• Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport 2010: Skjellbekken, Finnmark 

      Larsen, Bjørn Mejdell; Aspholm, Paul (NINA Rapport;729, Research report, 2011)
      Larsen, B.M. & Aspholm, P.E. 2011. Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport 2010: Skjellbekken, Finnmark. - NINA Rapport 729. 26 s. Skjellbekken, som er ett av vassdragene i overvåkingsprogrammet for elvemusling, ble ...