Now showing items 21-40 of 57

  • Influence of gear switching on recapture of Atlantic salmon (Salmo salar) in catch-and- release fisheries 

   Lennox, Robert J.; Diserud, Ola Håvard; Cooke, Steven J.; Thorstad, Eva Bonsak; Whoriskey, Frederick G.; Solem, Øyvind; Havn, Torgeir Børresen; Uglem, Ingebrigt (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Anglers that release Atlantic salmon (Salmo salar) in recreational fisheries do so with the intention that the fish will survive and contribute to succeeding generations. In some instances, salmon that are released may be ...
  • Kartlegging av ungfiskbestander i Drivavassdraget. Årsrapport 2010 

   Solem, Øyvind; Johnsen, Bjørn Ove; Arnekleiv, Jo Vegar; Hindar, Kjetil; Rønning, Lars; Kjærstad, Gaute; Aalbu, Frode; Karlsson, Sten; Olstad, Kjetil (NINA Rapport;742, Research report, 2013-02)
   Høsten 2010 ble det gjennomført omfattende ungfiskundersøkelser i Drivavassdraget. Hovedformålet med disse undersøkelsene var å i) estimere tetthet og alderssammensetning hos ungfisk av laks, aure og artshybrider (laksXaure) ...
  • Kartlegging av ungfiskbestander i Litledalselva 

   Solem, Øyvind; Karlsson, Sten; Eide, Ove; Johnsen, Bjørn Ove (NINA rapport;824, Research report, 2012)
   Solem, Ø., Karlsson, S., Eide, O. & Johnsen, B.O. 2012. Kartlegging av ungfiskbestander i Litledalselva. - NINA Rapport 824. 24 s Høsten 2011 ble det gjennomført ungfiskundersøkelser i Litledalselva. Formålet med disse ...
  • Miljø-DNA som metode for overvåking av Gyrodactylus salaris og laks i Drivaregionen 

   Fossøy, Frode; Sivertsgård, Rolf; Brandsegg, Hege; Solem, Øyvind; Hindar, Kjetil; Mo, Tor Atle (NINA Rapport;1641, Report, 2019)
   Frode Fossøy, Rolf Sivertsgård, Hege Brandsegg, Øyvind Solem, Kjetil Hindar og Tor Atle Mo 2019. Miljø-DNA som metode for overvåking av Gyrodactylus salaris og laks i Drivaregionen. NINA Rapport 1641. Norsk institutt for ...
  • Monitoring presence and abundance of two gyrodactylid ectoparasites and their salmonid hosts using environmental DNA 

   Fossøy, Frode; Brandsegg, Hege; Sivertsgård, Rolf; Pettersen, Oskar; Sandercock, Brett K.; Solem, Øyvind; Hindar, Kjetil; Mo, Tor Atle (Peer reviewed, 2019)
   Background: Invasive species represent a major challenge for the conservation of biodiversity. The invasive ectoparasitic fluke Gyrodactylus salaris is considered one of the major threats to the Atlantic salmon (Salmo ...
  • Muligheter og teknologiske løsninger for å fjerne rømt oppdrettsfisk fra lakseførende vassdrag 

   Næsje, Tor; Barlaup, Bjørn Torgeir; Berg, Marius; Diserud, Ola Håvard; Fiske, Peder; Karlsson, Sten; Lehmann, Gunnar Bekke; Museth, Jon; Robertsen, Grethe; Solem, Øyvind; Staldvik, Frode (NINA Rapport;972, Research report, 2013-07)
   Denne utredningen er utarbeidet av Norsk institutt for naturforskning (NINA), LFI Uni Miljø og Kunnskapssenter for laks og vannmiljø (KLV) etter oppdrag fra Fiskeridirektoratet og har som målsetning å beskrive aktuelle ...
  • Oppvandring og fordeling av laks i Osenvassdraget i Molde kommune: Resultater fra undersøkelser i 2014 

