• Overvåking av vinterbeiter i Vest-Finnmark og Karasjok 1998-2005-2010 - Resultater fra feltrutene 

   Tømmervik, Hans; Johansen, Bernt; Karlsen, Stein Rune; Ihlen, Per G. (NINA rapport;745, Research report, 2011)
   Tømmervik, H., Johansen, B., Karlsen, S.R. & Ihlen, P.G. 2011. Overvåking av vinterbeiter i Vest-Finnmark og Karasjok 1998- 2005-2010 - Resultater fra feltrutene. NINA Rapport 745, 65 s Reindriftsforvaltningen i Alta ...
  • Overvåking av vinterbeiter i Vest-Finnnmark og Karasjok : Ny beskrivelse av fastrutene 

   Gaare, Eldar; Tømmervik, Hans; Bjerke, Jarle W.; Thannheiser, Dietbert (NINA Rapport;204, Research report, 2006)
   Gaare, E., Tømmervik, H., Bjerke, J.W. & Thannheiser, D. 2006. Overvåking av vinterbeiter i Vest-Finnmark og Karasjok: Ny beskrivelse av fastrutene - NINA Rapport 204. 60 s. Reindriftsforvaltningen i Alta ønsket i 1998 ...
  • Record-low primary productivity and highplant damage in the Nordic Arctic Region in2012 caused by multiple weather events andpest outbreaks 

   Bjerke, Jarle W.; Karlsen, Stein Rune; Høgda, Kjell Arild; Malnes, Eirik; Jepsen, Jane Uhd; Lovibond, Sarah; Vikhamar-Schuler, Dagrun; Tømmervik, Hans (Peer reviewed, 2014)
   The release of cold temperature constraints on photosynthesis has led to increased productivity (greening) in significant parts (32–39%) of the Arctic, but much of the Arctic shows stable (57–64%) or reduced productivity ...
  • Reguleringsplan for Harstad/Narvik lufthavn og Evenes flystasjon. Konsekvensutredning for reindrift 

   Tømmervik, Hans; Henaug, Cathrine; Danielsen, Inge; Langeland, Knut (NINA Rapport;1537, Research report, 2018)
   Tømmervik, H. Henaug, C., Danielsen, I. & Langeland, K. 2018. Reguleringsplan for Harstad/Narvik lufthavn og Evenes flystasjon. konsekvensutredning for reindrift. Norsk institutt for naturforskning. NINA Rapport ...
  • Reinens beiter på Hardangervidda. Utviklingen fra 1988 til 2004 

   Gaare, Eldar; Tømmervik, Hans; Hoem, Stein Arild (NINA Rapport;53, Research report, 2005)
   Gaare, E., Tømmervik, H., Hoem, S.A. 2005 Reinens beiter på Hardangervidda. Utviklingen fra 1988 til 2004. – NINA rapport 53. 20 pp. Beitene på Hardangervidda villreinområde ble taksert sommeren 2004. En tilsvarende taksering ...
  • Sammenbindingskorridor mellom Mauken og Blåtind skyte- og øvingsfelter. Konsekvenser for reindrift 

   Andersen, Oddgeir; Tømmervik, Hans; Danielsen, Inge; Nellemann, Christian (NINA Rapport;305, Research report, 2007)
   Andersen, O., Tømmervik, H., Danielsen, I. & Nellemann, C. 2007. Sammenbindingskorridor mellom Mauken og Blåtind skyte- og øvingsfelter. Konsekvenser for reindrift – NINA Rapport 305. 40 s. Rapporten omhandler konsekvensene ...
  • Snefjord Vindpark. Vurdering av konsekvenser for landskap, flora, fauna, friluftsliv, kulturminner og reindriftsnæring 

