Now showing items 21-40 of 44

  • Innsig og fangst av villaks og rømt oppdrettslaks til elvene rundt Trondheimsfjorden. Rapport for 2012 

   Næsje, Tor; Ulvan, Eva Marita; Jørrestol, Arne; Fiske, Peder; Økland, Finn; Hvidsten, Nils Arne; Heggberget, Tor Gravråk (NINA Rapport;977, Research report, 2013)
   Villaksinnsiget til Trondheimsfjorden i 2012 var lavere enn estimatene i de to foregående årene, men av samme størrelse som i 2007-2009. I 2012 økte andel oppdrettslaks i fangstene gjennom sesongen, men innslaget totalt ...
  • Innvandring, fangst og atferd til villaks og rømt oppdrettslaks i Namsfjorden og Namsenvassdraget i 2013 

   Næsje, Tor; Aronsen, Tonje; Ulvan, Eva Marita; Økland, Finn; Østborg, Gunnel Marie; Skorstad, Leif; Fiske, Peder; Thorstad, Eva Bonsak; Holm, Ragnar*; Sandnes, Tomas*; Staldvik, Frode; Moe, Karina (NINA Rapport;1059, Research report, 2014-04)
   Undersøkelsene i Namsfjorden og Namsenvassdraget er en videreføring av undersøkelser som ble påbegynt i 2012, og videreføres i 2014. Denne rapporten er derfor en framdrifts-rapport fra undersøkelsene. Hovedmålsettingen med ...
  • Migrating silver eels return from the sea to the river of origin after a false start 

   Tambets, Meelis; Kärgenberg, Einar; Järvalt, Ain; Økland, Finn; Kristensen, Martin Lykke; Koed, Anders; Bernotas, Priit (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   The European eel’s singular spawning migration from European waters towards the Sargasso Sea remains elusive, including the early phase of migration at sea. During spawning migration, the movement of freshwater resident ...
  • Modellering av gjellealuminium. Aluminiumspåslag på gjellene til laksesmolt og betydningen dette kan ha for utvandringen 

   Diserud, Ola Håvard; Kroglund, Frode; Teien, Hans-Christian; Tjomsland, Torulv; Økland, Finn (NINA Rapport;773, Research report, 2012)
   Diserud, O.H., Kroglund, F., Teien, H.-C., Tjomsland, T. & Økland, F. 2012 Modellering av gjellealuminium. Aluminiumspåslag på gjellene til laksesmolt og betydningen dette kan ha for utvandringen – NINA Rapport 773. 41 ...
  • Movements and area use by small spotted grunter (Pomadasys commersonnii) in the Great Fish Estuary (South Africa): implication for management 

   Næsje, Tor; Childs, AR; Cowley, P.D.; Thorstad, Eva Bonsak; Økland, Finn; Weerts, S.; Buthelezi, P. (NINA Rapport;55, Research report, 2005)
   Næsje, T.F., Childs, A.R., Cowley, P.D., Thorstad, E.B., Økland, F., Weerts, S., and Buthelezi, P. 2005. Movements and area use by small spotted grunter (Pomadasys commersonnii) in the Great Fish Estuary (South Africa): ...
  • Movements of dead fish in rivers 

   Havn, Torgeir Børresen; Økland, Finn; Teichert, Maxim A.K.; Heermann, L.; Borcherding, J; Sæther, Stein Are; Tambets, M.; Diserud, Ola Håvard; Thorstad, Eva Bonsak (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Background: The aim of telemetry studies is often to determine the fate and mortality rates of ish. A moving ish is usually regarded as alive and a long-term stationary ish as dead—and the site where it became stationary ...
  • Movements of female lumpsucker Cyclopterus lumpus in a Norwegian fjord during the spawning period 

   Mitamura, Hiromichi; Thorstad, Eva Bonsak; Uglem, Ingebrigt; Bjørn, Pål Arne; Økland, Finn; Næsje, Tor; Dempster, Tim; Arai, Nobuaki (NINA Rapport;288, Research report, 2007)
   Mitamura, H., Uglem, I., Thorstad, E.B., Bjørn, P.A., Økland, F., Næsje, T.F., Dempster, T. & Arai, N. 2007. Movements of female lumpsucker Cyclopterus lumpus in a Norwegian fjord during the spawning period. - NINA Report ...
  • Natural and anthropogenic drivers of escaped farmed salmon occurrence and introgression into wild Norwegian Atlantic salmon populations 

