Now showing items 21-40 of 68

  • Evolution of female promiscuity in Passerides songbirds 

   Lifjeld, Jan Terje; Gohli, Jostein; Albrecht, Tomas; Garcia-del-Rey, Eduardo; Johannessen, Lars Erik; Kleven, Oddmund; Marki, Petter Z.; Omotoriogun, Taiwo Crossby; Rowe, Melissah; Johnsen, Arild (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Background: Female promiscuity is highly variable among birds, and particularly among songbirds. Comparative work has identified several patterns of covariation with social, sexual, ecological and life history traits. ...
  • Extra-pair paternity in the boreal, socially monogamous Grey-headed Chickadee (Poecile cinctus) 

   Kleven, Oddmund; Rudolfsen, Geir; Schmoll, Tim (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Extra-pair mating is common alternative reproductive strategyamong socially monogamous bird species, but empirical data on the genetic mating systems of most species are still lacking. Here we present the first parentage ...
  • Extra‑pair paternity and sperm length variation in the socially monogamous Fieldfare Turdus pilaris 

   Kleven, Oddmund; Fiske, Aksel N.; Håvik, Magnus; Kroglund, Rolf Terje; Østnes, Jan Eivind; Schmoll, Tim (Peer reviewed, 2019)
   Basic knowledge about the genetic mating system is lacking for the great majority of the approximately 10,000 extant bird species. Filling this knowledge gap is not only critical for a comprehensive understanding of the ...
  • Fjellrev i Norge 2013. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev 

   Eide, Nina Elisabeth; Ulvund, Kristine R.; Flagstad, Øystein; Kleven, Oddmund; Landa, Arild Magne (NINA Rapport;992, Research report, 2013-11)
   Det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev ble etablert i sin nåværende form i 2003, i tilknytning til den første handlingsplanen for fjellrev. Gjennom overvåkingsprogrammet for fjellrev kontrolleres kjente ...
  • Fjellrev i Norge 2014. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev 

   Eriksen, Lars; Eide, Nina Elisabeth; Flagstad, Øystein; Kleven, Oddmund; Ulvund, Kristine R.; Landa, Arild Magne (NINA rapport;1080, Research report, 2014)
   Fjellreven er et av Norges mest utrydningstruede pattedyr, oppført som kritisk truet på den norske rødlista. Til tross for fredning siden 1930 har fjellreven i Norge inntil nylig vært i vedva-rende tilbakegang, delbestander ...
  • Fjellrev i Norge 2015. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev 

   Eide, Nina E.; Ulvund, Kristine; Kleven, Oddmund; Rød-Eriksen, Lars; Landa, Arild; Flagstad, Øystein (NINA Rapport;1219, Research report, 2016-02-24)
   Eide, N. E., Ulvund, K., Kleven, O., Rød-Eriksen, L., Landa, A. & Flagstad, Ø. 2015. Fjellrev i Norge 2015. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev. - NINA Rapport 1219. 53 s. Fjellreven er et av ...
  • Fjellrev i Norge 2016. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev 

   Ulvund, Kristine; Flagstad, Øystein; Kleven, Oddmund; Landa, Arild; Eide, Nina E. (NINA Rapport;1301, Research report, 2016)
   Ulvund, K., Flagstad, Ø., Kleven, O., Landa, A. og Eide, N. E. 2016. Fjellrev i Norge 2016. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev. - NINA Rapport 1301. 55 s. Fjellreven er et av Norges mest ...
  • Fjellrev i Norge 2017. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev 

   Eide, Nina E.; Ulvind, Kristine; Kleven, Oddmund; Landa, Arild; Flagstad, Øystein (NINA Rapport;1433, Research report, 2017)
   Eide, N. E., Ulvund, K., Kleven, O., Landa, A. & Flagstad, Ø. 2017. Fjellrev i Norge 2017. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev. - NINA Rapport 1433. 54 s. Denne rapporten gir en statusbeskrivelse ...
  • Fjellrev i Norge 2018. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev 

   Ulvund, Kristine; Eide, Nina E.; Kleven, Oddmund; Landa, Arild; Flagstad, Øystein (NINA Rapport;1603, Research report, 2018)
   Ulvund, K., Eide, N. E., Kleven, O., Landa, A. & Flagstad, Ø. 2018. Fjellrev i Norge 2018. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev. NINA Rapport 1603. Norsk institutt for naturforskning. Denne ...
  • Fjellrev i Norge 2019. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev 

   Ulvund, Kristine; Flagstad, Øystein; Sandercock, Brett; Kleven, Oddmund; Landa, Arild; Eide, Nina E. (NINA Rapport;1737, Research report, 2019)
   Ulvund, K. Flagstad, Ø., Sandercock, B., Kleven, O., Landa, A. & Eide, N. E., 2019. Fjellrev i Norge 2019. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev. NINA Rapport 1737. Norsk institutt for naturforskning. ...
  • Fjellrev i Norge 2020. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev 

   Eide, Nina E.; Ulvund, Kristine; Kleven, Oddmund; Landa, Arild; Flagstad, Øystein (NINA Rapport;1913, Research report, 2020)
   Eide, N. E., Ulvund, K., Kleven, O., Landa. A. & Flagstad, Ø. 2020. Fjellrev i Norge 2020. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev. NINA Rapport 1913. Norsk institutt for naturforskning. Denne ...
  • Fjellrev i Norge 2021. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev 

