• Overvåking av hekkende horndykker i Troms 2017 

   Hanssen, Sveinn Are; Frivoll, Vigdis; Strann, Karl-Birger; Heggås, Jan; Hagtvedt, Matias (NINA Rapport;1479, Research report, 2018)
   Hanssen, S.A, Frivoll, V., Strann, K.-B., Heggås, J. & Hagtvedt, M. 2018. Overvåking av hekkende horndykker i Troms 2017 NINA Rapport 1479. Norsk institutt for naturforskning. På 52 lokaliteter fordelt på åtte kommuner i ...
  • Overvåking av hekkende horndykker i Troms 2018 

   Hanssen, Sveinn Are; Frivoll, Vigdis; Strann, Karl-Birger; Heggås, Jan; Hagtvedt, Matias; Johnsen, Trond V. (NINA Rapport;1579, Research report, 2018)
   Hanssen, S.A, Frivoll, V., Strann, K.-B., Heggås, J., Hagtvedt, M. & Johnsen, T.V. 2018. Overvåking av hekkende horndykker i Troms 2018. NINA Rapport 1579. Norsk institutt for naturforskning. På 52 lokaliteter fordelt ...
  • Overvåking av hekkende horndykker i Troms 2019 

   Hanssen, Sveinn Are; Frivoll, Vigdis; Strann, Karl-Birger; Hagtvedt, Matias; Sommervold, Per Steinar; Ballesteros, Manuel (NINA Rapport;1733, Research report, 2019)
   Hanssen, S.A, Frivoll, V., Strann, K.-B., Hagtvedt, M., Sommervold, P.S. & Ballesteros, M. 2019. Overvåking av hekkende horndykker i Troms 2019. NINA Rapport 1733. Norsk institutt for naturforskning. På 52 lokaliteter ...
  • Overvåking av hekkende horndykker i Troms 2020 

   Hanssen, Sveinn Are; Frivoll, Vigdis; Strann, Karl-Birger; Hagtvedt, Matias; Sommervold, Per Steinar; Ballesteros, Manuel (NINA Rapport;1916, Research report, 2020)
   Hanssen, S.A, Frivoll, V., Strann, K.-B., Hagtvedt, M., Sommervold, P.S. & Ballesteros, M. 2020 Overvåking av hekkende horndykker i Troms 2020. NINA Rapport 1916. Norsk institutt for naturforskning. På 52 lokaliteter ...
  • Overvåking av jordboende sopp i Røsskleiva NR, Bamble 2016 

   Brandrud, Tor Erik; Dima, Bàlint (NINA Kortrapport;80, Research report, 2017)
   Brandrud, T.E. & Dima, B. 2017. Overvåking av jordboende sopp i Røsskleiva NR, Bamble 2016. – NINA Kortrapport 80. 15 s. Kartlegging (start av overvåking) av habitat-spesifikke, jordboende kalksopper i nordre del av ...
  • Overvåking av kalvingsflokker av tamrein på Hinnøya, mai 2011 

   Strann, Karl Birger; Frivoll, Vigdis Irene; Sortland, Frantz*; Bergland, Ole Petter*; Karlsen, Linnea Berg; Engen, Henning* (NINA rapport;761, Research report, 2011)
   Strann, K,.B., Frivoll, V., Sortland, F., Bergland, O.P., Berg Karlsen, L. & H. Engen. 2011. Overvåking av kalvingsflokker av tamrein på Hinnøya, mai 2011. - NINA Rapport 761. 21 s. En flokk med kalvende rein ble overvåket ...
  • Overvåking av klimaeffekter på biomangfold i Tov. Metodeutvikling 

   Bakkestuen, Vegar; Bruteig, Inga Elise; Framstad, Erik; Sloreid, Svein Erik; Stabbetorp, Odd Egil; Aarrestad, Per Arild (NINA Rapport;52, Research report, 2005)
   Bakkestuen, V., Bruteig, I.E., Framstad, E., Sloreid, S.-E., Stabbetorp, O.E. og Aarrestad, P.A. 2005. Overvåking av klimaeffekter på biomangfold i Tov. Metodeutvikling. - NINA Rapport 52. 47 s.
  • Overvåking av palsmyr Tredje gjenanalyse i Ostojeaggi, Troms. Endringer fra 2004 til 2019 

   Hofgaard, Annika; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Myklebost, Heidi Elin (NINA Rapport;1820, Research report, 2020)
   Hofgaard, A., Kyrkjeeide, M.O. & Myklebost, H.E. 2020. Overvåking av palsmyr. Tredje gjenanalyse i Ostojeaggi, Troms. Endringer fra 2004 til 2019. NINA Rapport 1820. Norsk institutt for naturforskning. Overvåking av palsmyr ...
  • Overvåking av palsmyr – pilotstudie på insekter i Haukskardmyrin, Dovre 

   Dahle, Sondre; Hanssen, Oddvar; Ødegaard, Frode (NINA Kortrapport;76, Research report, 2017)
   Dahle, S., Hanssen, O. & Ødegaard, F. 2017. Overvåking av palsmyr – pilotstudie på insekter i Haukskardmyrin, Dovre. – NINA Kortrapport 76. 15 s. I Norge er seks palsmyrområder inkludert i det nasjonale overvåkingsprosjektet ...
  • Overvåking av palsmyr. Andre gjenanalyse i Ferdesmyra, Øst-Finnmark. Endringer fra 2008 til 2018 

