• Nordmenns holdninger til ulv – 2018 

      Krange, Olve; Skogen, Ketil (NINA Rapport;1570, Research report, 2018)
      Krange, O. & Skogen, K. 2018. Nordmenns holdninger til ulv – 2018. NINA Rapport 1570. Norsk institutt for naturforskning. I samarbeid med meningsmålingsbyrået Ipsos gjennomførte NINA våren 2018 en spørreundersøkelse om ...