   Ulvund, Kristine; Flagstad, Øystein; Sandercock, Brett; Kleven, Oddmund; Eide, Nina E. (NINA Rapport;2058, Research report, 2021)
   Ulvund, K., Flagstad, Ø., Sandercock, B. Kleven, O. & Eide, N. E. 2021. Fjellrev i Norge 2021. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev. NINA Rapport 2058. Norsk institutt for naturforskning. Denne ...
  • Fjellrypeprosjektet i Lierne. Årsrapport 2015 

   Nilsen, Erlend B.; Pedersen, Hans Chr.; Brøseth, Henrik; Kleven, Oddmund; Moa, Pål F.; Hagen, Bjørn Roar (NINA Rapport;1217, Research report, 2015-12-01)
   Nilsen, E.B., Pedersen, H.C., Brøseth, H., Kleven, O., Moa, P.F. & Hagen, B.R. 2015. Fjellrypeprosjektet i Lierne: Årsrapport 2015. NINA Rapport 1217. 28 s. I denne rapporten oppsummerer vi feltaktivitet og enkelte ...
  • Genome-wide diversity loss in reintroduced Eurasian lynx populations urges immediate conservation management 

   Mueller, Sarah Ashley; Prost, Stefan; Anders, Ole; Breitenmoser-Würsten, Christine; Kleven, Oddmund; Klinga, Peter; Konec, Marjeta; Kopatz, Alexander; Krojerova-Prokesova, Jarmila; Middelhoff, Tomma Lilli; Obexer-Ruff, Gabriela; Reiners, Tobias Erik; Schmidt, Krzysztof; Sindicic, Magda; Skrbinsek, Tomaz; Tám, Branislav; Saveljev, Alexander P.; Naranbaatar, Galsandorj; Nowak, Carsten (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Reintroductions may produce populations that suffer from decreasing genetic diversity due to isolation, genetic drift and inbreeding if not assisted by careful management. To assess the genetic outcomes of reintroductions ...
  • Integrative taxonomy of the Changeable Hawk-Eagle Nisaetus cirrhatus complex (Accipitriformes: Accipitridae) in India 

   Gjershaug, Jan Ove; Diserud, Ola Håvard; Kleven, Oddmund; Rasmussen, P.C.; Espmark, Yngve (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   The Changeable Hawk-Eagle Nisaetus cirrhatus complex is represented by two taxa in mainland India: N. c. cirrhatus in the northern plains and peninsula and N. c. limnaeetus in the Himalayan foothills. Traditionally these ...
  • Isolation and characterization of novel microsatellite loci in the genome of the dragonhead sap beetle Thymogethes norvegicus (Coleoptera: Nitidulidae) 

   Kleven, Oddmund; Endrestøl, Anders (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Here we describe 16 novel microsatellite loci in the genome of the dragonhead sap beetle Thymogethes norvegicus, which were identifi ed using a next-generation sequencing approach. In 40 dragonhead sap beetles from a ...
  • Kongeørn i Finnmark. Årsrapport 2012 

   Jacobsen, Karl Otto; Johnsen, Trond Vidar; Stien, Audun; Nygård, Torgeir; Kleven, Oddmund; Opgård, Olaf; Johansen, kenneth; Østlyngen, Arve; Myklevoll, Vidar (NINA Rapport;936, Research report, 2013)
   Målet med prosjektet er å framskaffe økt kunnskap om bestanden av kongeørn i Finnmark. Gjennom å studere atferd, valg av byttedyr, reproduksjon og trekkmønster er kunnskapen nå betydelig forbedret. Kongeørna er studert ...
  • Kongeørn i Finnmark. Årsrapport 2013. 

   Jacobsen, Karl Otto; Stien, Audun; Nygård, Torgeir; Kleven, Oddmund; Mabille, Geraldine; Johnsen, Trond Vidar; Opgård, Olaf; Østlyngen, Arve; Johansen, Kenneth; Myklevoll, Vidar (NINA Rapport;1023, Research report, 2014)
   Jacobsen, K.-O., Stien, A., Nygård, T., Kleven, O., Mabille, G., Johnsen, T.V., Opgård, O., Østlyngen, A., Johansen, K. & Myklevoll, V. 2014. Kongeørn i Finnmark. Årsrapport 2013 -NINA Rapport 1023. 26 s. Målet med ...
  • Kongeørn i Finnmark. Årsrapport 2014 

   Jacobsen, Karl Otto; Stien, Audun; Kleven, Oddmund (NINA Rapport;1144, Research report, 2015)
   Jacobsen, K.-O., Stien, A. & Kleven, O. 2015. Kongeørn i Finnmark. Årsrapport 2014 - NINA Rapport 1144. 22 s. Målet med prosjektet er å framskaffe økt kunnskap om bestanden av kongeørn i Finnmark. Gjen-nom å studere atferd, ...
  • Kongeørn i Finnmark. Årsrapport 2015 

   Jacobsen, Karl-Otto; Stien, Audun; Kleven, Oddmund (NINA Rapport;1244, Research report, 2016)
   Jacobsen, K.-O., Stien, A. & Kleven, O. 2016. Kongeørn i Finnmark. Årsrapport 2015. - NINA Rapport 1244. 18 s. Målet med prosjektet er å framskaffe økt kunnskap om bestanden av kongeørn i Finnmark. Gjennom å studere atferd, ...