• E6 Olsborg - Heia, delstrekning 3. Konsekvensanalyse for tema reindrift 

      Langeland, Knut; Danielsen, Inge Even; Tømmervik, Hans (NINA Rapport;1260, Research report, 2016-05-03)
      Langeland, Danielsen, Tømmervik. 2016. E6 Olsborg -Heia, delstrekning 3. Konsekvensanalyse for tema reindrift. NINA rapport 1260. 49 s. Statens vegvesen skal utarbeide reguleringsplan for utbedring av E6 fra Olsborg i ...