Now showing items 21-40 of 82

  • Fremmede arter ved planteimport – Kartlegging og overvåking 2014–2016 

   Bruteig, Inga E.; Endrestøl, Anders; Westergaard, Kristine Bakke; Hanssen, Oddvar; Often, Anders; Åström, Jens; Fossøy, Frode; Dahle, Sondre; Staverløkk, Arnstein; Stabbetorp, Odd; Ødegaard, Frode (NINA Rapport;1329, Research report, 2017)
   Bruteig, I.E., Endrestøl, A., Westergaard, K.B., Hanssen, O., Often, A., Åström, J., Fossøy, F., Dahle, S., Staverløkk, A., Stabbetorp, O. og Ødegaard, F. 2017. Fremmede arter ved planteimport – Kartlegging og overvåking ...
  • Fremmede arter – spredningsveien import av planteprodukter. Basisovervåking og metodeutvikling 2017–2018 

   Westergaard, Kristine Bakke; Endrestøl, Anders; Hanssen, Oddvar; Often, Anders; Åström, Jens; Fossøy, Frode; Jacobsen, Rannveig Margrete; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Brandsegg, Hege (NINA Rapport;1557, Research report, 2018)
   Westergaard, K.B., Endrestøl, A., Hanssen, O., Often, A., Åström, J., Fossøy, F., Jacobsen, R.M., Kyrkjeeide, M.O. & Brandsegg, H. 2018. Fremmede arter – spredningsveien import av planteprodukter. Basisovervåking og ...
  • Fremmede arter. Kartlegging og overvåking av spredningsvegen «import av planteprodukter» 

   Hagen, Dagmar; Endrestøl, Anders; Hanssen, Oddvar; Often, Anders; Skarpaas, Olav; Staverløkk, Arnstein; Ødegaard, Frode (NINA Rapport;915, Research report, 2012)
   Hagen, D., Endrestøl, A., Hanssen, O., Often, A., Skarpaas, O., Staverløkk, A. & Ødegaard, F. 2012. Fremmede arter. Kartlegging og overvåking av spredningsvegen «import av planteprodukter». - NINA Rapport 915. 76 s. Fremmede ...
  • Fremmede arter. Kartlegging og overvåking av spredningsvei «import av tømmer» 

   Hagen, Dagmar; Endrestøl, Anders; Hanssen, Oddvar; Often, Anders; Skarpaas, Olav; Staverløkk, Arnstein; Ødegaard, Frode (NINA Rapport;980, Research report, 2013-09)
   Hagen, D., Endrestøl, A., Hanssen, O., Often, A., Skarpaas, O. Staverløkk, A., Ødegaard, F. 2013. Fremmede arter. Kartlegging og overvåking av spredningsvei «import av tømmer». - NINA Rapport 980. 92 s. Globalisering og ...
  • Fremmede arter: import av planteprodukter. Overvåking og metodeutvikling 2017 

   Westergaard, Kristine Bakke; Endrestøl, Anders; Often, Anders; Hanssen, Oddvar; Åström, Jens; Fossøy, Frode; Kyrkjeeide, Magni Olsen (NINA Rapport;1397, Research report, 2017)
   Westergaard, K.B., Endrestøl, A., Often, A., Hanssen, O., Åström, J., Fossøy, F. & Kyrkjeeide, M.O. 2017. Fremmede arter: import av planteprodukter. Overvåking og metodeutvikling 2017 – NINA Rapport 1397. 23 s. I denne ...
  • Hule eiker - et hotspot-habitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode II 

   Sverdrup-Thygeson, Anne; Bratli, Harald; Brandrud, Tor Erik; Endrestøl, Anders; Evju, Marianne; Hanssen, Oddvar; Skarpaas, Olav; Stabbetorp, Odd Egil; Ødegaard, Frode (NINA rapport;710, Research report, 2011)
   Sverdrup-Thygeson, A., Bratli, H., Brandrud, T. E., Endrestøl, A., Evju, M., Hanssen, O., Skarpaas, O., Stabbetorp, O., Ødegaard, F. 2011. Hule eiker – et hotspot-habitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode II. - ...
  • Insekter og edderkoppdyr på Bygdøy, Oslo kommune - Supplerende kartlegging og statusoppdatering 

   Endrestøl, Anders; Berggren, Kai (NINA Rapport;1539, Research report, 2018)
   Endrestøl, A. & Berggren, K. 2018. Insekter og edderkoppdyr på Bygdøy, Oslo kommune - Supplerende kartlegging og statusoppdatering. NINA Rapport 1539. Norsk institutt for naturforskning. Bygdøy er en halvøy i Oslo kommune ...
  • Insektovervåking på Østlandet og i Trøndelag. Rapport fra feltsesong 2021 