   Tombre, Ingunn; Andersen, Oddgeir; Barlindhaug, Stine; Bjerke, Jarle W.; Erikstad, Lars; Frivoll, Vigdis Irene; Johnsen, Trond Vidar; Sloreid, Svein Erik; Strann, Karl Birger; Svestad, Asgeir; Tømmervik, Hans (NINA Rapport;23, Research report, 2005)
   Tombre, I.M., Andersen, O., Barlindhaug, S., Bjerke, J.W., Erikstad, L., Frivoll, V., Johnsen, T., Sloreid, S.-E., Strann, K.-B., Svestad, A. og Tømmervik, H. 2005. Snefjord vindpark: vurdering av konsekvenser for landskap, ...
  • Snow season variability in a boreal-Arctic transition area monitored by MODIS data 

   Malnes, Eirik; Karlsen, Stein Rune; Johansen, Bernt; Bjerke, Jarle W.; Tømmervik, Hans (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   The duration and extent of snow cover is expected to change rapidly with climate change. Therefore, there is a need for improved monitoring of snow for the benefit of forecasting, impact assessments and the population ...
  • StatoilHydros miljøovervåkingsprogram for Snøhvit. Overvåking av vegetasjon og jord – gjenanalyser 2008 

   Aarrestad, Per Arild; Bjerke, Jarle Werner; Tømmervik, Hans; Bakkestuen, Vegar; Hagen, Dagmar; Wilmann, Bodil (NINA Rapport;421, Research report, 2008)
   Aarrestad, P. A., Bjerke, J. W., Tømmervik, H., Bakkestuen, V., Hagen, D. & Wilmann, B. 2008. StatoilHydros miljøovervåkingsprogram for Snøhvit. Overvåking av vegetasjon og jord - gjenanalyser 2008. – NINA Rapport 421. 50 ...
  • Statoils miljøovervåkingsprogram for Snøhvit. Overvåking av vegetasjon og jord - grunnlagsundersøkelser 2006 

   Aarrestad, Per Arild; Bjerke, Jarle W.; Hagen, Dagmar; Tømmervik, Hans (NINA Rapport;210, Research report, 2006)
   Snøhvit-utbyggingen består av utvinning og ilandføring av naturgass fra feltene Snøhvit, Albatross og Askeladd i Barentshavet til et mottaks- og prosesseringsanlegg på Melkøya ved Hammerfest, der gassen blir kjølt ned til ...
  • Stress-induced secondary leaves of a boreal deciduous shrub (Vaccinium myrtillus) overwinter then regain activity the following growing season 

   Bjerke, Jarle W.; Wierzbinski, Grzegorz; Tømmervik, Hans; Phoenix, Gareth K.; Bokhorst, Stef (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The ericoid shrub Vaccinium myrtillus is one of several deciduous boreal plants that respond to larval defoliation by compensatory production of a new set of leaves within the same growing season soon after defoliation. ...
  • Tamreinpåkjørsler på Nordlandsbanen. Utfordringer og tiltak i Nord-Trøndelag og Nordland 

   Rolandsen, Christer M.; Langeland, Knut; Tømmervik, Hans; Hesjedal, Anders; Kjørstad, Morten; Moorter, Bram Van; Danielsen, Inge E.; Tveraa, Torkild; Solberg, Erling J. (NINA Rapport;1326, Research report, 2017)
   Rolandsen, C. M., Langeland, K., Tømmervik, H., Hesjedal, A., Kjørstad, K., Van Moorter, B., Danielsen, I. E., Tveraa, T. & Solberg, E. J. 2017. Tamreinpåkjørsler på Nordlandsbanen – Utfordringer og tiltak i Nord-Trøndelag ...
  • Temperature and vegetation seasonality diminishment over northern lands 

   Xu, L.; Myneni, R.B.; Chapin III, F.S.; Callaghan, T.V.; Pinzon, J.E.; Tucker, Compton J.; Zhu, Z.; Bi, J.; Ciais, P.; Tømmervik, Hans; Euskirchen, E.S.; Forbes, B. C.; Piao, S.L.; Anderson, B.T.; Ganguly, S.; Nemani, R.R.; Goetz, S.J.; Beck, P.S.A.; Bunn, A.G.; Cao, C.; Stroeve, J.C. (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Global temperature is increasing, especially over Northern lands (>50 N), owing to positive feedbacks. As this increase is most pronounced in winter, temperature seasonality (ST)—conventionally defined as the difference ...
  • The use of mosses in biomonitoring of selected areas in Poland and Spitsbergen in the years from 1975 to 2014 

