Now showing items 2823-2842 of 2924

  • Viltkartlegging. Hasvik kommune 

   Strann, Karl Birger; Frivoll, Vigdis Irene; Johnsen, Trond Vidar (NINA Rapport;223, Research report, 2007)
   Strann, K.-B., Frivoll, V. og Johnsen, T. V. 2007. Viltkartlegging. Hasvik kommune - NINA Rapport 223. 34 s. Stortingsmelding nr. 42 (2000-2001) pålegger den enkelte sektor å gjennomføre kartlegging av biologisk mangfold ...
  • Viltkartlegging. Moskenes kommune 

   Strann, Karl Birger; Frivoll, Vigdis Irene; Johnsen, Trond Vidar (NINA Rapport;137, Research report, 2006)
   Strann, K.-B., Frivoll, V. og Johnsen, T.V. 2006. Viltkartlegging: Moskenes kommune. - NINA Rapport 137. Stortingsmelding nr. 42 (2000-2001) pålegger den enkelte sektor å gjennomføre kartlegging av biologisk mangfold ...
  • Viltkartlegging. Narvik kommune 

   Strann, Karl Birger; Frivoll, Vigdis Irene; Johnsen, Trond Vidar (NINA Rapport;66, Research report, 2005)
   Strann, K.-B., Frivoll, V. & Johnsen, T. V. 2005. Viltkartlegging. Narvik kommune. - NINA Rapport 66. 40 pp. Stortingsmelding nr. 42 (2000-2001) pålegger den enkelte sektor å gjennomføre kartlegging av biologisk mangfold ...
  • Viltkartlegging. Tjeldsund kommune 

   Strann, Karl Birger; Frivoll, Vigdis Irene; Johnsen, Trond Vidar (NINA Rapport;68, Research report, 2005)
   Strann, K.-B., Frivoll, V. & Johnsen, T.V. 2005. Viltkartlegging. Tjeldsund kommune. - NINA Rapport 68. 25 pp. Stortingsmelding nr. 42 (2000-2001) pålegger den enkelte sektor å gjennomføre kartlegging av biologisk mangfold ...
  • Viltkartlegging. Værøy kommune 

   Strann, Karl Birger; Frivoll, Vigdis Irene; Johnsen, Trond Vidar (NINA Rapport;136, Research report, 2006)
   Strann, K.-B., Frivoll, V. og Johnsen, T.V. 2006. Viltkartlegging: Værøy kommune. - NINA Rapport 136. 25 s. Stortingsmelding nr. 42 (2000-2001) pålegger den enkelte sektor å gjennomføre kartlegging av biologisk mangfold ...
  • Viltovervåking med viltkamera. Framdriftsrapport 2015 

   Odden, John (NINA Kortrapport;21, Research report, 2016-05-18)
   Odden, J. 2016. Viltovervåking med viltkamera – Framdriftsrapport 2015 - NINA Kortrapport 21. 35 s. Vi går inn i en fremtid med kortere snøsesong over hele landet og dette skaper utfordringer for dagens snøbaserte overvåking ...
  • Vindkraft og fugl på Smøla 2003–2006 

   Follestad, Arne; Flagstad, Øystein; Nygård, Torgeir; Reitan, Ole; Schulze, Johan Erik (NINA Rapport;248, Research report, 2007)
   Follestad, A., Flagstad, Ø., Nygård, T., Reitan, O. & Schulze, J. 2007. Vindkraft og fugl på Smøla 2003–2006. - NINA Rapport 248. 78 s. Smøla har en stor og tett bestand av hekkende havørn. Ved konsesjonsbehandling av Smøla ...
  • Vindkraft og reinsdyr – en kunnskapssyntese 

   Strand, Olav; Colman, Jonathan E.; Eftestøl, Sindre; Sandström, Per; Skarin, Anna; Thomassen, Jørn (NINA Rapport;1305, Research report, 2017)
   Strand, O., Colman, J.E., Eftestøl, S., Sandström, P., Skarin, A. & Thomassen, J. 2017. Vindkraft og reinsdyr – en kunnskapssyntese. - NINA Rapport 1305. 62 s. I denne rapporten har vi sammenfattet 11 ulike undersøkelser ...
  • Vindkraftkonsesjoner i forhold til WWFs kriterier for utbygging. Hva er status? 

