• Tiltaksrettet kartlegging av sjøørretvassdrag i Orkla. Årsrapport 2017 

   Solem, Øyvind; Bergan, Morten A.; Turtum, Marte; Jensås, Jan Gunnar; Krogdahl, Rune; Ulvan, Eva Marita (NINA Rapport;1458, Research report, 2018)
   Solem, Ø., Bergan, M.A., Turtum, M., Jensås, J.G., Krogdahl, R. & Ulvan, E.M. 2018. Tiltaksret-tet kartlegging av sjøørretvassdrag i Orkla. Årsrapport 2017. NINA rapport 1458. Norsk institutt for naturforskning. Denne ...
  • Tiltaksrettet kartlegging og overvåking av fremmed ferskvannsfisk - en tilstandsvurdering av spredningen pr. 2016 

   Hesthagen, Trygve; Sandlund, Odd Terje (NINA Rapport;1302, Research report, 2016)
   Hesthagen, T. og Sandlund, O.T. 2016. Tiltaksrettet kartlegging og overvåking av fremmed ferskvannsfisk – en tilstandsvurdering av spredningen pr. 2016. - NINA Rapport 1302. 49 s. Denne rapporten omhandler en videreføring ...
  • Tiltaksrettet overvåking av spredning og introduksjon av ferskvannsfisk 

   Sandlund, Odd Terje; Hesthagen, Trygve H.; Saksgård, Laila M. (NINA Rapport;908, Research report, 2013-08)
   I løpet av de siste 10-åra har det vært en omfattende spredning og introduksjon av ferskvanns-fisk her i landet. Totalt er 11 fiskearter nye for norsk fauna, og i tillegg er det flere problemarter med naturlig innvandring ...
  • Tiltaksrettet overvåking av villaks og rømt oppdrettslaks i Trondheimsfjorden og tilsluttende elver. 2013 

   Næsje, Tor; Aronsen, Tonje; Ulvan, Eva Marita; Jørrestol, Arne; Økland, Finn; Fiske, Peder; Østborg, Gunnel Marie; Diserud, Ola Håvard; Rognes, Torstein; Heggberget, Tor Gravråk; Krogdahl, Rune (NINA Rapport;1062, Research report, 2014-06)
   Næsje, T.F., Aronsen, T., Ulvan, E.M., Jørrestol, A., Økland, F., Fiske, F., Østborg, G., Diserud, O., Rognes, T., Heggberget, T.G., Krogdahl, R. 2014. Tiltaksrettet overvåking av villaks og rømt oppdrettslaks i Trondheimsfjorden ...
  • Tiltaksrettet overvåking av villaks og rømt oppdrettslaks i Trondheimsfjorden og tilsluttende elver. Resultater fra undersøkelsene i 2014, 2013 og 2012 

   Aronsen, Tonje; Næsje, Tor F.; Ulvan, Eva M.; Fiske, Peder; Jørrestol, Arne; Østborg, Gunnel; Krogdahl, Rune; Rognes, Torstein (NINA rapport;1194, Research report, 2016-01-15)
   Aronsen, T., Næsje, T.F., Ulvan, E.M., Fiske, F., Jørrestol, A., Østborg, G., Krogdahl, R & T. Rognes. 2015. Tiltaksrettet overvåking av villaks og rømt oppdrettslaks i Trondheimsfjorden og tilsluttende elver. Resultater ...
  • «Timber-frontierens» spredning til Nord-Norge 1866-1886. Forutsetninger, forløp og konsekvenser 

   Lorås, Jostein (Journal article, 2018)
   Utover 1800-tallet ble de europeiske skogene stadig hogd mer intensivt og den såkalte «timber-frontieren» spredde seg også til nordområdene. På denne bakgrunnen diskuterer artikkelen økonomiske og sosiale konsekvenser av ...
  • Time and size at seaward migration influence the sea survival of Salmo salar 