   KŁOS, Andrzej; Bochenek, Zbigniew; Bjerke, Jarle W.; Zagajewski, Bogdan; ZIÓŁKOWSKI, Dariusz; Ziembik, Zbigniew; Rajfur, Małgorzata; DOŁHAŃCZUK-ŚRÓDKA, Agnieszka; Tømmervik, Hans; Krems, Paweł; Jerz, Dominik; ZIELIŃSKA, Maria (Peer reviewed, 2015)
   We have compared historical changes in concentrations of the heavy metals Mn, Ni, Cu, Zn, Cd and Pb accumulated in samples from the Polish woodlands of Beskidy and Karkonosze (S, SE Poland) and the north-east regions of ...
  • Tilleggsutredning om biologisk mangfold for flerbruksplan for Mauken-Blåtind skyte- og øvingsfelt 

   Strann, Karl Birger; Langeland, Knut; Johnsen, Trond Vidar; Tømmervik, Hans (NINA Rapport;8, Research report, 2005)
   Strann, K.-B., Langeland, K., Johnsen, T., Tømmervik, H. 2005. Tilleggsutredning om biologisk mangfold for flerbruksplanfor Mauken-Blåtind skyte- og øvingsfelt. Det er gjennomført en kartlegging av viktige forekomster av ...
  • Tilpasninger til klimaendringer i Nord-Norge og på Svalbard. Vurdering av vernebehovet og terrestriske økosystemers evne til å binde karbon 

   Nybø, Signe; Strann, Karl Birger; Bjerke, Jarle W.; Tømmervik, Hans; Hagen, Dagmar; Hofgaard, Annika (NINA Rapport;436, Research report, 2009)
   Nybø, S., Strann, K.-B., Bjerke, J., Tømmervik, H., Hagen, D. & Hofgaard, A. 2009. Tilpasninger til klimaendringer i Nord-Norge og på Svalbard. Vurdering av vernebehovet og terrestriske økosystemers evne til å binde karbon. ...
  • Trends in the start of the growing season in Fennoscandia 1982–2011 

   Høgda, Kjell Arild; Tømmervik, Hans; Karlsen, Stein Rune (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Global temperature is increasing, and this is affecting the vegetation phenology in many parts of the world. In Fennoscandia, as well as Northern Europe, the advances of phenological events in spring have been recorded in ...
  • Tundra greenness 

   Epstein, Howard E.; Bhatt, U.S.; Raynolds, M.; Walker, D.; Pinzon, J.; Tucker, C.J.; Forbes, B.C.; Horstkotte, T.; Macias-Fauria, M.; Martin, A.; Phoenix, G.; Bjerke, Jarle W.; Tømmervik, Hans; Fauchald, Per; Vickers, H.; Myneni, R.; Park, T.; Dickerson, C. (Journal article; Peer reviewed, 2018)
  • Tundra greenness 

   Epstein, H.; Bhatt, U.S.; Raynolds, M.K.; Walker, D.A.; Forbes, B.C.; Phoenix, G.K.; Bjerke, Jarle W.; Tømmervik, Hans; Karlsen, Stein Rune; Myneni, R.; Park, T.; Goetz, S.; Jia, G. (Peer reviewed, 2019)
  • Tundra greenness 

   Epstein, H.; Bhatt, U.; Raynolds, M.; Walker, D.; Forbes, B.; Phoenix, G.; Bjerke, Jarle W.; Tømmervik, Hans; Karlsen, Stein Rune; Myneni, R.; Park, T.; Goetz, S.; Jia, G. (Chapter, 2018)