• Vårtrekk av arktiske gjess i Vesterålen. Innspill til en regional forvaltningsplan 

      Tombre, Ingunn; Madsen, Jesper; Bergersen, Espen Andre; Bakken, Johnny (NINA Rapport;83, Research report, 2005)
      Tombre, I.M, Madsen, J., Bergersen, E.A. og Bakken, J. 2005. Vårtrekk av arktiske gjess i Vesterålen. Innspill til en regional forvaltningsplan - NINA Rapport 83, 38 s. Denne rapporten sammenfatter registreringer av ...