   Ulvan, Eva Marita; Bremset, Gunnbjørn; Aronsen, Tonje; Thorstad, Eva Bonsak; Solem, Øyvind; Økland, Finn; Havn, Torgeir Børresen (NINA Rapport;1184, Research report, 2015-07-01)
   Ulvan, E.M., Bremset, G., Aronsen, T., Thorstad, E.B., Solem, Ø., Økland, F., Havn, T. B. 2015. Oppvandring og fordeling av laks i Osenvassdraget i Molde kommune: Resultater fra undersøkelser i 2014. - NINA Rapport 1184. ...
  • Overvåking av gytebestander av laks og sjøørret i Norge, 2019 

   Holthe, Espen; Skoglund, Helge; Solem, Øyvind; Kanstad-Hanssen, Øyvind; Kambestad, Marius; Lamberg, Anders; Muladal, Rune; Sollien, Vegard P.; Hellen, Bjart Are; Ulvan, Eva M. (NINA Rapport;1849, Research report, 2020)
   Holthe, E., Skoglund, H., Solem, Ø., Kanstad-Hanssen, Ø., Kambestad, M., Lamberg, A., Muladal, R., Sollien, P.V., Hellen, B.A. & Ulvan, E.M. 2020. Overvåking av gytebestander av laks og sjøørret i Norge, 2019. NINA Rapport ...
  • Partikkelutslipp fra skiferindustri i Drivavassdraget. Undersøkelser av påvirkning på fisk og bunndyr 

   Ulvan, Eva Marita; Solem, Øyvind; Kvellestad, Agnar; Bongard, Terje (NINA rapport;1040, Research report, 2014)
   Drivavassdraget har bestander av sjøvandrende laksefisk på en om lag 85 kilometer lang elvestrekning mellom Sunndalsøra og absolutt vandringshinder 580 meter over havet i Drivdalen. Etter at lakseparasitten Gyrodactylus ...
  • Problemkartlegging og overvåking av sidevassdrag til Gaula. Årsrapport 2015 

   Bergan, Morten Andre; Solem, Øyvind (NINA Rapport;1242, Research report, 2016-03-18)
   Bergan, M.A. & Solem, Ø. 2016. Problemkartlegging og overvåking av sidevassdrag til Gaula, Årsrapport 2015.- NINA Rapport 1242. 79 s. + vedlegg. Rapporten presenterer resultater fra ungfisktellinger og problemkartlegging ...
  • Problemkartlegging og overvåking av små sidevassdrag til Gaula. Årsrapport 2016 

   Bergan, Morten Andre; Solem, Øyvind (NINA Rapport;1363, Research report, 2017)
   Bergan, M.A. & Solem, Ø. 2017. Problemkartlegging og overvåking av sidevassdrag til Gaula, Årsrapport 2016.- NINA Rapport 1363. 47 s. Rapporten presenterer resultater fra ungfisktellinger og problemkartlegging i små ...
  • Problemkartlegging og ungfiskovervåking i små sidevassdrag til Gaula. Undersøkelser i 2018 

   Bergan, Morten Andre; Solem, Øyvind (NINA Rapport;1614, Research report, 2019)
   Bergan, M. A. & Solem, Ø. 2019. Problemkartlegging og ungfiskovervåking i små sidevassdrag til Gaula. Undersøkelser i 2018. NINA Rapport 1614. Norsk institutt for naturforskning. Rapporten presenterer resultater fra ...
  • Problemkartlegging og ungfiskovervåking i små sidevassdrag til Gaula. Undersøkelser i 2019 

   Bergan, Morten André; Solem, Øyvind (NINA Rapport;1741, Research report, 2020)
   Bergan, M. A. & Solem, Ø. 2020. Problemkartlegging og ungfiskovervåking i små sidevassdrag til Gaula. Undersøkelser i 2019. NINA Rapport 1741. Norsk institutt for naturforskning. Rapporten presenterer resultater fra ...
  • Problemkartlegging, ungfiskovervåking og anslag på tapt areal og redusert produksjonevne i små sidevassdrag til Gaula 

