• Sympatric population divergence within a highly pelagic seabird species complex (Hydrobates spp.) 

   Taylor, Rebecca S.; Bailie, Anna; Gulavita, Previn; Birt, Tim; Aarvak, Tomas; Anker-Nilssen, Tycho; Barton, Daniel; Lindquist, Kirsten; Bedolla-Guzmán, Yuliana; Quillfeldt, Petra; Friesen, Vicki L. (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  • Synergies and trade-offs between ecosystem services in an alpine ecosystem grazed by sheep – An experimental approach 

   Austrheim, Gunnar; Speed, James David Mervyn; Evju, Marianne; Hester, Alison; Holand, Øystein; Loe, Leif Egil; Martinsen, Vegard; Mobæk, Ragnhild; Mulder, Jan; Steen, Harald; Thompson, Des B.A.; Mysterud, Atle (Peer reviewed, 2016)
   Domestic livestock drives ecosystem changes in many of the world’s mountain regions, and can be the dominant influenceon soil, habitat and wildlife dynamics. Grazing impacts on ecosystem services (ES) vary according to ...
  • Systematic review and meta-analysis of PIT tagging effects on mortality and growth of juvenile salmonids 

   Vollset, Knut; Lennox, Robert J.; Thorstad, Eva Bonsak; Auer, Samuel; Bär, Kerstin; Larsen, Martin H.; Mahlum, Shad Kenneth; Näslund, Joacim; Stryhn, Henrik; Dohoo, Ian (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   A systematic review and meta-analysis was conducted to evaluate the appropriate tag:fish size ratio when tagging juvenile salmonids (genera Oncorhynchus, Salmo, and Salvelinus). The review yielded 18 publications with 211 ...
  • Særlig Verdifulle Områder (SVO) for sjøfugl i Nordsjøen og Norskehavet 

   Systad, Geir Helge Rødli; Hanssen, Sveinn Are; Anker-Nilssen, Tycho; Lorentsen, Svein Håkon (NINA Rapport;230, Research report, 2007)
   Geir Systad, Sveinn Are Hanssen, Tycho Anker-Nilssen og Svein-Håkon Lorentsen 2007. Særlig Verdifulle Områder (SVO) for sjøfugl i Nordsjøen og Norskehavet - NINA Rapport 230. 54 s. I denne rapporten beskrives de viktigste ...
  • Særskilt vern av friluftsområder i Oslomarka etter markalovens §11. Kunnskapsgrunnlag, kriterier og registreringsmetode 

   Gundersen, Vegard; Skår, Margrete; Tangeland, Torvald; Vistad, Odd Inge (NINA rapport;664, Research report, 2011)
   Etter oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus er det utarbeidet forslag til registreringsmetodikk for særskilt vern av friluftsområder i Oslomarka etter § 11 i markaloven. Vi vil understreke at forarbeidene til markaloven ...
  • Søk etter døde fugler i Smøla vindpark 2011 

   Reitan, Ole (NINA Rapport;790, Research report, 2012)
   Denne rapporten presenterer søkene gjort etter døde fugler i Smøla vindpark i 2011, og funn-resultatene, og sammenlikner disse med årene 2006-2010. Søkeinnsatsen var i 2006-2010 systematisk, med samme metode brukt og samme ...
  • Søk etter døde fugler i Smøla vindpark 2011-2013 

   Reitan, Ole (NINA rapport;1010, Research report, 2014)
   Denne rapporten presenterer resultater fra søk etter døde fugler i Smøla vindpark i 2011-2013. Resultatene sammenliknes med tidligere undersøkelser i vindparken. De første registreringene av døde fugler i Smøla vindpark ...
  • Søk etter døde fugler i Smøla vindpark 2012 – årsrapport 

   Reitan, Ole (NINA Rapport;925, Research report, 2013)
   Denne rapporten presenterer søkene etter døde fugler i Smøla vindpark i 2012, og funn-resultatene, og sammenlikner disse med årene 2006-2011. Det gis også en kortfattet oversikt over utfordringer knyttet til søk etter ...
  • Søk etter heroringvinge Coenonympha hero i Norge i 2012 

   Endrestøl, Anders; Bengtson, Roald (NINA Rapport;892, Research report, 2012)
   Endrestøl, A. & Bengtson, R. 2012. Søk etter heroringvinge Coenonympha hero i Norge i 2012 – NINA Rapport 892. 38 s. Dagsommerfuglen heroringvingeCoenonympha hero (Linnaeus, 1761) er en typisk kulturmarksart som har ...
  • Søk etter heroringvinge Coenonympha hero i Norge i 2013 og 2014 

   Endrestøl, Anders; Bengtson, Roald (NINA Rapport;1070, Research report, 2014)
   Endrestøl, A. & Bengtson, R. 2014. Søk etter heroringvinge Coenonympha hero i Norge i 2013 og 2014 – NINA Rapport 1070. 50 s. Dagsommerfuglen heroringvingeCoenonympha hero (Linnaeus, 1761) er en typisk kulturmarksart som ...
  • Søk etter heroringvinge Coenonympha hero i Norge i 2015 

