• NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2006 

      Bergersen, Knut (Report, 2007)
      Antall prosjekter som ble utført ved stasjonen i 2006 nådde en topp på våren i april/mai. Flere prosjekter startet samtidig, og med kun fire ansatte, hvorav to på feltarbeid, førte dette til meget stort arbeidspress ved ...