   Jonsson, Nina; Jonsson, Bror (Peer reviewed; Journal article, 2014)
   Whether time of seaward migration of young Atlantic salmon Salmo salar influences their subsequent survival and growth was investigated in the River Imsa, south-western Norway. Salmo salar were tagged when moving downstream ...
  • Time series analysis reveals synchrony and asynchrony between conflict management effort and increasing large grazing bird populations in northern Europe 

   Cusack, Jeremy J.; Duthie, Brad; Rakotonarivo, Sarobidy; Pozo, Rocio A.; Mason, Tom H.E.; Månsson, Johan; Nilsson, Lovisa; Tombre, Ingunn; Eythórsson, Einar; Madsen, Jesper; Tulloch, Ayesha; Hearn, Richard D.; Redpath, Steve; Bunnefeld, Nils (Peer reviewed, 2018)
   The management of conflicts between wildlife conservation and agricultural practices often involves the implementation of strategies aimed at reducing the cost of wildlife impacts on crops. Vital to the success of these ...
  • Time series analysis reveals synchrony and asynchrony between conflict management effort and increasing large grazing bird populations in northern Europe 

   Cusack, Jeremy J.; Duthie, Brad; Rakotonarivo, Sarobidy; Pozo, Rocio A.; Mason, Tom H. E.; Månsson, Johan; Nilsson, Lovisa; Tombre, Ingunn M.; Tombre, Ingunn; Eythórsson, Einar; Madsen, Jesper; Tulloch, Ayesha; Hearn, Richard D.; Redpath, Steve; Bunnefeld, Nils (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The management of conflicts between wildlife conservation and agricultural practices often involves the implementation of strategies aimed at reducing the cost of wildlife impacts on crops. Vital to the success of these ...
  • Timing and pattern of annual silver eel migration in two European watersheds are determined by similar cues 

   Sandlund, Odd Terje; Diserud, Ola Håvard; Poole, Russell; Bergesen, Knut Aanestad; Dillane, Mary; Rogan, Gerard; Durif, Caroline; Thorstad, Eva Bonsak; Vøllestad, Leif Asbjørn (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Many animals perform long-distance migrations in order to maximize lifetime reproductive success. The European eel migrates several thousand kilometers between their feeding habitats in continental waters (fresh-,brackish, ...
  • Timing and synchrony of birth in Eurasian lynx across Europe 

   Mattisson, Jenny; Linnell, John Durrus; Anders, Ole; Belotti, Elisa; Breitenmoser-Würsten, Christine; Bufka, Ludek; Fuxjäger, Christian; Heurich, Marco Dietmar; Ivanov, Gjorge; Jędrzejewski, Włodzimierz; Kont, Radio; Kowalczyk, Rafał; Krofel, Miha; Melovski, Dime; Mengüllüoğlu, Deniz; Middelhoff, Tomma Lilli; Molinari-Jobin, Anja; Odden, John; Ozoliņš, Jānis; Okarma, Henryk; Persson, Jens; Schmidt, Krzysztof; Vogt, Kristina; Zimmermann, Fridolin; Andrén, Henrik (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   The ecology and evolution of reproductive timing and synchrony have been a topic of great interest in evolutionary ecology for decades. Originally motivated by questions related to behavioral and reproductive adaptation ...
  • Timing is everything: Survival of Atlantic salmon Salmo salar postsmolts during events of high salmon lice densities 

   Bøhn, Thomas; Gjelland, Karl Øystein; Serra-Llinares, Rosa Maria; Finstad, Bengt; Primicerio, Raul; Nilsen, Rune; Karlsen, Ørjan; Sandvik, Anne Dagrun; Skilbrei, Ove Tommy; Elvik, Kristine Marit Schrøder; Skaala, Øystein; Bjørn, Pål Arne (Journal article, 2020)
   1. Atlantic salmon in aquaculture act as reservoir hosts and vectors of parasites like salmon lice and this parasite is shown to harm wild salmonid populations. 2. In this study, n = 29,817 tagged Atlantic salmon were ...
  • To grytehullsjøer på Hensmoen, Buskerud fylke. Ferskvannsbiologisk dokumentasjon av Storetjern og Lilletjern 

