• Alien plants, animals, fungi and algae in Norway: an inventory of neobiota 

   Sandvik, Hanno; Dolmen, Dag; Elven, Reidar; Falkenhaug, Tone; Forsgren, Elisabet; Hansen, Haakon; Hassel, Kristian; Husa, Vivian; Kjærstad, Gaute; Ødegaard, Frode; Pedersen, Hans Christian; Solheim, Halvor; Stokke, Bård Gunnar; Åsen, Per Arvid; Åström, Sandra Charlotte Helene; Brandrud, Tor Erik; Elven, Hallvard; Endrestøl, Anders; Finstad, Anders Gravbrøt; Fredriksen, Stein; Gammelmo, Øivind; Gjershaug, Jan Ove; Gulliksen, Bjørn; Hamnes, Inger Sofie; Hatteland, Bjørn Arild; Hegre, Hanne; Hesthagen, Trygve H.; Jelmert, Anders; Jensen, Thomas Correll; Johnsen, Stein Ivar; Karlsbakk, Egil; Magnusson, Christer; Nedreaas, Kjell Harald; Nordén, Björn; Oug, Eivind; Pedersen, Oddvar; Pedersen, Per Anker; Sjøtun, Kjersti; Skei, Jon Kristian; Solstad, Heidi; Sundheim, Leif; Swenson, Jon; Syvertsen, Per Ole; Talgø, Venche; Vandvik, Vigdis; Westergaard, Kristine Bakke; Wienerroither, Rupert; Ytrehus, Bjørnar; Hilmo, Olga; Henriksen, Snorre; Gederaas, Lisbeth (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   We present the results of an inventory and status assessment of alien species in Norway. The inventory covered all known multicellular neobiota, 2496 in total, 1039 of which were classified as naturalised. The latter ...
  • Alien species in Norway: results from quantitative ecological impact assessments 

   Sandvik, Hanno; Hilmo, Olga; Henriksen, Snorre; Elven, Reidar; Åsen, Per Arvid; Hegre, Hanne; Pedersen, Oddvar; Pedersen, Per Anker; Solstad, Heidi; Vandvik, Vigdis; Westergaard, Kristine Bakke; Ødegaard, Frode; Åström, Sandra Charlotte Helene; Elven, Hallvard; Endrestøl, Anders; Gammelmo, Øivind; Hatteland, Bjørn Arild; Solheim, Halvor; Nordén, Björn; Sundheim, Leif; Talgø, Venche; Falkenhaug, Tone; Gulliksen, Bjørn; Jelmert, Anders; Oug, Eivind; Sundet, Jan Henry; Forsgren, Elisabet; Finstad, Anders Gravbrøt; Hesthagen, Trygve H.; Nedreaas, Kjell Harald; Wienerroither, Rupert; Husa, Vivian; Fredriksen, Stein; Sjøtun, Kjersti; Steen, Henning; Hansen, Haakon; Hamnes, Inger Sofie; Karlsbakk, Egil; Magnusson, Christer; Ytrehus, Bjørnar; Pedersen, Hans Christian; Swenson, Jon; Syvertsen, Per Ole; Stokke, Bård Gunnar; Gjershaug, Jan Ove; Dolmen, Dag; Kjærstad, Gaute; Johnsen, Stein Ivar; Jensen, Thomas Correll; Hassel, Kristian; Gederaas, Lisbeth (Journal article, 2020)
   1. Due to globalisation, trade and transport, the spread of alien species is increasing dramatically. Some alien species become ecologically harmful by threatening native biota. This can lead to irreversible changes in ...
  • Biodiversitet i plantefelt med gran (Picea abies) og i plantefelt med sitkagran (P. sitchensis). En sammenlignende studie 

   Hilmo, Olga; Hassel, Kristian; Holien, Håkon; Evju, Marianne; Nygård, Malene Østreng (NINA rapport;1031, Research report, 2014)
   Kunnskapen om biodiversitet i plantefelt av introduserte bartre er generelt mangelfull. Hovedmålet med dette prosjektet har vært å få større kunnskap om hvilken betydning plantefelt med sitkagran (Picea sitchensis) kan ha ...
  • Etablering av overvåkingsfelter for markvegetasjon i Endalen, Svalbard 2009 

   Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar; Hassel, Kristian; Stabbetorp, Odd Egil; Wilmann, Bodil Helene (NINA rapport;579, Research report, 2010)
   Aarrestad, P.A., Bakkestuen, V., Hassel, K., Stabbetorp, O.E. & Wilmann, B. 2010. Etablering av overvåkingsfelter for markvegetasjon i Endalen, Svalbard 2009 - NINA Rapport 579. 28 s. + Vedlegg. Markvegetasjonen på ...
  • The identification and distribution of Sphagnum balticum (Russow) C.E.O.Jensen in Britain 

   Callaghan, Des A.; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Hassel, Kristian (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Introduction. The aims of this study were to help clarify the identification of Sphagnum balticum in Britain, to review its distribution, and to investigate the possible presence of hybrids between it and either S. cuspidatum ...
  • Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statskog SFs eiendommer. Del 2 Årsrapport for registreringer i Midt-Norge 2005 