   Diserud, Ola Håvard; Fiske, Peder; Karlsson, Sten; Glover, Kevin Alan; Næsje, Tor; Aronsen, Tonje; Bakke, Gunnar O; Barlaup, Bjørn Torgeir; Erkinaro, J.; Florø-Larsen, Bjørn; Foldvik, Anders; Heino, Mikko Petteri; Kanstad-Hanssen, Øyvind; Lo, Håvard; Lund, Roar Asbjørn; Muladal, R.; Niemela, E.; Økland, Finn; Østborg, Gunnel Marie; Otterå, Håkon Magne; Skaala, Øystein; Skoglund, Helge; Solberg, Ingrid; Solberg, Monica Favnebøe; Sollien, Vegard Pedersen; Sægrov, Harald; Urdal, Kurt; Wennevik, Vidar; Hindar, Kjetil (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Marine aquaculture of Atlantic salmon (Salmo salar) is a relatively new industry where breeding programs have led to rapid genetic change in the captive populations that were built up alongside conspecific wild individuals. ...
  • Oppvandring av laks i Numedalslågen. Påvirker vannføring og andre miljøfaktorer passering av naturlige oppvandringshindre? 

   Thorstad, Eva Bonsak; Økland, Finn; Aasestad, Ingar; Diserud, Ola Håvard; Forseth, Torbjørn (NINA Rapport;360, Research report, 2008)
   Thorstad, E.B., Økland, F., Aasestad, I., Diserud, 0. & Forseth, T. 2008. Oppvandring av laks i Numedalslågen - Hvordan påvirker vannføring og andre miljøfaktorer passering ved naturlige oppvandringshindre? - NINA Rapport ...
  • Oppvandring og fordeling av laks i Osenvassdraget i Molde kommune: Resultater fra undersøkelser i 2014 

   Ulvan, Eva Marita; Bremset, Gunnbjørn; Aronsen, Tonje; Thorstad, Eva Bonsak; Solem, Øyvind; Økland, Finn; Havn, Torgeir Børresen (NINA Rapport;1184, Research report, 2015-07-01)
   Ulvan, E.M., Bremset, G., Aronsen, T., Thorstad, E.B., Solem, Ø., Økland, F., Havn, T. B. 2015. Oppvandring og fordeling av laks i Osenvassdraget i Molde kommune: Resultater fra undersøkelser i 2014. - NINA Rapport 1184. ...
  • Overlevelse, spredning og vandring i sjøen for simulert rømt lakseparr og smolt fra et landbasert settefiskanlegg 

   Uglem, Ingebrigt; Økland, Finn; Rikardsen, Audun H. (NINA rapport;705, Research report, 2011)
   Uglem, I., Økland, F. & Rikardsen, A. H. 2011. Spredning og vandring i sjøen for simulert rømt lakseparr og smolt fra et landbasert settefiskanlegg. – NINA Rapport 705. 22 pp. Hensikten med prosjektet var å undersøke ...
  • Påvirker vannføringen i Eira fjordvandringen av postsmolt laks? Telemetriundersøkelser i 2002, 2004 og 2006 

   Thorstad, Eva Bonsak; Uglem, Ingebrigt; Økland, Finn; Finstad, Bengt; Sivertsgård, Rolf; Jensen, Arne Johan (NINA Rapport;253, Research report, 2007)
   Thorstad, E.B., Uglem, I., Økland, F., Finstad, B., Sivertsgård, R. & Jensen, A.J. 2007. Påvirker vannføringen i Eira fjordvandringen av postsmolt laks? Telemetriundersøkelser i 2002, 2004 og 2006. - NINA Rapport 253. 40 ...
  • Positioning of aquatic animals based on time-of-arrival and random walk models using YAPS (Yet Another Positioning Solver) 

   Baktoft, Henrik; Gjelland, Karl Øystein; Økland, Finn; Thygesen, Uffe Høgsbro (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Aquatic positional telemetry offers vast opportunities to study in vivo behaviour of wild animals, but there is room for improvement in the data quality provided by current procedures for estimating positions. Here we ...
  • Redefining the oceanic distribution of Atlantic salmon 

