Now showing items 1721-1740 of 3611

  • Konsekvensutredning: 420 kV kraftledning Sima - Samnanger. Tema: Reiseliv og turisme 

   Aas, Øystein; Museth, Jon; Tangeland, Torvald (NINA Rapport;163, Research report, 2006)
   Aas, Ø., Museth, J. og Tangeland, T. 2006. Konsekvensutredning: 420 kV kraftledning Sima - Samnanger. Tema: Reiseliv og turisme. - NINA Rapport 163. Denne rapporten redegjør for reiselivsnæringen i Hardangerfjorden, og ...
  • Konsekvensvurdering av tilrettelegging for friluftsliv på bestanden av hekkende våtmarks-fugler i området Hømmervatnet - Sætervatnet i Sjunkhatten nasjonalpark 

   Follestad, Arne (NINA rapport;839, Research report, 2012)
   Follestad, A. 2012. Konsekvensvurdering av tilrettelegging for friluftsliv på bestanden av hekkende våtmarksfugler i området Hømmervatnet - Sætervatnet i Sjunkhatten nasjonalpark. - NINA Rapport 839. 50 s. Sjunkhatten ...
  • Konsekvensvurdering i forbindelse med omreguleringssak for et LNF-område på Naustholmen, Lovund 

   Follestad, Arne (NINA Kortrapport;29, Research report, 2016-10-24)
   Follestad, A. 2016. Konsekvensvurdering i forbindelse med omreguleringssak for et LNF-område på Naustholmen, Lovund - NINA Kortrapport 29. 24 s. På forespørsel fra Kystinkubatoren AS har NINA vurdert konsekvenser av videre ...
  • Konsensus i konflikt. Sosiale representasjoner av ulv 

   Figari, Helene; Skogen, Ketil (NINA Rapport;391, Research report, 2008)
   Figari, H. og Skogen, K. 2008. Konsensus i konflikt. Sosiale representasjoner av ulv. – NINA Rapport 391, 64 s. Samfunnsvitenskapelig forskning på rovdyrfeltet har i all hovedsak vært opptatt av å forklare motstridende ...
  • Kontroversen rundt bruken av søkevinkler i skredsøk i Norge - en analyse 

   Horgen, André; Eikje, Cleng A. (Journal article, 2022)
   I artikkelen presenteres resultatene av en historisk undersøkelse av kontroversen rundt bruken av søkevinkler til skredsøk i norsk redningstjeneste. Forskningsspørsmålene i artikkelen er: Når og hvordan kom bruken av ...
  • Kortnebbgås i Nord-Trøndelag våren 2007. En evaluering av miljøtilskuddsordningen, forslag til friarealer og noen betraktninger omkring bestandsstørrelsen 

   Tombre, Ingunn; Madsen, Jesper; Nicolaisen, Per Ivar; Wisz, Mary S.; Jensen, Rikke Anker; Ødegaard, Pål Iver; Søreng, Siri Ulfsdatter; Trinder, Mark N.; Hansen, Flemming (NINA Rapport;353, Research report, 2008)
   Tombre, I., Madsen, J., Nicolaisen, P.I., Wisz, M.S., Jensen, R.A., Ødegaard, P.I., Søreng, S.U., Trinder, M.N. & Hansen, F. 2008. Kortnebbgås i Nord-Trøndelag våren 2007. En evaluering av miljøtilskuddsordningen, forslag ...
  • Kortnebbgås i Nord-Trøndelag våren 2008. Gåseregistreringer og en evaluering av miljøtilskuddsordningen 

   Tombre, Ingunn; Nicolaisen, Per Ivar*; Ødegaard, Pål Iver*; Madsen, Jesper; Hansen, Jannik (NINA Rapport;452, Research report, 2009)
   Tombre, I., Nicolaisen, P.I., Ødegaard, P.-I., Madsen, J. & Hansen, J. 2009. Kortnebbgås i Nord-Trøndelag våren 2008. Gåseregistreringer og en evaluering av miljøtilskuddsordningen. NINA Rapport 452. 39 s. Denne rapporten ...
  • Kortnebbgjess i Nord-Trøndelag våren 2006. Registreringer i kommunene Steinkjer Inderøy, Verdal og Levanger 

   Nicolaisen, Per Ivar; Tombre, Ingunn; Ødegaard, Pål Iver; Madsen, Jesper; Hansen, Flemming; Jensen, Rikke Anker (NINA Rapport;229, Research report, 2007)
   Nicolaisen, P. I., Tombre, I.M., Ødegaard, P. I, Madsen, J., Hansen, F. P. og Jensen, R. A. 2007. Kortnebbgjess i Nord-Trøndelag våren 2006. Registreringer i kommunene Steinkjer, Inderøy, Verdal og Levanger. NINA Rapport ...
  • Kortnebbgjess og hvitkinngjess i Vesterålen. Bruk av områder og individuell adferd 

   Tombre, Ingunn; Madsen, Jesper; Bakken, Johnny; Bergland, Ole-Petter; Kristensen, Jan Bolding; Røsshag, Bjørn (NINA Rapport;3, Research report, 2005)
   Tombre, I.M., Madsen, J., Bakken, J., Bergland, O.P., Kristensen, J.B., Røsshag, B. 2005. Kortnebbgjess og hvitkinngjess i Vesterålen: bruk av områder og individuell adferd. - NINA Rapport 3. 31 s. Denne rapporten sammenfatter ...
  • Kraftinstallasjoner i naturområder – effekter på turisme, friluftsliv og bruk av fritidsboliger. En litteraturstudie 

