Øivind; Gjershaug, Jan Ove; Gulliksen, Bjørn; Hamnes, Inger Sofie; Hatteland, Bjørn Arild; Hegre, Hanne; Hesthagen, Trygve H.; Jelmert, Anders; Jensen, Thomas Correll; Johnsen, Stein Ivar; Karlsbakk, Egil; Magnusson, Christer; Nedreaas, Kjell Harald; Nordén, Björn; Oug, Eivind; Pedersen, Oddvar; Pedersen, Per Anker; Sjøtun, Kjersti; Skei, Jon Kristian; Solstad, Heidi; Sundheim, Leif; Swenson, Jon; Syvertsen, Per Ole; Talgø, Venche; Vandvik, Vigdis; Westergaard, Kristine Bakke; Wienerroither, Rupert; Ytrehus, Bjørnar; Hilmo, Olga; Henriksen, Snorre; Gederaas, Lisbeth (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   We present the results of an inventory and status assessment of alien species in Norway. The inventory covered all known multicellular neobiota, 2496 in total, 1039 of which were classified as naturalised. The latter ...
  • Biodiversitet i plantefelt med gran (Picea abies) og i plantefelt med sitkagran (P. sitchensis). En sammenlignende studie 

   Hilmo, Olga; Hassel, Kristian; Holien, Håkon; Evju, Marianne; Nygård, Malene Østreng (NINA rapport;1031, Research report, 2014)
   Kunnskapen om biodiversitet i plantefelt av introduserte bartre er generelt mangelfull. Hovedmålet med dette prosjektet har vært å få større kunnskap om hvilken betydning plantefelt med sitkagran (Picea sitchensis) kan ha ...
  • Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statskog SFs eiendommer. Del 2 Årsrapport for registreringer i Midt-Norge 2005 

   Gaarder, Geir; Brandrud, Tor Erik; Klepsland, Jon; Reiso, Sigve; Abel, Kim; Bendiksen, Egil; Heggland, Arne; Sverdrup-Thygeson, Anne; Svalastog, Dag; Fjeldstad, Helge; Hassel, Kristian; Blindheim, Terje (NINA Rapport;151, Research report, 2006)
   Hofton, T.H. og Framstad, E. (red.), Gaarder, G., Brandrud, T.E., Klepsland, J., Reiso, S., Abel, K., Bendiksen, E., Heggland, A., Sverdrup-Thygeson, A., Svalastog, D., Fjeldstad, H., Hassel, K. og Blindheim, T. 2006. ...
  • Skogregistreringer på utvalgte eiendommer under ordningen med ”frivillig vern” i Øst-Norge og Midt-Norge 2005 

   Abel, Kim; Bendiksen, Egil; Blindheim, Terje; Brandrud, Tor Erik; Hassel, Kristian; Heggland, Arne; Hofton, Tom Hellik; Klepsland, Jon T.; Reiso, Sigve; Sverdrup-Thygeson, Anne (NINA Rapport;152, Research report, 2006)
   Framstad, E. (red), Abel, K., Bendiksen, E., Blindheim, T., Brandrud, T.E., Hassel, K., Heggland, A., Hofton, T.H., Klepsland, J.T., Reiso, S. & Sverdrup-Thygeson, A. 2006. Skogregistreringer på utvalgte eiendommer under ...
  • Spatial genetic structure of the abundant and Widespread Peatmoss Sphagnum magellanicum Brid . 

   Kyrkjeeide, Magni Olsen; Hassel, Kristian; Flatberg, Kjell Ivar; Shaw, A. Jonathan; Yousefi, Narjes; Stenøien, Hans K. (PLoS ONE;, Journal article; Peer reviewed, 2016)
  • Sphagnum incundum a new species in Sphagnum subg. Acutifolia (Sphagnaceae) from boreal and arctic regions of North America 

   Kyrkjeeide, Magni Olsen; Hassel, Kristian; Shaw, Blanca; Shaw, Jonathan; Temsch, Eva M.; Flatberg, Kjell Ivar (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   We describe Sphagnum incundum in Sphagnum subg. Acutifolia (Sphagnaceae, Bryophyta). We used both molecular and morphological methods to describe the new species. Molecular relationships with closely related species were ...
  • Tiltak for å ta vare på truet natur. Kunnskapsgrunnlag for 90 truete arter og 33 truete naturtyper 

   Aalberg Haugen, Inger Marie; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Bjerke, Jarle W.; Brandrud, Tor Erik; Hegre, Hanne; Jokerud, Mari; Vange, Vibekke; Westergaard, Kristine Bakke; Øien, Dag-Inge; Myklebost, Heidi; Hanssen, Oddvar; Hassel, Kristian; Järnegren, Johanna; Endrestøl, Anders; Lyngstad, Anders; Nordén, Jenni; Dervo, Børre; Evju, Marianne; Mjelde, Marit; Nordén, Bjørn; Christie, Hartvig; Gjershaug, Jan Ove; Pedersen, Bård; Austrheim, Gunnar; Mattisson, Jenny; Ødegaard, Frode; Handberg, Øyvind Nystad; Magnussen, Kristin; Dombu, Siri Voll; Ruano, Monica; Daverdin, Marc; Jackson, Craig Ryan; Hanssen, Frank; Dervo, Bjørnar; Singsaas, Frode Thomassen (NINA Rapport;1646, Research report, 2019)
   Aalberg Haugen, I.M., Kyrkjeeide, M.O., Bjerke, J.W, Brandrud, T.E., Hegre, H., Jokerud, M., Vange, V., Westergaard, K.B., Øien, D.-I., Myklebost, H., Hanssen, O., Hassel, K., Järnegren, J., Endrestøl, A., Lyngstad, A., ...