   Rikardsen, Audun H.; Righton, David; Strøm, John Fredrik; Thorstad, Eva Bonsak; Gargan, Patrick G.; Sheehan, Timothy F.; Økland, Finn; Chittenden, Cedar; Hedger, Richard David; Næsje, Tor; Renkawitz, Mark; Sturlaugsson, Johannes; Caballero, Pablo; Baktoft, Henrik; Davidsen, Jan Grimsrud; Halttunen, Elina; Wright, Serena; Finstad, Bengt; Aarestrup, Kim (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Determining the mechanisms driving range-wide reductions in Atlantic salmon marine survival is hindered by an insufcient understanding of their oceanic ecology and distribution. We attached 204 pop-up satellite archival ...
  • Reguleringsundersøkelser i Orkla for perioden 2007 - 2011 

   Hvidsten, Nils Arne; Johnsen, Bjørn Ove; Økland, Finn; Ugedal, Ola; Jensås, Jan Gunnar; Saksgård, Laila M. (NINA rapport;866, Research report, 2012)
   Hvidsten, N. A., Johnsen, B. O., Økland, F., Ugedal, O., Jensås, J. G. & Saksgård, L. 2012. Reguleringsundersøkelser i Orkla for perioden 2007 – 2011. – NINA Rapport 866. 65 s. Rapporten inneholder resultatene av fem års ...
  • Restoration of fish migration in the Danube River at Iron Gate Dams in Romania and Serbia. Studies of fish behaviour in 2019 and 2021 

   Paraschiv, Marian; Økland, Finn; Lenhardt, Mirjana; Paterson, Rachel A.; Hont, Stefan; Cvijanovic, Gorcin; Havn, Torgeir B.; Iani, Marian; Smederevac-Lalic, Marija; Nikčević, Miroslav; Neacșu, Nicușor; Nikolić, Dušan; Thorstad, Eva B. (NINA Rapport;2030, Research report, 2021)
   Paraschiv, M., Økland, F., Lenhardt, M., Paterson, R.A., Hont, S., Cvijanovic, G., Havn, T.B., Iani, M., Smederevac-Lalic, M., Nikčević, M., Neacșu, N., Nikolić, D. & Thorstad, E.B. 2021. Restoration of fish migration in ...
  • Smoltutvandring forbi Laudal Kraftverk i Mandalselva i 2013 

   Økland, Finn; Kvingedal, Eli; Lamberg, Anders; Kroglund, Frode; Forseth, Torbjørn; Diserud, Ola Håvard; Uglem, Ingebrigt (NINA rapport;1067, Research report, 2014)
   Vellykket produksjon av laks og muligheter for fiske øverst i Mandalsvassdraget forutsetter at smolt fra øvre deler av elva kan vandre forbi Laudal kraftverk uskadd ut i sjøen. Kraftverket har inntak ved utløpet av Mannflåvann ...
  • Smoltvandring forbi Laudal kraftverk i Mandalselva 

   Uglem, Ingebrigt; Økland, Finn; Forseth, Torbjørn; Diserud, Ola Håvard; Fiske, Peder; Thorstad, Eva Bonsak; Hvidsten, Nils Arne; Berger, Hans Mack (NINA Rapport;13, Research report, 2005)
   Uglem, I., Økland, F., Forseth, T., Diserud, O., Fiske, P., Thorstad, E.B., Hvidsten, N.A. og Berger, H.M. 2005. Smoltutvandring forbi Laudal kraftverk i Mandalselva. NINA Rapport 13
  • Space use patterns and movements of juvenile dusky kob Argyrosomus japonicus in the Great Fish Estuary (South Africa): implications for management 

   Cowley, Paul D.; Kerwath, Sven; Næsje, Tor; Childs, Amber-Robyn; Gillespie, Lloyd D.; Leggitt, Cordelia; Thorstad, Eva Bonsak; Økland, Finn (NINA Rapport;119, Research report, 2006)
   Cowley, P.D., Kerwath, S., Næsje, T.F., Childs, A.-R., Gillespie, L.D., Leggitt, C., Thorstad, E.B. and Økland, F. 2006. Space use patterns and movements of juvenile dusky kob Argyrosomus japonicus in the Great Fish Estuary ...
  • Spatial behaviour and management of greenhead tilapia (Oreochromis macrochir) in the Zambezi River, Namibia 

   Thorstad, Eva Bonsak; Hay, Clinton J.; Økland, Finn; Nickanor, Nande; Næsje, Tor (NINA Rapport;287, Research report, 2007)
   Thorstad, E.B., Hay, C.J., Økland, F., Nickanor, N. & Næsje, T.F. 2007. Spatial behaviour and management of greenhead tilapia (Oreochromis macrochir) in the Zambezi River, Namibia. - NINA Report 287. 26 pp. The large ...