   Tangeland, Torvald; Aas, Øystein (NINA rapport;625, Research report, 2010)
   Tangeland, T. & Aas, Ø. 2010. Kraftinstallasjoner i naturområder – Effekter på turisme, friluftsliv og bruk av fritidsboliger. En litteraturstudie – NINA Rapport 625. 27 s. Internasjonalt er det et økt fokus på fornybar- ...
  • Kraftledninger og fugl 

   Bevanger, Kjetil Modolv (NINA rapport;674, Research report, 2011)
   Bevanger, K. 2011. Kraftledninger og fugl. Oppsummering av generelle og nettspesifikke problemstillinger. - NINA Rapport 674. 60 s. For å nå de overordnede klimapolitiske målsettinger i Europa, samt sikre forsyningen av ...
  • Krav til vannføring for å reetablere en laksebestand i Aura 

   Jensen, Arne Johan; Johnsen, Bjørn Ove (NINA Rapport;275, Research report, 2007)
   Jensen, A.J. & Johnsen, B.O. 2007. Krav til minstevannføring for å reetablere en laksebestand i Aura. – NINA Rapport 275. 36 pp. Bakgrunnen for rapporten er at NVE som en del av vilkårsrevisjonen for Aurautbyggingen har ...
  • Krepsdyrsamfunnene i vann med og uten sørv (Scardinius erythrophthalmus), Arendal kommune – Aust-Agder. 

   Walseng, Bjørn; Jensen, Thomas Correll (NINA Rapport;1599, Research report, 2018)
   Walseng, B. og Jensen, T.C. 2018. Krepsdyrsamfunn i vann med og uten sørv (Scardinius erythrophthalmus), Arendal kommune – Aust-Agder - NINA Rapport 1599. Mange av fiskesamfunnene på Sørlandet har de siste årene endret ...
  • Kriterier for naturverdi i skog 

   Framstad, Erik; Halvorsen, Rune; Storaunet, Ken Olaf; Sverdrup-Thygeson, Anne (NINA Rapport;1447, Research report, 2018)
   Framstad, E., Halvorsen, R., Storaunet, K.O. & Sverdrup-Thygeson, A. 2018. Kriterier for naturverdi i skog. NINA Rapport 1447. Norsk institutt for naturforskning. I denne rapporten redegjør vi for et forslag til kriteriebasert ...
  • Kriterier for vurdering av truete naturtyper 

   Framstad, Erik; Stabbetorp, Odd Egil; Skiftesvik, Anne Berit; Brandrud, Tor Erik (NINA Rapport;428, Research report, 2009)
   Framstad, E., Stabbetorp, O.E., Skiftesvik, A.B. & Brandrud, T.E. 2009. Kriterier for vurdering av truete naturtyper. - NINA Rapport 428. 68 s. For å få fram et bedre kunnskapsgrunnlag for forvaltningen av norsk natur skal ...
  • Krykkje på Melkøya. Sjøfugl i et industrianlegg 

   Systad, Geir Helge; Hanssen, Sveinn Are (NINA Rapport;1227, Research report, 2016-02-23)
   Systad, G.H. & Hanssen, S.A. 2016. Krykkje på Melkøya - Sjøfugl i et industrianlegg - NINA Rapport 1227 30 s. I 2004 etablerte flere par krykkje Rissa tridactyla seg på Melkøya, innenfor området til LNG-fabrikken. Nå ...
  • Kulldrift i Lunckefjell på Svalbard. Konsekvensutredning for tema landskap, vegetasjon og planteliv, dyreliv og geologiske forekomster/fossiler 

   Hagen, Dagmar; Eide, Nina Elisabeth; Erikstad, Lars; Coulson, Steve; Andersen, Roy (NINA Rapport;521, Research report, 2010)
   Hagen, D., Eide, N.E., Erikstad, L., Coulson, S. & Andersen, R. 2009. Kulldrift i Lunckefjell på Svalbard. Konsekvensutredning for tema landskap, vegetasjon og planteliv, dyreliv og geologiske forekomster/fossiler. – NINA ...
  • Kultivering og genetisk variasjon i Suldalslågen 

   Karlsson, Sten (NINA Rapport;1183, Research report, 2015)
   Karlsson S. 2015. Kultivering og genetisk variasjon i Suldalslågen. – NINA Rapport 1183. 19 s. Utsettinger av laks i Suldalslågen har blitt gjort i relativt stort omfang og senere års registreringer viser at en stor andel ...
  • Kultur for skredsikkerhet i Norge, 1960 – 2020 

   Horgen, André; Christoffersen, Fredrik (Journal article, 2021)
   This article presents the results of a cultural-historical study related to avalanche safety and risk in Norway in the period 1960-2020. We have identified three major shifts related to how, at an institutional level, the ...
  • Kungsörn, havsörn och tamren. En kunskapssammanställning 

   Mattisson, Jenny; Jacobsen, Karl-Otto; Kjørstad, Morten (NINA Rapport;1368, Research report, 2017)
   Mattisson, J., Jacobsen, K-O. Kjørstad, M. 2017. Kungsörnens födoval och predation på tamren - En kunskapssammanställning. NINA Rapport 1368. 25 s. Det har på senare år blivit mer och mer focus på kungsörnen som skadegörare ...