• Evaluering av nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder: Rømt oppdrettslaks, genetisk innkrysning og bestandsstatus 

   Hindar, Kjetil; Diserud, Ola H.; Fiske, Peder; Karlsson, Sten; Bolstad, Geir H.; Foldvik, Anders; Wennevik, VIdar; Bremset, Gunnbjørn; Rosten, Carolyn (NINA Rapport;1461, Research report, 2018)
   Hindar, K., Diserud, O. H., Fiske, P., Karlsson, S., Bolstad, G. H., Foldvik, A., Wennevik, V., Bremset, G. og Rosten, C. 2018. Evaluering av nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjor-der: Rømt oppdrettslaks, genetisk ...
  • The measure and mismeasure of reciprocity in heterostylous flowers 

   Armbruster, W. Scott; Bolstad, Geir H.; Hansen, Thomas F.; Keller, Barbara; Conti, Elena; P elabon, Christophe (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The goal of biological measurement is to capture underlying biological phenomena in numericalform. The reciprocity index applied to heterostylous flowers is meant to measure the degree of correspondence between fertile ...