   Gaarder, Geir; Brandrud, Tor Erik; Klepsland, Jon; Reiso, Sigve; Abel, Kim; Bendiksen, Egil; Heggland, Arne; Sverdrup-Thygeson, Anne; Svalastog, Dag; Fjeldstad, Helge; Hassel, Kristian; Blindheim, Terje (NINA Rapport;151, Research report, 2006)
   Hofton, T.H. og Framstad, E. (red.), Gaarder, G., Brandrud, T.E., Klepsland, J., Reiso, S., Abel, K., Bendiksen, E., Heggland, A., Sverdrup-Thygeson, A., Svalastog, D., Fjeldstad, H., Hassel, K. og Blindheim, T. 2006. ...
  • Short stories from Sphagnum of rare species, taxonomy, and speciation 

   Kyrkjeeide, Magni Olsen; Meleshko, Olena; Flatberg, Kjell Ivar; Hassel, Kristian (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Conserving species and their genetic variation are a global priority to safeguard evolu-tionary potential in a rapidly changing world. Species are fundamental units in research and nature management, but taxonomic work is ...
  • Skogregistreringer på utvalgte eiendommer under ordningen med ”frivillig vern” i Øst-Norge og Midt-Norge 2005 

   Abel, Kim; Bendiksen, Egil; Blindheim, Terje; Brandrud, Tor Erik; Hassel, Kristian; Heggland, Arne; Hofton, Tom Hellik; Klepsland, Jon T.; Reiso, Sigve; Sverdrup-Thygeson, Anne (NINA Rapport;152, Research report, 2006)
   Framstad, E. (red), Abel, K., Bendiksen, E., Blindheim, T., Brandrud, T.E., Hassel, K., Heggland, A., Hofton, T.H., Klepsland, J.T., Reiso, S. & Sverdrup-Thygeson, A. 2006. Skogregistreringer på utvalgte eiendommer under ...
  • Småkraftverk og sjeldne moser og lav. Kunnskap og kunnskapsmangler 

   Evju, Marianne; Hassel, Kristian; Hagen, Dagmar; Erikstad, Lars (NINA rapport;696, Research report, 2011)
   Evju, M., Hassel, K., Hagen, D. & Erikstad, L. 2011. Småkraftverk og sjeldne moser og lav. Kunnskap og kunnskapsmangler. - NINA Rapport 696. 33 s. Det er stor og økende interesse for utvikling av småskala vannkraft i ...
  • Spatial genetic structure of the abundant and Widespread Peatmoss Sphagnum magellanicum Brid . 

   Kyrkjeeide, Magni Olsen; Hassel, Kristian; Flatberg, Kjell Ivar; Shaw, A. Jonathan; Yousefi, Narjes; Stenøien, Hans K. (PLoS ONE;, Journal article; Peer reviewed, 2016)
  • Sphagnum incundum a new species in Sphagnum subg. Acutifolia (Sphagnaceae) from boreal and arctic regions of North America 

   Kyrkjeeide, Magni Olsen; Hassel, Kristian; Shaw, Blanca; Shaw, Jonathan; Temsch, Eva M.; Flatberg, Kjell Ivar (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   We describe Sphagnum incundum in Sphagnum subg. Acutifolia (Sphagnaceae, Bryophyta). We used both molecular and morphological methods to describe the new species. Molecular relationships with closely related species were ...
  • Tiltak for å ta vare på truet natur. Kunnskapsgrunnlag for 90 truete arter og 33 truete naturtyper 

   Aalberg Haugen, Inger Marie; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Bjerke, Jarle W.; Brandrud, Tor Erik; Hegre, Hanne; Jokerud, Mari; Vange, Vibekke; Westergaard, Kristine Bakke; Øien, Dag-Inge; Myklebost, Heidi; Hanssen, Oddvar; Hassel, Kristian; Järnegren, Johanna; Endrestøl, Anders; Lyngstad, Anders; Nordén, Jenni; Dervo, Børre; Evju, Marianne; Mjelde, Marit; Nordén, Bjørn; Christie, Hartvig; Gjershaug, Jan Ove; Pedersen, Bård; Austrheim, Gunnar; Mattisson, Jenny; Ødegaard, Frode; Handberg, Øyvind Nystad; Magnussen, Kristin; Dombu, Siri Voll; Ruano, Monica; Daverdin, Marc; Jackson, Craig Ryan; Hanssen, Frank; Dervo, Bjørnar; Singsaas, Frode Thomassen (NINA Rapport;1646, Research report, 2019)
   Aalberg Haugen, I.M., Kyrkjeeide, M.O., Bjerke, J.W, Brandrud, T.E., Hegre, H., Jokerud, M., Vange, V., Westergaard, K.B., Øien, D.-I., Myklebost, H., Hanssen, O., Hassel, K., Järnegren, J., Endrestøl, A., Lyngstad, A., ...