• Elvemusling i Hammerbekken, Aust-Agder. Status med henblikk på tilstand og utsetting av juvenil elvemusling 

   Magerøy, Jon Hamner; Larsen, Bjørn Mejdell (NINA Rapport;1563, Research report, 2018)
   Magerøy, J.H. & Larsen, B.M. 2018. Elvemusling i Hammerbekken, Aust-Agder. Status med henblikk på tilstand og utsetting av juvenil elvemusling. NINA Rapport 1563. Norsk institutt for naturforskning. Elvemuslingen ...
  • Elvemusling i Lerangsbekken og Leirangsbekken. Status i to vassdrag i Strand, Rogaland 

   Magerøy, Jon H.; Wacker, Sebastian; Karlsson, Sten (NINA Rapport;1717b, Research report, 2021)
   Magerøy, J.H., Wacker, S. & Karlsson, S. 2021. Elvemusling i Lerangsbekken og Leirangsbekken. Status i to vassdrag i Strand, Rogaland. NINA Rapport 1717b. Norsk institutt for naturforskning. Lerangsbekken og Leirangsbekken ...
  • Elvemusling i Varhaugselvene. Kartlegging og tiltaksanalyse 

   Magerøy, Jon H. (NINA Rapport;1879, Research report, 2020)
   Magerøy, J.H. 2020. Elvemusling i Varhaugselvene. Kartlegging og tiltaksanalyse. NINA Rapport 1879. Norsk institutt for naturforskning. Elvemuslingen er kjent tilbake til 1700-tallet i Varhaugselvene, og i 1995 ble det ...
  • Ungfiskundersøkelser i Gaulavassdraget 2013 

   Solem, Øyvind; Bergan, Morten Andre; Jensås, Jan Gunnar; Ugedal, Ola; Rognes, Torstein; Foldvik, Anders; Heggberget, Tor Gravråk; Borgos, Terje (NINA rapport;1027, Research report, 2014)
   Gaulavassdraget er et av Norges og verdens beste laksevassdrag, og har ligget på topp tre i Norge både når det gjelder fangst av laks og sjøørret. De senere årene har laksefangstene va-riert noe, men de er fortsatt av de ...