Now showing items 41-60 of 65

    • Kartlegging og overvåking av eremitt Osmoderma eremita i Norge 2015 

      Endrestøl, Anders; Hanssen, Oddvar; Flåten, Magne (NINA Rapport;1252, Research report, 2016-06-22)
      Endrestøl, A., Hanssen, O. & Flåten, M. 2016. Kartlegging og overvåking av eremitt Osmoderma eremita i Norge 2015 – NINA Rapport 1252. 38 s. Eremitt Osmoderma eremita er en stor, brunsvart bille i familien skarabider. Den ...
    • Kartlegging og overvåking av eremitt Osmoderma eremita i Norge 2016 

      Endrestøl, Anders; Hanssen, Oddvar; Flåten, Magne (NINA Rapport;1336, Research report, 2017)
      Endrestøl, A., Hanssen, O. & Flåten, M. 2017. Kartlegging og overvåking av eremitt Osmoderma eremita i Norge 2016. – NINA Rapport 1336. 32 s. Eremitt Osmoderma eremita er en stor, brunsvart bille i familien skarabider. ...
    • Kartlegging og overvåking av eremitt Osmoderma eremita i Norge 2017 

      Endrestøl, Anders; Hanssen, Oddvar; Flåten, Magne (NINA Rapport;1477, Research report, 2018)
      Endrestøl, A., Hanssen, O. & Flåten, M. 2018. Kartlegging og overvåking av eremitt Osmoderma eremita i Norge 2017. NINA Rapport 1477. Norsk institutt for naturforskning. Eremitt Osmoderma eremita er en stor, brunsvart ...
    • Kartlegging og overvåking av eremitt Osmoderma eremita i Norge 2018 

      Endrestøl, Anders; Hanssen, Oddvar; Flåten, Magne (NINA Rapport;1639, Research report, 2019)
      Endrestøl, A., Hanssen, O. & Flåten, M. 2019. Kartlegging og overvåking av eremitt Osmoderma eremita i Norge 2018. NINA Rapport 1639. Norsk institutt for naturforskning. Eremitt Osmoderma eremita er en stor, brunsvart ...
    • Nasjonal overvåking av insekter. Behovsanalyse og forslag til overvåkingsprogram 

      Åström, Jens; Birkemoe, Tone; Ekrem, Torbjørn; Endrestøl, Anders; Fossøy, Frode; Sverdrup-Thygeson, Anne; Ødegaard, Frode (NINA Rapport;1549, Research report, 2019)
      Åström, J., Birkemoe, T., Ekrem, Endrestøl, A., T., Fossøy, F., Sverdrup-Thygeson, A., Ødegaard, F. 2019. Nasjonal overvåking av insekter. Behovsanalyse og forslag til overvåkingsprogram. NINA Rapport 1549. Norsk institutt ...
    • Når artenes leveområder splittes opp - eksempler fra øyene i indre Oslofjord. Sluttrapport fra strategisk instituttsatsing (SIS) 2011-2015 

      Evju, Marianne; Stange, Erik; Berger, Anna Lise; Blumenrath, Stefan; Endrestøl, Anders; Olsen, Siri Lie; Skarpaas, Olav; Stabbetorp, Odd E.; Stöckmann, Friederikke; Sverdrup-Thygeson, Anne (NINA Temahefte;65, Book, 2016-03-07)
      NINA Temahefte 65. Når artenes leveområder splittes opp - eksempler fra øyene i indre Oslofjord. Sluttrapport fra strategisk instituttsatsing (SIS) 2011-2015. Dette temaheftet oppsummerer en del av resultatene i prosjektet ...
    • Oslo er Norges «biomangfoldhovedstad» - men hva skjer når naturområdene krymper? 

      Olsen, Siri Lie; Evju, Marianne; Endrestøl, Anders (Journal article, 2019-01)
    • Overvåking av spredningsveien planteimport. Basisovervåking 2020 og databasert identifisering av potensielle dørstokkarter 

      Westergaard, Kristine Bakke; Endrestøl, Anders; Hanssen, Oddvar; Often, Anders; Bartlett, Jesamine; Åström, Jens; Fossøy, Frode; Staverløkk, Arnstein (NINA Rapport;1891, Research report, 2020)
      Westergaard, K. B., Endrestøl, A., Hanssen, O., Often, A., Bartlett, J., Åström, J., Fossøy, F., Staverløkk, A. 2020. Overvåking av spredningsveien planteimport. Basisovervåking 2020 og databasert identifisering av potensielle ...
    • Overvåking av spredningsveien planteimport. Sluttrapport for 2019 

      Westergaard, Kristine Bakke; Endrestøl, Anders; Hanssen, Oddvar; Often, Anders; Åström, Jens; Fossøy, Frode; Majaneva, Markus Antti Mikael; Davey, Marie; Brandsegg, Hege; Staverløkk, Arnstein (NINA Rapport;1738, Research report, 2019)
      Westergaard, K.B., Endrestøl, A., Hanssen, O., Often, A., Åström, J., Fossøy, F., Majaneva, M.A.M., Davey, M., Brandsegg, H. & Staverløkk, A. 2020. Overvåking av spredningsveien planteimport – sluttrapport for 2019. NINA ...
    • Prokelisia marginata (Van Duzee, 1897) (Hemiptera, Delphacidae) recorded for the first time in Northern Europe 

      Endrestøl, Anders; Almedal, Svein (Journal article, 2019)
      The Nearctic planthopper Prokelisia marginata (Van Duzee, 1897) (Hemiptera, Delphacidae) is native to the eastern coast of North America on its foodplant, the cordgrass Spartina alterniflora (Poaceae). Both the hostplant ...
    • SNP discovery in the northern dragonhead Dracocephalum ruyschiana 

