Now showing items 21-36 of 36

  • Movements of dead fish in rivers 

   Havn, Torgeir Børresen; Økland, Finn; Teichert, Maxim A.K.; Heermann, L.; Borcherding, J; Sæther, Stein Are; Tambets, M.; Diserud, Ola Håvard; Thorstad, Eva Bonsak (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Background: The aim of telemetry studies is often to determine the fate and mortality rates of ish. A moving ish is usually regarded as alive and a long-term stationary ish as dead—and the site where it became stationary ...
  • Movements of female lumpsucker Cyclopterus lumpus in a Norwegian fjord during the spawning period 

   Mitamura, Hiromichi; Thorstad, Eva Bonsak; Uglem, Ingebrigt; Bjørn, Pål Arne; Økland, Finn; Næsje, Tor; Dempster, Tim; Arai, Nobuaki (NINA Rapport;288, Research report, 2007)
   Mitamura, H., Uglem, I., Thorstad, E.B., Bjørn, P.A., Økland, F., Næsje, T.F., Dempster, T. & Arai, N. 2007. Movements of female lumpsucker Cyclopterus lumpus in a Norwegian fjord during the spawning period. - NINA Report ...
  • Oppvandring av laks i Numedalslågen. Påvirker vannføring og andre miljøfaktorer passering av naturlige oppvandringshindre? 

   Thorstad, Eva Bonsak; Økland, Finn; Aasestad, Ingar; Diserud, Ola Håvard; Forseth, Torbjørn (NINA Rapport;360, Research report, 2008)
   Thorstad, E.B., Økland, F., Aasestad, I., Diserud, 0. & Forseth, T. 2008. Oppvandring av laks i Numedalslågen - Hvordan påvirker vannføring og andre miljøfaktorer passering ved naturlige oppvandringshindre? - NINA Rapport ...
  • Oppvandring og fordeling av laks i Osenvassdraget i Molde kommune: Resultater fra undersøkelser i 2014 

   Ulvan, Eva Marita; Bremset, Gunnbjørn; Aronsen, Tonje; Thorstad, Eva Bonsak; Solem, Øyvind; Økland, Finn; Havn, Torgeir Børresen (NINA Rapport;1184, Research report, 2015-07-01)
   Ulvan, E.M., Bremset, G., Aronsen, T., Thorstad, E.B., Solem, Ø., Økland, F., Havn, T. B. 2015. Oppvandring og fordeling av laks i Osenvassdraget i Molde kommune: Resultater fra undersøkelser i 2014. - NINA Rapport 1184. ...
  • Overlevelse, spredning og vandring i sjøen for simulert rømt lakseparr og smolt fra et landbasert settefiskanlegg 

   Uglem, Ingebrigt; Økland, Finn; Rikardsen, Audun H. (NINA rapport;705, Research report, 2011)
   Uglem, I., Økland, F. & Rikardsen, A. H. 2011. Spredning og vandring i sjøen for simulert rømt lakseparr og smolt fra et landbasert settefiskanlegg. – NINA Rapport 705. 22 pp. Hensikten med prosjektet var å undersøke ...
  • Påvirker vannføringen i Eira fjordvandringen av postsmolt laks? Telemetriundersøkelser i 2002, 2004 og 2006 

   Thorstad, Eva Bonsak; Uglem, Ingebrigt; Økland, Finn; Finstad, Bengt; Sivertsgård, Rolf; Jensen, Arne Johan (NINA Rapport;253, Research report, 2007)
   Thorstad, E.B., Uglem, I., Økland, F., Finstad, B., Sivertsgård, R. & Jensen, A.J. 2007. Påvirker vannføringen i Eira fjordvandringen av postsmolt laks? Telemetriundersøkelser i 2002, 2004 og 2006. - NINA Rapport 253. 40 ...
  • Positioning of aquatic animals based on time-of-arrival and random walk models using YAPS (Yet Another Positioning Solver) 

   Baktoft, Henrik; Gjelland, Karl Øystein; Økland, Finn; Thygesen, Uffe Høgsbro (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Aquatic positional telemetry offers vast opportunities to study in vivo behaviour of wild animals, but there is room for improvement in the data quality provided by current procedures for estimating positions. Here we ...
  • Reguleringsundersøkelser i Orkla for perioden 2007 - 2011 

   Hvidsten, Nils Arne; Johnsen, Bjørn Ove; Økland, Finn; Ugedal, Ola; Jensås, Jan Gunnar; Saksgård, Laila M. (NINA rapport;866, Research report, 2012)
   Hvidsten, N. A., Johnsen, B. O., Økland, F., Ugedal, O., Jensås, J. G. & Saksgård, L. 2012. Reguleringsundersøkelser i Orkla for perioden 2007 – 2011. – NINA Rapport 866. 65 s. Rapporten inneholder resultatene av fem års ...
  • Smoltutvandring forbi Laudal Kraftverk i Mandalselva i 2013 

