Now showing items 2735-2754 of 4135

  • Overvåking av gytebestander av laks og sjøørret i Norge, 2019 

   Holthe, Espen; Skoglund, Helge; Solem, Øyvind; Kanstad-Hanssen, Øyvind; Kambestad, Marius; Lamberg, Anders; Muladal, Rune; Sollien, Vegard P.; Hellen, Bjart Are; Ulvan, Eva M. (NINA Rapport;1849, Research report, 2020)
   Holthe, E., Skoglund, H., Solem, Ø., Kanstad-Hanssen, Ø., Kambestad, M., Lamberg, A., Muladal, R., Sollien, P.V., Hellen, B.A. & Ulvan, E.M. 2020. Overvåking av gytebestander av laks og sjøørret i Norge, 2019. NINA Rapport ...
  • Overvåking av handlingsplanarter og -naturtyper. Kriterier for valg av overvåkingsopplegg 

   Framstad, Erik (NINA Rapport;971, Research report, 2013)
   Overvåking av handlingsplanarter og -naturtyper. Kriterier for valg av over-våkingsopplegg. – NINA Rapport 971. 111 s. Som grunnlag for å forvalte Norges biologiske mangfold har miljøvernmyndighetene utpekt en rekke arter ...
  • Overvåking av hekkende horndykker i Troms 2015 

   Hanssen, Sveinn Are; Frivoll, Vigdis; Strann, Karl-Birger; Hagtvedt, Matias; Heggås, Jan (NINA Kortrapport;12, Research report, 2016-02-25)
   Hanssen, S.A, Frivoll, V., Strann, K.-B, Hagtvedt, M. & Heggås, J. 2016. Overvåking av hekkende horndykker i Troms 2015 - NINA Kortrapport 12. 19 s. På 52 lokaliteter fordelt på åtte kommuner i Troms har antallet hekkende ...
  • Overvåking av hekkende horndykker i Troms 2016 

   Hanssen, Sveinn Are; Frivoll, Vigdis; Strann, Karl-Birger; Heggås, Jan (NINA Kortrapport;60, Research report, 2017)
   Hanssen, S.A, Frivoll, V., Strann, K.-B. og Heggås, J. 2017. Overvåking av hekkende horndykker i Troms 2016 – NINA Kortrapport 60. 18 s. På 52 lokaliteter fordelt på åtte kommuner i Troms har antallet hekkende par horndykker ...
  • Overvåking av hekkende horndykker i Troms 2017 

   Hanssen, Sveinn Are; Frivoll, Vigdis; Strann, Karl-Birger; Heggås, Jan; Hagtvedt, Matias (NINA Rapport;1479, Research report, 2018)
   Hanssen, S.A, Frivoll, V., Strann, K.-B., Heggås, J. & Hagtvedt, M. 2018. Overvåking av hekkende horndykker i Troms 2017 NINA Rapport 1479. Norsk institutt for naturforskning. På 52 lokaliteter fordelt på åtte kommuner i ...
  • Overvåking av hekkende horndykker i Troms 2018 

   Hanssen, Sveinn Are; Frivoll, Vigdis; Strann, Karl-Birger; Heggås, Jan; Hagtvedt, Matias; Johnsen, Trond V. (NINA Rapport;1579, Research report, 2018)
   Hanssen, S.A, Frivoll, V., Strann, K.-B., Heggås, J., Hagtvedt, M. & Johnsen, T.V. 2018. Overvåking av hekkende horndykker i Troms 2018. NINA Rapport 1579. Norsk institutt for naturforskning. På 52 lokaliteter fordelt ...
  • Overvåking av hekkende horndykker i Troms 2019 

   Hanssen, Sveinn Are; Frivoll, Vigdis; Strann, Karl-Birger; Hagtvedt, Matias; Sommervold, Per Steinar; Ballesteros, Manuel (NINA Rapport;1733, Research report, 2019)
   Hanssen, S.A, Frivoll, V., Strann, K.-B., Hagtvedt, M., Sommervold, P.S. & Ballesteros, M. 2019. Overvåking av hekkende horndykker i Troms 2019. NINA Rapport 1733. Norsk institutt for naturforskning. På 52 lokaliteter ...
  • Overvåking av hekkende horndykker i Troms 2020 

   Hanssen, Sveinn Are; Frivoll, Vigdis; Strann, Karl-Birger; Hagtvedt, Matias; Sommervold, Per Steinar; Ballesteros, Manuel (NINA Rapport;1916, Research report, 2020)
   Hanssen, S.A, Frivoll, V., Strann, K.-B., Hagtvedt, M., Sommervold, P.S. & Ballesteros, M. 2020 Overvåking av hekkende horndykker i Troms 2020. NINA Rapport 1916. Norsk institutt for naturforskning. På 52 lokaliteter ...
  • Overvåking av hekkende horndykker i Troms 2021 

   Hanssen, Sveinn Are; Bakke, Kim Steffen Strand (NINA Rapport;2048, Research report, 2021)
   Hanssen, S.A, & Strand Bakke, K.S. 2021 Overvåking av hekkende horndykker i Troms 2021. NINA Rapport 2048. Norsk institutt for naturforskning. NINA har overvåket antallet hekkende/territorielle par horndykker Podiceps ...
  • Overvåking av hekkende horndykker i Troms 2022 

   Hanssen, Sveinn Are; Bakke, Kim Steffen Strand (NINA Rapport;2194, Research report, 2022)
   Hanssen, S.A, og Strand Bakke, K.S. 2022 Overvåking av hekkende horndykker i Troms 2022. NINA Rapport 2194. Norsk institutt for naturforskning. NINA har overvåket antallet hekkende/territorielle par horndykker Podiceps ...
  • Overvåking av hekkende horndykker i Troms 2023 