   Endrestøl, Anders; Bengtson, Roald (NINA Rapport;1204, Research report, 2015-12-11)
   Endrestøl, A. & Bengtson, R. 2015. Søk etter heroringvinge Coenonympha hero i Norge i 2015 – NINA Rapport 1204. 28 s. Dagsommerfuglen heroringvinge Coenonympha hero (Linnaeus, 1761) er en typisk kulturmarksart som har ...
  • Sørdalen – Isdalen nasjonalpark. Konsekvenser for reiseliv og utmarksbasert næringsutvikling 

   Aas, Øystein; Tangeland, Torvald; Andersen, Oddgeir (NINA Rapport;211, Research report, 2006)
   Aas,Ø., Tangeland, T. og Andersen, O. 2006. Sørdalen-Isdalen Nasjonalpark. Konsekvenser for reiseliv og utmarksbasert næringsutvikling. NINA Rapport 121. 28 pp. Denne rapporten presenterer konsekvensvurderingen av to ...
  • Sørfjord vindpark, Tysfjord kommune. Konsekvensutredning for naturmiljø 

   Jacobsen, Karl-Otto; Arnesen, Geir; Johnsen, Trond Vidar (NINA Rapport;549, Research report, 2010)
   Jacobsen, K.-O., Arnesen, G. & Johnsen, T.V. 2010. Sørfjord vindpark, Tysfjord kommune. Konsekvensutredning for naturmiljø. NINA rapport 549. 48 s. Nordkraft Vind AS gjennomfører en konsekvensutredning i forbindelse med ...
  • Taking a trip to the shelf: Behavioral decisions are mediated by the proximity to foraging habitats in the black-legged kittiwake 

   Christensen-Dalsgaard, Signe; May, Roelof Frans; Lorentsen, Svein Håkon (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   For marine top predators like seabirds, the oceans represent a multitude of habitats regarding oceanographic conditions and food availability. Worldwide, these marine habitats are being altered by changes in climate and ...
  • Taksering av bever i deler av Malvik kommune 2019 

   Halley, Duncan J.; Israelsen, Markus F. (NINA Rapport;, Research report, 2020)
   Halley, D.J.& Israelsen, M.F. 2020. Taksering av bever i deler av Malvik kommune 2019. NINA Rapport 1757. Norsk institutt for naturforskning Sportegn etter bever ble registrert i deler av Malvik kommune høsten 2019. ...
  • Taksering av bever i nordre del av Trondheim kommune - Bestandshistorie og bestanden i 2020 

   Halley, Duncan (NINA Rapport;1998, Research report, 2021)
   Halley, D.J. 2021. Taksering av bever i nordre del av Trondheim kommune - Bestandshistorie og bestanden i 2020. NINA Rapport 1998. Norsk institutt for naturforskning Beverpopulasjonen i den nordlige delen av Trondheim ...
  • Taksering av bever i Stjørdal kommune 2015 

   Halley, Duncan J.; Svartaas, Sten L. (NINA Kortrapport;10, Research report, 2016-02-11)
   Halley, D.J., Svartaas, S. 2016 Taksering av bever i Stjørdal kommune 2015 - NINA Kortrapport 10. 49 s. Sportegn etter bever ble registrert i deler av Stjørdal kommune i høsten 2015, nærmere bestemt i Stjørdalselvas ...
  • Takseringsmanual for måker, terner, skarv, teist, ærfugl og grågås 

   Follestad, Arne; Lorentsen, Svein-Håkon (NINA rapport;716, Research report, 2011)
   Follestad, A. & Lorentsen, S-H. 2011. Takseringsmanual for måker, terner, skarv, teist, ærfugl og grågås. - NINA rapport 716. 28 s. Rapporten beskriver takseringsmetodikk, kriterier for valg av områder, rapporteringsrutiner ...
  • Tamreinpåkjørsler på Nordlandsbanen. Utfordringer og tiltak i Nord-Trøndelag og Nordland 

   Rolandsen, Christer M.; Langeland, Knut; Tømmervik, Hans; Hesjedal, Anders; Kjørstad, Morten; Moorter, Bram Van; Danielsen, Inge E.; Tveraa, Torkild; Solberg, Erling J. (NINA Rapport;1326, Research report, 2017)
   Rolandsen, C. M., Langeland, K., Tømmervik, H., Hesjedal, A., Kjørstad, K., Van Moorter, B., Danielsen, I. E., Tveraa, T. & Solberg, E. J. 2017. Tamreinpåkjørsler på Nordlandsbanen – Utfordringer og tiltak i Nord-Trøndelag ...
  • Tana/Teno salmon stock recovery and sustainable fisheries 

   Falkegård, Morten; Erkinaro, Jaako (Report from the Tana/Teno Monitoring and Research Group;1/2022, Research report, 2022)
   Anon. 2022. Tana/Teno stock recovery and sustainable fisheries. Report from the Tana/Teno Monitoring and Research Group nr 1/2022. Since the early 2000s, the entire Tana/Teno salmon stock complex has had a negative ...