   Walseng, Bjørn; Mjelde, Marit (NINA Rapport;1448, Research report, 2017)
   For å fastsette økologisk tilstand i to tjern i Buskerud, Storetjern og Lilletjern, ble vannplanter og krepsdyr kartlagt på oppdrag fra Fylkesmannen i Buskerud. Tjernene er omkranset av myr og karakterisert som små, svært ...
  • Tolga kraftverk. Utredning av konsekvenser for fisk og bunndyr 

   Museth, Jon; Johnsen, Stein Ivar; Sandlund, Odd Terje; Arneleiv, Jo Vegar; Kjærstad, Gaute; Kraabøl, Morten (NINA Rapport;828, Research report, 2012)
   Opplandskraft DA sendte i januar 2010 melding om Tolga kraftverk ut på høring, og følgende alternativer inngår i den endelige konsekvensutredning: Skjema ulike utbyggingsalternativene for Tolga kraftverk vurdert til ...
  • TOV etter 2020. Utvikling av TOV som økosystembasert overvåking 

   Framstad, Erik; Bakkestuen, Vegar; Halvorsen, Rune; Ihlen, Per Gerhard; Nilsen, Erlend B.; Olsen, Siri Lie; Pedersen, Bård; Stokke, Bård G.; Töpper, Joachim; Økland, Tonje (NINA Rapport;1877, Research report, 2020)
   Framstad, E., Bakkestuen. V., Halvorsen, R., Ihlen, P.G., Nilsen, E.B., Olsen, S.L., Pedersen, B., Stokke, B.G., Töpper, J. & Økland, T. 2020. TOV etter 2020. Utvikling av TOV som økosystembasert overvåking. NINA Rapport ...
  • Toward improved impact evaluation of community forest management in Indonesia 

   Meijaard, Erik; Santika, Truly; Wilson, Kerrie A.; Budiharta, Sugeng; Kusworo, Ahmad; Law, Elizabeth; Friedman, Rachel; Hutabarat, Joseph A.; Indrawan, Tito P.; Sherman, Julie; St.John, Freya A.V.; Struebig, Matthew J. (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Many tropical countries continue to devolve forest management to forest-dwelling communities. The assumption is that local knowledge of forests and community engagement in forest management will attain multiple social and ...
  • Towards a systematics of ecodiversity: The EcoSyst framework 

   Halvorsen, Rune; Skarpaas, Olav; Bryn, Anders; Bratli, Harald; Erikstad, Lars; Simensen, Trond; Lieungh, Eva (Journal article, 2020)
   Background Although a standard taxonomy of organisms has existed for nearly 300 years, no consensus has yet been reached on principles for systematization of ecological diversity (i.e., the co‐ordinated variation of abiotic ...
  • Towards an Urban Resilience Index: A Case Study in 50 Spanish Cities 

   Suárez, Marta; Gomez-Baggethun, Erik; Benayas, Javier; Tilbury, Daniella (Peer reviewed, 2016)
   Urbanization is a major driver of land use change and global environmental decline. With accelerated urbanization worldwide, it is essential to put in place new policies to conserve urban ecosystems, species and the services ...
  • Towards the development of a management relevant index for invasive alien species: a pilot study 

   van Dijk, Jiska Joanneke; Åström, Jens; Pilskog, Hanne Eik (NINA rapport;876, Research report, 2012)
   Van Dijk, J., Åström, J., Pilskog, H. E. 2012. Towards the development of a management relevant index for invasive alien species: a pilot study - NINA Report 876. 36 pp. Alien species are a major threat to biodiversity ...
  • Tracking neighbours promotes the coexistence of large carnivores 

   López-Bao, José Vicente; Mattisson, Jenny; Persson, Jens; Aronsson, Malin; Andrén, Henrik (Peer reviewed, 2016)
   The study of competition and coexistence among similar interacting species has long been considered a cornerstone in evolutionary and community ecology. However, understanding coexistence remains a challenge. Using two ...