   Hanssen, Sveinn Are; Strand Bakke, Kim Steffen (NINA Rapport;2346, Research report, 2023)
   Rapporten er tilgjengelig fra 30. november
  • Overvåking av innslag av rømt oppdrettslaks i Vefsna, Fusta, Røssåga og Ranaelva etter rømmingshendelse fra Brattholmen i Herøy 

   Holthe, Espen; Kanstad-Hanssen, Øyvind; Florø-Larsen, Bjørn (NINA Rapport;1943, Research report, 2021)
   Holthe, E., Kanstad-Hanssen, Ø, Florø-Larsen, B. 2021. Overvåking av innslag av rømt oppdrettslaks i Vefsna, Fusta, Røssåga og Ranaelva etter rømmingshendelse fra Brattholmen i Hærøy. Norsk institutt for naturforskning ...
  • Overvåking av jordboende sopp i Røsskleiva NR, Bamble 2016 

   Brandrud, Tor Erik; Dima, Bàlint (NINA Kortrapport;80, Research report, 2017)
   Brandrud, T.E. & Dima, B. 2017. Overvåking av jordboende sopp i Røsskleiva NR, Bamble 2016. – NINA Kortrapport 80. 15 s. Kartlegging (start av overvåking) av habitat-spesifikke, jordboende kalksopper i nordre del av ...
  • Overvåking av kalvingsflokker av tamrein på Hinnøya, mai 2011 

   Strann, Karl Birger; Frivoll, Vigdis Irene; Sortland, Frantz*; Bergland, Ole Petter*; Karlsen, Linnea Berg; Engen, Henning* (NINA rapport;761, Research report, 2011)
   Strann, K,.B., Frivoll, V., Sortland, F., Bergland, O.P., Berg Karlsen, L. & H. Engen. 2011. Overvåking av kalvingsflokker av tamrein på Hinnøya, mai 2011. - NINA Rapport 761. 21 s. En flokk med kalvende rein ble overvåket ...
  • Overvåking av klimaeffekter på biomangfold i Tov. Metodeutvikling 

   Bakkestuen, Vegar; Bruteig, Inga Elise; Framstad, Erik; Sloreid, Svein Erik; Stabbetorp, Odd Egil; Aarrestad, Per Arild (NINA Rapport;52, Research report, 2005)
   Bakkestuen, V., Bruteig, I.E., Framstad, E., Sloreid, S.-E., Stabbetorp, O.E. og Aarrestad, P.A. 2005. Overvåking av klimaeffekter på biomangfold i Tov. Metodeutvikling. - NINA Rapport 52. 47 s.
  • Overvåking av Linnévassdraget, Svalbard, 2017 og 2019. Kunnskapsgrunnlag og utprøving av metodikk for framtidig overvåking av ferskvann på Svalbard 

   Svenning, Martin-A.; Schartau, Ann Kristin; Skjelbred, Birger (NINA Rapport;1824, Research report, 2020)
   Martin-A. Svenning, Ann Kristin Schartau & Birger Skjelbred. 2020. Overvåking i Linnévassdraget, Svalbard, 2017 og 2019. Kunnskapsgrunnlag og utprøving av metodikk for framtidig overvåking av ferskvann på Svalbard. NINA ...
  • Overvåking av palsmyr Tredje gjenanalyse i Ostojeaggi, Troms. Endringer fra 2004 til 2019 

   Hofgaard, Annika; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Myklebost, Heidi Elin (NINA Rapport;1820, Research report, 2020)
   Hofgaard, A., Kyrkjeeide, M.O. & Myklebost, H.E. 2020. Overvåking av palsmyr. Tredje gjenanalyse i Ostojeaggi, Troms. Endringer fra 2004 til 2019. NINA Rapport 1820. Norsk institutt for naturforskning. Overvåking av palsmyr ...
  • Overvåking av palsmyr – pilotstudie på insekter i Haukskardmyrin, Dovre 

   Dahle, Sondre; Hanssen, Oddvar; Ødegaard, Frode (NINA Kortrapport;76, Research report, 2017)
   Dahle, S., Hanssen, O. & Ødegaard, F. 2017. Overvåking av palsmyr – pilotstudie på insekter i Haukskardmyrin, Dovre. – NINA Kortrapport 76. 15 s. I Norge er seks palsmyrområder inkludert i det nasjonale overvåkingsprosjektet ...
  • Overvåking av palsmyr. Andre gjenanalyse i Ferdesmyra, Øst-Finnmark. Endringer fra 2008 til 2018 

   Hofgaard, Annika; Myklebost, Heidi Elin (NINA Rapport;1665, Research report, 2019)
   Hofgaard, A. & Myklebost, H.E. 2019. Overvåking av palsmyr. Andre gjenanalyse i Ferdesmyra, Øst-Finnmark. Endringer fra 2008 til 2018. NINA Rapport 1665. Norsk institutt for naturforskning. Overvåking av palsmyr er et ...
  • Overvåking av palsmyr. Andre gjenanalyse i Goahteluoppal, Vest-Finnmark. Endringer fra 2006 til 2016 

   Hofgaard, Annika; Myklebost, Heidi (NINA Rapport;1353, Research report, 2017)
   Hofgaard, A. og Myklebost, H.E. 2017. Overvåking av palsmyr. Andre gjenanalyse i Goahteluoppal, Vest-Finnmark. Endringer fra 2006 til 2016. – NINA Rapport 1353. 48 s. Overvåking av palsmyr er et nasjonalt overvåkingsprogram ...