   Hofgaard, Annika; Myklebost, Heidi Elin (NINA Rapport;1665, Research report, 2019)
   Hofgaard, A. & Myklebost, H.E. 2019. Overvåking av palsmyr. Andre gjenanalyse i Ferdesmyra, Øst-Finnmark. Endringer fra 2008 til 2018. NINA Rapport 1665. Norsk institutt for naturforskning. Overvåking av palsmyr er et ...
  • Overvåking av palsmyr. Andre gjenanalyse i Goahteluoppal, Vest-Finnmark. Endringer fra 2006 til 2016 

   Hofgaard, Annika; Myklebost, Heidi (NINA Rapport;1353, Research report, 2017)
   Hofgaard, A. og Myklebost, H.E. 2017. Overvåking av palsmyr. Andre gjenanalyse i Goahteluoppal, Vest-Finnmark. Endringer fra 2006 til 2016. – NINA Rapport 1353. 48 s. Overvåking av palsmyr er et nasjonalt overvåkingsprogram ...
  • Overvåking av palsmyr. Andre gjenanalyse i Haukskardmyrin og Haugtjørnin, Dovre. Endringer fra 2005 til 2015 

   Hofgaard, Annika; Myklebost, Heidi Elin (NINA Rapport;1258, Research report, 2016-05-06)
   Hofgaard, A. & Myklebost, H.E. 2016. Overvåking av palsmyr. Andre gjenanalyse i Haukskardmyrin og Haugtjørnin, Dovre. Endringer fra 2005 til 2015. – NINA Rapport 1258. 45 s. Overvåking av palsmyr er et nasjonalt ...
  • Overvåking av palsmyr. Andre gjenanalyse i Leirpullan, Dovrefjell i Trøndelag. Endringer fra 2007 til 2017 

   Hofgaard, Annika; Myklebost, Heidi Elin (NINA Rapport;1510, Research report, 2018)
   Hofgaard, A. & Myklebost, H.E. 2018. Overvåking av palsmyr. Andre gjenanalyse i Leirpullan, Dovrefjell i Trøndelag. Endringer fra 2007 til 2017. NINA Rapport 1510. Norsk institutt for natur-forskning. Overvåking av palsmyr ...
  • Overvåking av palsmyr. Andre gjenanalyse i Ostojeaggi, Troms. Endringer fra 2004 til 2014 

   Hofgaard, Annika; Myklebost, Heidi Elin (NINA Rapport;1164, Research report, 2015)
   Overvåking av palsmyr er et nasjonalt overvåkingsprogram initiert av Direktoratet for naturfor-valtning (nåværende Miljødirektoratet), med oppstart i 2004. Programmet omfatter i alt seks utvalgte overvåkingsområder fra ...
  • Overvåking av palsmyr. Første 5-årsundersøkelse i Haukskardmyrin og Haugtjørnin, Dovre, 2010 

   Hofgaard, Annika; Wilmann, Bodil Helene (NINA rapport;717, Research report, 2011)
   Hofgaard, A. & Wilmann, B. 2011. Overvåking av palsmyr. Første 5-årsundersøkelse i Haukskardmyrin og Haugtjørnin, Dovre, 2010. – NINA Rapport 717. 42 s. Overvåking av palsmyr er et nasjonalt overvåkingsprogram initiert ...
  • Overvåking av palsmyr. Første 5-årsundersøkelse i Ostojeaggi, Troms, 2009 

   Hofgaard, Annika; Wilmann, Bodil Helene (NINA rapport;586, Research report, 2010)
   Hofgaard, A. & Wilmann, B. 2010. Overvåking av palsmyr. Første 5-årsundersøkelse i Ostojeaggi, Troms, 2009. – NINA Rapport 586. 42 s. Overvåking av palsmyr er et nasjonalt overvåkingsprogram initiert av Direktoratet for ...
  • Overvåking av palsmyr. Første gjenanalyse i Ferdesmyra, Øst-Finnmark. Endringer fra 2008 til 2013 

   Hofgaard, Annika; Myklebost, Heidi Elin (NINA Rapport;1035, Research report, 2014-04)
   Overvåking av palsmyr er et nasjonalt overvåkingsprogram initiert av Direktoratet for naturforvaltning (nåværende Miljødirektoratet), med oppstart i 2004. Programmet omfatter i alt seks utvalgte overvåkingsområder fra ...
  • Overvåking av palsmyr. Første gjenanalyse i Goahteluoppal, Vest-Finnmark. Endringer fra 2006 til 2011 

   Hofgaard, Annika; Myklebost, Heidi Elin (NINA Rapport;841, Research report, 2012)
   Overvåking av palsmyr er et nasjonalt overvåkingsprogram initiert av Direktoratet for naturforvaltning, med oppstart i 2004. Programmet omfatter i alt seks utvalgte overvåkingsområder fra Finnmark i nord til Dovre i sør. ...
  • Overvåking av palsmyr. Første gjenanalyse i Leirpullan, Dovrefjell i Sør-Trøndelag. Endringer fra 2007 til 2012 

   Hofgaard, Annika; Myklebost, Heidi Elin (NINA Rapport;958, Research report, 2013)
   Overvåking av palsmyr er et nasjonalt overvåkingsprogram initiert av Direktoratet for naturforvaltning, med oppstart i 2004. Programmet omfatter i alt seks utvalgte overvåkingsområder fra Finnmark i nord til Dovre i sør. ...
  • Overvåking av palsmyr. Førstegangsundersøkelse i Dovre 2005: Haukskardmyrin og Haugtjørnin 

   Hofgaard, Annika (NINA Rapport;154, Research report, 2006)
   Overvåking av palsmyr. Førstegangsundersøkelse i Dovre 2005: Haukskardmyrin og Haugtjørnin. - NINA Rapport 154, 35 s. Overvåking av palsmyr er et relativt nytt nasjonalt overvåkingsprosjekt initiert av Direktoratet for ...