   Nowell, Megan; Krange, Olve; Bakkestuen, Vegar; Ruud, Audun (NINA Rapport;1896, Research report, 2020)
   Nowell, M., Krange, O., Bakkestuen, V,. & Ruud, A. 2020. Vindkraftkonsesjoner i forhold til WWFs kriterier for utbygging. Hva er status? NINA Rapport 1896. Norsk Institutt for naturforskning. WWF har krav de mener bør ...
  • Vindkraftverk ved Måsvik, Troms. Konsekvensutredning for fugl og annet dyreliv 

   Jacobsen, Karl-Otto; Johnsen, Trond Vidar; Tombre, Ingunn (NINA Rapport;129, Research report, 2006)
   Jacobsen, K.-O., Johnsen, T.V. og Tombre, I. 2006. Vindkraftverk ved Måsvik, Troms. Konsekvensutredning for fugl og annet dyreliv. - NINA Rapport 129. 29 s. I forbindelse med planlegging av vindkraftverk ved Måsvik på ...
  • Vindkraftverk ved Måsvik, Troms. Revidert konsekvensutredning for fugl og annet dyreliv 

   Jacobsen, Karl-Otto; Johnsen, Trond Vidar; Tombre, Ingunn (NINA Rapport;320, Research report, 2007)
   Jacobsen, K.-O., Johnsen, T.V. & Tombre, I. 2007. Vindkraftverk ved Måsvik, Troms. Revidert konsekvensutredning for fugl og annet dyreliv. - NINA Rapport 320. I forbindelse med planlegging av vindkraftverk ved Måsvik på ...
  • Viruses on the menu: The appendicularian Oikopleura dioica efficiently removes viruses from seawater 

   Lawrence, Janice; Töpper, Joachim Paul; Petelenz-Kurdziel, Elzbieta Anna; Bratbak, Gunnar; Larsen, Aud; Thompson, Eric; Troedsson, Christofer; Ray, Jessica Louise (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Appendicularians are planktonic marine tunicates with elaborate filter-feeding houses that can efficiently trap particles as small as 0.2 lm. While marine viruses are seldom considered outside their role in disease ...
  • Vis oss juletreet ditt, og vi skal si deg hvem du er 

   Olsen, Siri Lie (Journal article, 2019)
  • Visste du at én hestehov egentlig er en bukett med blomster? 

   Mehlhoop, Anne C.; Kyrkjeeide, Magni Olsen (Journal article, 2019-04)
  • Vitenskapelige konferanser – forskernes godteskål 

   Evju, Marianne; Hagen, Dagmar; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Melhoop, Anne (Journal article, 2018-10)
  • Vole and lemming activity observed from space 

   Olofsson, Johan; Tømmervik, Hans; Callaghan, T.V. (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Predicting the impacts of present global warming requires an understanding of the factors controlling plant biomass and production. The extent to which they are controlled by bottom-up drivers such as climate, nutrient and ...
  • Vulnerability and resilience of the carbon exchange of a subarctic peatland to an extreme winter event 

   Parmentier, Frans-Jan; Rasse, Daniel P.; Lund, Magnus; Bjerke, Jarle W.; Drake, Bert G.; Weldon, Simon Mark; Tømmervik, Hans; Hansen, Georg Heinrich (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Extreme winter events that damage vegetation are considered an important climatic cause of arctic browning—a reversal of the greening trend of the region—and possibly reduce the carbon uptake of northern ecosystems. ...
  • Vurdering av Åkersvika som funksjonsområde for fisk - Effekter av vegbygging og foreslåtte miljøtiltak 

   Johnsen, Stein Ivar; Museth, Jon; Dokk, John Gunnar (NINA rapport;1074, Research report, 2014)
   I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for E6 mellom Kåterud og Arnkvern og Rv 25 Disen - Åker i Hamar kommune er det gjennomført flere naturfaglige registreringer og undersøkelser i Åkersvika naturreservat. ...
  • Vurdering av elgbestandens utvikling i Lødingen på bakgrunn av sett elg og jaktstatistikk for perioden 1988-2007 

   Rolandsen, Christer Moe; Solberg, Erling Johan (NINA Rapport;330, Research report, 2008)
   Rolandsen, C. M. & Solberg, E. J. 2008. Vurdering av elgbestandens utvikling i Lødingen på bakgrunn av sett elg og jaktstatistikk for perioden 1988-2007 - NINA Rapport 330. 13 s. Denne rapporten gir en kort gjennomgang ...
  • Vurdering av ferskvannsbiologiske forhold i Gjendeosen. Gyteområder for ørret og forekomst av Gjendeflue 

   Johnsen, Stein Ivar; Kraabøl, Morten; Skurdal, Jostein; Dokk, John Gunnar (NINA Rapport;930, Research report, 2013-03)
   I forbindelse med Nasjonale Turistvegers arbeid med Ikonpunkt Gjende, samt reguleringspla-nen for Reinsvangen-Gjendeosen er det planer om å etablere ei gangbru over Gjendeosen. For å få et bedre grunnlag til å vurdere de ...