• Naturindeks for Norge: Åpent lavland. Metoder for utarbeiding av kart og beregning av areal 

   Venter, Zander; Stabbetorp, Odd Egil; Garnåsjordet, Per Arild; Aslaksen, Iulie (NINA Rapport;1715, Research report, 2019)
   Venter, Z., Stabbetorp, O.E., Garnåsjordet, P.A., & Aslaksen, I. 2019. Naturindeks for Norge: Åpent lavland. Metoder for utarbeiding av kart og beregning av areal. NINA Rapport 1715. Norsk institutt for naturforskning. ...
  • Naturindeks og økonomisk aktivitet. Analyse av påvirkningsfaktorer 

   Garnåsjordet, Per Arild; Framstad, Erik; Aslaksen, Iulie; Jakobsson, Simon; Skarpaas, Olav; Chen, Xianwen (NINA Rapport;1747, Research report, 2019)
   Garnåsjordet, P.A., Framstad, E., Aslaksen, I., Jakobsson, S., Skarpaas. O. & Chen, X. 2019. Naturindeks og økonomisk aktivitet: Analyse av påvirkningsfaktorer. NINA Rapport 1747. Norsk institutt for naturforskning. Naturindeks ...
  • Naturindeksen for skog på kommunenivå. Utprøving av metoder 

   Garnåsjordet, Per Arild; Aslaksen, Iulie; Framstad, Erik; Nilsen, Jan-Erik; Skarpaas, Olav (NINA Rapport;918, Research report, 2013)
   Store deler av Norges biologiske mangfold er knyttet til skog. Den praktiske skogforvaltningen foregår lokalt, både ved at kommunene etter skogloven er tillagt et betydelig ansvar og ved de enkelte skogeiernes aktive drift ...
  • Urban green. Integrating ecosystem extent and condition data in urban ecosystem accounts. Examples from the Oslo region 

   Garnåsjordet, Per Arild; Steinnes, Margrete; Cimburova, Zofie; Nowell, Megan Sara; Barton, David Nicholas; Aslaksen, Iulie (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   The article enhances the knowledge base for the assessment of urban ecosystem services, within the United Nations System of Environmental-Economic Accounting Ecosystem Accounting (SEEA EA), recently adopted as an international ...