   Økland, Finn; Kvingedal, Eli; Lamberg, Anders; Kroglund, Frode; Forseth, Torbjørn; Diserud, Ola Håvard; Uglem, Ingebrigt (NINA rapport;1067, Research report, 2014)
   Vellykket produksjon av laks og muligheter for fiske øverst i Mandalsvassdraget forutsetter at smolt fra øvre deler av elva kan vandre forbi Laudal kraftverk uskadd ut i sjøen. Kraftverket har inntak ved utløpet av Mannflåvann ...
  • Smoltvandring forbi Laudal kraftverk i Mandalselva 

   Uglem, Ingebrigt; Økland, Finn; Forseth, Torbjørn; Diserud, Ola Håvard; Fiske, Peder; Thorstad, Eva Bonsak; Hvidsten, Nils Arne; Berger, Hans Mack (NINA Rapport;13, Research report, 2005)
   Uglem, I., Økland, F., Forseth, T., Diserud, O., Fiske, P., Thorstad, E.B., Hvidsten, N.A. og Berger, H.M. 2005. Smoltutvandring forbi Laudal kraftverk i Mandalselva. NINA Rapport 13
  • Space use patterns and movements of juvenile dusky kob Argyrosomus japonicus in the Great Fish Estuary (South Africa): implications for management 

   Cowley, Paul D.; Kerwath, Sven; Næsje, Tor; Childs, Amber-Robyn; Gillespie, Lloyd D.; Leggitt, Cordelia; Thorstad, Eva Bonsak; Økland, Finn (NINA Rapport;119, Research report, 2006)
   Cowley, P.D., Kerwath, S., Næsje, T.F., Childs, A.-R., Gillespie, L.D., Leggitt, C., Thorstad, E.B. and Økland, F. 2006. Space use patterns and movements of juvenile dusky kob Argyrosomus japonicus in the Great Fish Estuary ...
  • Spatial behaviour and management of greenhead tilapia (Oreochromis macrochir) in the Zambezi River, Namibia 

   Thorstad, Eva Bonsak; Hay, Clinton J.; Økland, Finn; Nickanor, Nande; Næsje, Tor (NINA Rapport;287, Research report, 2007)
   Thorstad, E.B., Hay, C.J., Økland, F., Nickanor, N. & Næsje, T.F. 2007. Spatial behaviour and management of greenhead tilapia (Oreochromis macrochir) in the Zambezi River, Namibia. - NINA Report 287. 26 pp. The large ...
  • The effects of hydrodynamics on the three-dimensional downstream migratory movement of Atlantic salmon 

   Silva, Ana T.; Bærum, Kim Magnus; Hedger, Richard David; Baktoft, Henrik; Fjeldstad, Hans-Petter; Gjelland, Karl Øystein; Økland, Finn; Forseth, Torbjørn (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Anthropogenic structures in rivers are major threats for fish migration and effective mitigation is imperative given the worldwide expansion of such structures. Fish behaviour is strongly influenced by hydrodynamics, but ...
  • Tiltaksrettet overvåking av villaks og rømt oppdrettslaks i Trondheimsfjorden og tilsluttende elver. 2013 

   Næsje, Tor; Aronsen, Tonje; Ulvan, Eva Marita; Jørrestol, Arne; Økland, Finn; Fiske, Peder; Østborg, Gunnel Marie; Diserud, Ola Håvard; Rognes, Torstein; Heggberget, Tor Gravråk; Krogdahl, Rune (NINA Rapport;1062, Research report, 2014-06)
   Næsje, T.F., Aronsen, T., Ulvan, E.M., Jørrestol, A., Økland, F., Fiske, F., Østborg, G., Diserud, O., Rognes, T., Heggberget, T.G., Krogdahl, R. 2014. Tiltaksrettet overvåking av villaks og rømt oppdrettslaks i Trondheimsfjorden ...
  • Vandring hos sjøørret i Driva etter etablering av fiskesperre 

   Havn, Torgeir Børresen; Solem, Øyvind; Kraabøl, Morten; Ulvan, Eva Marita; Holthe, Espen; Puffer, Michael; Thorstad, Eva Bonsak; Økland, Finn (NINA Rapport;1416, Research report, 2018)
   Havn, T.B., Solem, Ø., Kraabøl, M., Ulvan, E.M., Holthe, E., Puffer, M., Thorstad, E.B. & Økland, F. 2018. Vandring hos sjøørret i Driva etter etablering av fiskesperre. NINA Rapport 1416. Norsk institutt for naturforskn ...
  • Villaks og rømt oppdrettslaks i Namsfjorden og Namsenvassdraget: Fangst, atferd og andeler rømt oppdrettslaks. 2012-2014 

   Næsje, Tor; Aronsen, Tonje; Ulvan, Eva Marita; Moe, Karina; Fiske, Peder; Økland, Finn; Østborg, Gunnel Marie; Diserud, Ola Håvard; Skorstad, Leif; Sandnes, Tomas; Staldvik, Frode (NINA Rapport;1138, Research report, 2015)
   Fangst, atferd og andeler av villaks og rømt oppdrettslaks i Namsfjorden og Namsenvass-draget har blitt undersøkt i årene 2012 til 2014. Hovedmålsettingen med undersøkelsene har vært å skaffe kunnskap slik at man kan gjøre ...