   Bergan, Morten Andre; Solem, Øyvind (NINA Rapport;1497, Research report, 2018)
   Bergan, M.A. & Solem, Ø. 2018. Problemkartlegging, ungfiskovervåking og anslag på tapt areal i små sidevassdrag til Gaula. NINA Rapport 1497. Norsk institutt for naturforskning. Rapporten presenterer resultater fra ...
  • Reguleringsundersøkelser i Ålvunda. Samlerapport fra undersøkelser i 2012-2014 

   Bremset, Gunnbjørn; Robertsen, Grethe; Bongard, Terje; Berg, Marius; Aronsen, Tonje; Jensås, Jan Gunnar; Solem, Øyvind; Ulvund, Tore Rødseth (NINA Rapport;1119, Research report, 2015)
   I perioden 2012-2014 ble det gjennomført undersøkelser av bunndyr, ungfisk og gytefisk i nedre deler av Ålvundvassdraget, for å få en status for situasjonen i reguleringspåvirkete deler av vassdraget. Bunndyrundersøkelser ...
  • Studier av vandring hos sjøaure fra Driva. Vandringsmønster i elv og sjø i perioden 2009-2011 

   Bremset, Gunnbjørn; Urke, Henning Andre; Solem, Øyvind; Kjøsnes, Arne Jørgen; Kristensen, Torstein; Ulvund, John Birger (NINA Rapport;1253, Research report, 2017)
   Bremset, G., Urke, H.A., Solem, Ø., Kjøsnes, A.J., Kristensen, T. og Ulvund, J.B. 2017. Studier av vandring hos sjøaure fra Driva. Vandringsmønster i elv og sjø i perioden 2009-2011. - NINA Rapport 1253, 28 s. Rapporten ...
  • The effect of catch-and-release angling at high water temperatures on behaviour and survival of Atlantic salmon Salmo salar during spawning migration 

   Havn, Torgeir Børresen; Uglem, Ingebrigt; Solem, Øyvind; Cooke, Steven J.; Whoriskey, Frederick G.; Thorstad, Eva Bonsak (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   In this study, behaviour and survival following catch-and-release (C&R) angling was investigated in wild Atlantic salmon Salmo salar (n = 75) angled on sport fishing gear in the River Otra in southern Norway at water ...
  • The risk of individual fish being captured multiple times in a catch and release fishery 

   Thorstad, Eva B.; Diserud, Ola Håvard; Solem, Øyvind; Havn, Torgeir Børresen; Bjørum, Lars Rasmus Oftedal; Kristensen, Torstein; Urke, Henning Andre; Johansen, Martin Rognli; Lennox, Robert J.; Fiske, Peder; Uglem, Ingebrigt (Peer reviewed, 2019)
   The proportion of angled Atlantic salmon Salmo salar L. being caught and released has increased. If individuals are repeatedly captured, this may have fish welfare consequences. Of 995 Atlantic salmon tagged during catch ...
  • Tiltaksrettet kartlegging av sjøørretvassdrag i Driva nedenfor fiskesperra 

   Havn, Torgeir B.; Ulvan, Eva M.; Solem, Øyvind; Puffer, Michael; Bækkelie, Knut A.E. (NINA Rapport;1788, Research report, 2020)
   Havn, T.B., Ulvan, E.M, Solem, Ø., Puffer, M. & Bækkelie, K.A.E. 2020. Tiltaksrettet kartlegging av sjøørretvassdrag i Driva nedenfor fiskesperra. NINA Rapport 1788. Norsk institutt for naturforskning. Høsten 2019 ble det ...
  • Tiltaksrettet kartlegging av sjøørretvassdrag i Orkla. Årsrapport 2017 

   Solem, Øyvind; Bergan, Morten A.; Turtum, Marte; Jensås, Jan Gunnar; Krogdahl, Rune; Ulvan, Eva Marita (NINA Rapport;1458, Research report, 2018)
   Solem, Ø., Bergan, M.A., Turtum, M., Jensås, J.G., Krogdahl, R. & Ulvan, E.M. 2018. Tiltaksret-tet kartlegging av sjøørretvassdrag i Orkla. Årsrapport 2017. NINA rapport 1458. Norsk institutt for naturforskning. Denne ...