• Kysthekkende bestander av måker og terner i Bergen kommune 

      Breistøl, Arild; Molværsmyr, Sindre; Systad, Geir (NINA Rapport;1933, Research report, 2020)
      Breistøl, A., Molværsmyr, S. & Systad, G. 2020. Kysthekkende bestander av måker og terner i Bergen kommune NINA Rapport 1933. Norsk institutt for naturforskning. NINA har i 2020 kartlagt kysthekkende måker og terner i ...