• Sjøfugl utenfor Vest-Finnmark - Variasjon i rom og tid 

      Systad, Geir Helge (NINA Rapport;386, Research report, 2008)
      Systad, Geir 2008. Sjøfugl utenfor Vest-Finnmark - Variasjon i rom og tid. NINA Rapport 386. Norsk institutt for naturforskning. NINA fikk i 2005 i oppdrag av Hammerfest og Hasvik kommuner å kartlegge sjøfugl i nevnte ...