• Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport 2015: Karpelva, Finnmark 

      Larsen, Bjørn Mejdell; Aspholm, Paul E. (NINA Rapport;1240, Research report, 2016-02-16)
      Larsen, B.M. & Aspholm, P.E. 2016. Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport 2015: Karpelva, Finnmark. - NINA Rapport 1240. 42 s. Karpelva hører med blant de vassdragene som fortsatt har en stor bestand av elvemusling, ...