   Åström, Jens; Birkemoe, Tone; Dahle, Sondre; Davey, Marie; Ekrem, Torbjørn; Endrestøl, Anders; Fossøy, Frode; Hanssen, Oddvar; Laugsand, Arne; Staverløkk, Arnstein; Sverdrup-Thygeson, Anne; Ødegaard, Frode (NINA Rapport;2070, Research report, 2022)
   Åström, J., Birkemoe, T., Dahle, S., Davey, M., Ekrem, T., Endrestøl, A., Fossøy, F., Hanssen, O., Laugsand, A., Staverløkk, A., Sverdrup-Thygeson, A. & Ødegaard, F. 2022. Insektovervåking på Østlandet og i Trøndelag. ...
  • Isolation and characterization of novel microsatellite loci in the genome of the dragonhead sap beetle Thymogethes norvegicus (Coleoptera: Nitidulidae) 

   Kleven, Oddmund; Endrestøl, Anders (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Here we describe 16 novel microsatellite loci in the genome of the dragonhead sap beetle Thymogethes norvegicus, which were identifi ed using a next-generation sequencing approach. In 40 dragonhead sap beetles from a ...
  • Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2008-2009 

   Endrestøl, Anders; Bengtson, Roald; Hanssen, Oddvar (NINA Rapport;523, Research report, 2009)
   Endrestøl, A., Bengtson, R. & Hanssen, O. 2009. Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2008-2009 – NINA Rapport 523. 38 s. Klippeblåvinge Scolitantides orion er en av våre mest sjeldne dagsommerfugler. ...
  • Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2010 

   Endrestøl, Anders; Bengtson, Roald (NINA rapport;735, Research report, 2011)
   Endrestøl, A. & Bengtson, R. 2011. Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2010 – NINA Rapport 735. 46 s. Klippeblåvinge Scolitantides orion er en av våre mest sjeldne dagsommerfugler. Etter revisjon ...
  • Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2011 

   Endrestøl, Anders; Bengtson, Roald (NINA rapport;783, Research report, 2012)
   Endrestøl, A. & Bengtson, R. 2012. Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2011 – NINA Rapport 783. 41 s. Klippeblåvinge Scolitantides orion er en av vårt lands sjeldneste dagsommerfugler. Ifølge nasjonal ...
  • Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2012 

   Endrestøl, Anders; Bengtson, Roald (NINA Rapport;883, Research report, 2012)
   Endrestøl, A. og Bengtson, R. 2012. Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2012. NINA Rapport 883. Norsk institutt for naturforskning. Klippeblåvinge Scolitantides orion (Pallas, 1771) ble varig vernet ...
  • Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2013 

   Endrestøl, Anders; Bengtson, Roald (NINA rapport;1022, Research report, 2014)
   Klippeblåvinge Scolitantides orion er en av vårt lands sjeldneste dagsommerfugler. Ifølge nasjonal rødliste for arter (2010) er klippeblåvinge vurdert som kritisk truet (CR). Dette skyldes at man har hatt en kraftig ...
  • Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2014 

   Endrestøl, Anders; Bengtson, Roald (NINA Rapport;1159, Research report, 2015)
   Endrestøl, A. & Bengtson, R. 2015. Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2014 – NINA Rapport 1159. 23 s. Klippeblåvinge Scolitantides orion er en av vårt lands mest sjeldne dagsommerfugler. Ifølge ...
  • Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2015–2016 

   Endrestøl, Anders; Bengtson, Roald (NINA Rapport;1342, Research report, 2017)
   Endrestøl, A. og Bengtson, R. 2017. Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2015–2016 — NINA Rapport 1342. 37 s. Klippeblåvinge Scolitantides orion er en av vårt lands mest sjeldne dagsommerfugler. Ifølge ...
  • Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2017 

   Endrestøl, Anders; Bengtson, Roald (NINA Rapport;1466, Research report, 2018)
   Endrestøl, A. & Bengtson, R. 2018. Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2017. NINA Rapport 1466. Norsk institutt for naturforskning. Klippeblåvinge Scolitantides orion er en av vårt lands mest sjeldne ...
  • Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2018 – med forslag til skjøtselsplan 

   Endrestøl, Anders; Bengtson, Roald (NINA Rapport;1649, Research report, 2019)
   Endrestøl, A. & Bengtson, R. 2019. Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2018 – med forslag til skjøtselsplan. NINA Rapport 1649. Norsk institutt for naturforskning. Klippeblåvinge Scolitantides orion ...
  • Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2019 

   Endrestøl, Anders; Bengtson, Roald (NINA Rapport;1794, Research report, 2020)
   Endrestøl, A. & Bengtson, R. 2020. Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2019. NINA Rapport 1794. Norsk institutt for naturforskning. Klippeblåvinge Scolitantides orion er en av vårt lands mest sjeldne ...
  • Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2020 

   Endrestøl, Anders; Bengtson, Roald; Dahle, Amund (NINA Rapport;1984, Research report, 2021)
   Endrestøl, A., Bengtson, R. & Dahle, A. 2021. Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2020. NINA Rapport 1984. Norsk institutt for naturforskning. Klippeblåvinge Scolitantides orion er en av vårt lands ...