• Tolga kraftverk. Utredning av konsekvenser for fisk og bunndyr 

      Museth, Jon; Johnsen, Stein Ivar; Sandlund, Odd Terje; Arneleiv, Jo Vegar; Kjærstad, Gaute; Kraabøl, Morten (NINA Rapport;828, Research report, 2012)
      Opplandskraft DA sendte i januar 2010 melding om Tolga kraftverk ut på høring, og følgende alternativer inngår i den endelige konsekvensutredning: Skjema ulike utbyggingsalternativene for Tolga kraftverk vurdert til ...