      Kleven, Oddmund; Endrestøl, Anders; Evju, Marianne; Stabbetorp, Odd Egil; Westergaard, Kristine Bakke (Journal article; Peer reviewed, 2018)
      The northern dragonhead Dracocephalum ruyschiana is a plant species experiencing a dramatic population decline that has led to the species being listed on Red Lists for species in many European countries. Here we used ...
    • Sommerfugler samlet på Bygdøy i Oslo kommune i 2016 

      Endrestøl, Anders; Berggren, Kai (NINA Kortrapport;71, Research report, 2017)
      Endrestøl, A. og Berggren, K. 2017. Sommerfugler samlet på Bygdøy i Oslo kommune i 2016. - NINA Kortrapport 71. 26 s. Bygdøy er lokalisert innerst i Oslofjorden, og har derfor godt klima (med milde vintre og høye ...
    • Spredning av fremmede arter med planteimport til Norge 

      Westergaard, Kristine Bakke; Hanssen, Oddvar; Endrestøl, Anders; Often, Anders; Stabbetorp, Odd; Staverløkk, Arnstein; Ødegaard, Frode (NINA rapport;1136, Research report, 2015-10-30)
      Westergaard, K.B., Hanssen, O., Endrestøl, A., Often, A., Stabbetorp, O., Staverløkk, A. & Ødegaard, F. 2015. Spredning av fremmede arter med planteimport til Norge – NINA Rapport 1136. 105 s. En viktig spredningsvei ...
    • Spredning av fremmede arter med planteimport til Norge II – jakten fortsetter ... 

      Endrestøl, Anders; Hanssen, Oddvar; Often, Anders; Stabbetorp, Odd; Staverløkk, Arnstein; Westergaard, Kristine Bakke; Ødegaard, Frode; Gjershaug, Jan Ove (NINA Rapport;1256, Research report, 2016-06-16)
      Endrestøl, A., Hanssen, O., Often, A., Stabbetorp, O., Staverløkk, A., Westergaard, K.B., Ødegaard, F. & Gjershaug, J.O. 2016. Spredning av fremmede arter med planteimport til Norge II - jakten fortsetter... – NINA Rapport ...
    • Søk etter heroringvinge Coenonympha hero i Norge i 2012 

      Endrestøl, Anders; Bengtson, Roald (NINA Rapport;892, Research report, 2012)
      Endrestøl, A. & Bengtson, R. 2012. Søk etter heroringvinge Coenonympha hero i Norge i 2012 – NINA Rapport 892. 38 s. Dagsommerfuglen heroringvingeCoenonympha hero (Linnaeus, 1761) er en typisk kulturmarksart som har ...
    • Søk etter heroringvinge Coenonympha hero i Norge i 2013 og 2014 

      Endrestøl, Anders; Bengtson, Roald (NINA Rapport;1070, Research report, 2014)
      Endrestøl, A. & Bengtson, R. 2014. Søk etter heroringvinge Coenonympha hero i Norge i 2013 og 2014 – NINA Rapport 1070. 50 s. Dagsommerfuglen heroringvingeCoenonympha hero (Linnaeus, 1761) er en typisk kulturmarksart som ...
    • Søk etter heroringvinge Coenonympha hero i Norge i 2015 

      Endrestøl, Anders; Bengtson, Roald (NINA Rapport;1204, Research report, 2015-12-11)
      Endrestøl, A. & Bengtson, R. 2015. Søk etter heroringvinge Coenonympha hero i Norge i 2015 – NINA Rapport 1204. 28 s. Dagsommerfuglen heroringvinge Coenonympha hero (Linnaeus, 1761) er en typisk kulturmarksart som har ...
    • The genus Recilia Edwards, 1922 (Hemiptera, Cicadellidae) confirmed from Northern Europe 

      Endrestøl, Anders (Journal article; Peer reviewed, 2014)
      There have been some uncertainties concerning the presence of Recilia coronifer (Marshall, 1866) in Northern Europe. The species was reported from Denmark in 1992, but the whereabouts of the specimens have been uncertain. ...
    • Tidlig oppdagelse av fremmede arter – om å finne nåla i høystakken 

      Endrestøl, Anders; Jacobsen, Rannveig Margrete; Magnussen, K.; Fossøy, Frode; Brandsegg, Hege; Davey, Marie; Handberg, Ø.N.; Hanssen, Oddvar; Majaneva, Markus Antti Mikael; Navrud, S.; Often, A.; Sandercock, Brett K.; Åström, Jonas (NINA Fakta;1-2020, Others, 2020)
    • Tidlig oppdagelse av nye fremmede arter i Norge - Uttesting og videreutvikling av overvåkingssystem for fremmede terrestriske karplanter og insekter. 

      Jacobsen, Rannveig M.; Endrestøl, Anders; Magnussen, Kristin; Fossøy, Frode; Brandsegg, Hege; Davey, Marie; Handberg, Øyvind Nystad; Hanssen, Oddvar; Majaneva, Markus Antti Mikael; Navrud, Ståle; Often, Anders; Sandercock, Brett K.; Åström, Jens (NINA Rapport;1729, Research report, 2020)
      Jacobsen, R.M., Endrestøl, A., Magnussen, K., Fossøy, F., Brandsegg, H., Davey, M., Hand-berg, Ø.N., Hanssen, O., Majaneva, M.A.M., Navrud, S., Often, A., Sandercock, B.K., Åström, J. 2020. Tidlig oppdagelse av nye fremmede ...