• Behovsanalyse for kartlegging og overvåking av fremmede, uønskede arter i Norge.- 

   Qvenild, Marte; Bevanger, Kjetil Modolv; Sandlund, Odd Terje; Ødegaard, Frode (NINA Rapport;273, Research report, 2008)
   Qvenild, M., Bevanger, K., Sandlund, O.T. & Ødegaard, F. 2008. Behovsanalyse for kartlegging og overvåking av fremmede, uønskede arter i Norge - NINA Rapport 273. 62 s. Denne rapporten summerer opp i hvilken utstrekning ...
  • Beiarelva og Saltdalselva 2008-2012. Bestandsovervåkingav laks og påvirkning fra oppdrettsnæringen 

   Jensen, Arne Johan; Karlsson, Sten; Lamberg, Anders; Hanssen, Øyvind Kanstad; Jensås, Jan Gunnar (NINA Rapport;951, Research report, 2013-04)
   I 2008 ble det satt i gang et prosjekt som hadde som mål å kartlegge den totale oppvandringen av laks i Beiarelva og Saltdalselva over en periode på fem år (2008-2012). Dessuten skulle innslaget av rømt oppdrettslaks i ...
  • Being stressed outside the park — conservation of African elephants (Loxodonta africana) in Namibia 

   Hunninck, Louis; Ringstad, Iris; Jackson, Craig Ryan; May, Roelof Frans; Fossøy, Frode; Uiseb, Kenneth; Killian, Werner; Røskaft, Eivin (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The conservation of the African savanna elephant (Loxodonta africana) is of prime importance for many African countries. Interactions between elephants and humans are known to induce stress and thereby have the potential ...
  • Beiteressurskartlegging i Snøhetta villreinområde. Kartlegging av beite for villrein, moskus og sau med bruk av satellittbildetolking og visuell punkttaksering fra helikopter 

   Hagen, Dagmar; Gaare, Eldar; Erikstad, Lars; Hoem, Stein Arild (NINA Rapport;135, Research report, 2006)
   Hagen, D., Gaare, E., Erikstad, L. og Hoem, S.A. 2006. Beiteressurskartlegging i Snøhetta villreinområde: kartlegging av beite for villrein, moskus og sau med bruk av satelittbildetolkning og visuell punkttaksering fra ...
  • Bekjempelse av skjeggkre Ctenolepisma longicaudata - Tiltak og bestandsutvikling i enebolig 

   Johnsen, Stein Ivar (Journal article, 2019)
   Skjeggkre (Zygentoma; Lepismatidae – Ctenolepisma longicaudata) er et insekt som hører til børstehalene (Zygentoma) og er relativt nylig registrert i Norge (Mattson 2014). På grunn av klimatiske forhold forekommer ...
  • Benefits of protected areas for nonbreeding waterbirds adjusting their distributions under climate warming 

   Gaget, Elie; Pavòn-Jordàn, Diego; Johnston, Alison; Lehikoinen, Aleksi; Hochachka, Wesley M.; Sandercock, Brett; Soultan, Alaaeldin; Azafzaf, Hichem; Bendjedda, Nadjiba; Bino, Taulant; Božič, Luka; Clausen, Preben; Dakki, Mohamed; Devos, Koen; Domsa, Cristi; Encarnaçao, Vitor; Erciyas-Yavuz, Kiraz; Faragó, Sándor; Frost, Teresa; Gaudard, Clemence; Gosztonyi, Lívia; Haas, Fredrik; Hornman, Menno; Langendoen, Tom; Ieronymidou, Christina; Kostyushin, Vasiliy A.; Lewis, Lesley J.; Lorentsen, Svein Håkon; Luiujoe, Leho; Meissner, Włodzimierz; Mikuska, Tibor; Molina, Blas; Musilova, Zuzana; Natykanets, Viktor; Paquet, Jean-Yves; Petkov, Nicky; Portolou, Danae; Ridzop, Jozef; Sayoud, Samir; Šdiban, Marko; Sniauksta, Laimonas; Stīpniece, Antra; Strebel, Nicolas; Teufelbauer, Norbert; Topid, Goran; Uzunova, Danka; Vizi, Andrej; Wahl, Johannes; Zenatello, Marco; Brommer, Jon E. (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Climate warming is driving changes in species distributions and community composition. Many species show a so-called climatic debt, where shifts in range have lagged behind faster shifts in temperature isoclines. Inside ...
  • Benefits of restoring ecosystem services in urban areas 

   Elmqvist, Thomas; Setälä, H.; Handel, S.N.; van der Ploeg, S.; Aronson, J.; Blignaut, J.N.; Gomez-Baggethun, Erik; Nowak, D.J.; Kronenberg, J.; de Groot, R. (Journal article, 2015)
   Cities are a key nexus of the relationship between people and nature and are huge centers of demand for ecosystem services and also generate extremely large environmental impacts. Current projections of rapid expansion of ...
  • Beregning av produksjon og tap i reindriften 

   Tveraa, Torkild; Ballesteros, Manuel; Bårdsen, Bård-Jørgen; Fauchald, Per; Lagergren, Madeleine; Langeland, Knut; Pedersen, Elisabeth; Stien, Audun (NINA rapport;938, Research report, 2013)
   Tveraa, T, Ballesteros, M., Bårdsen, B.-J., Fauchald, P., Lagergren, M., Langeland, K., Pedersen, E. & Stien, A. Beregning av produksjon og tap i reindriften – NINA Rapport 938. 38s. En økning i rovdyrbestandene i ...
  • Berglimyra og Klumplifjellet naturreservat i Lierne kommune, Nord-Trøndelag. Vurderinger av mulige tap i fremtidige jakt-inntekter 

   Solberg, Erling Johan (NINA Rapport;277, Research report, 2007)
   Solberg, E. J. 2007. Berglimyra og Klumplifjellet naturreservat i Lierne kommune, Nord-Trøndelag. Vurderinger av mulige tap i fremtidige jakt-inntekter - NINA Rapport 277. 23 s. Opprettelsen av Berglimyra og Klumplifjellet ...
  • Berry production drives bottom – up effects on body mass and reproductive success in an omnivore 

   Hertel, Anne Gabriela; Bischof, Richard; Langval, Ola; Mysterud, Atle; Kindberg, Jonas; Swenson, Jon; Zedrosser, Andreas (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Obligate herbivores dominate studies of the eff ects of climate change on mammals, however there is limited empirical evidence for how changes in the abundance or quality of plant food aff ect mammalian omnivores. Omnivores ...
  • Beskatning og bestandsstørrelse av laks i Namsenvassdraget 

   Thorstad, Eva Bonsak; Fiske, Peder; Staldvik, Frode; Økland, Finn (NINA rapport;747, Research report, 2011)
   Thorstad, E.B., Fiske, P., Staldvik, F. & Økland, F. 2011. Beskatning og bestandsstørrelse av laks i Namsenvassdraget 2010. - NINA Rapport 747: 1-32. Undersøkelser av beskatningsrater og bestandsstørrelse i Namsenvassdraget ...
  • Beslutningsprosesser i elgforvaltningen – åpne prosesser eller forbeholdt særinteresser? Erfaringer fra fire norske kommuner 

   Haaland, Hanne; Fangel, Kirstin (NINA Rapport;333, Research report, 2008)
   Haaland, H. & Fangel, K. 2008. Beslutningsprosesser i elgforvaltningen. Åpne prosesser eller forbeholdt særinteresser? Erfaringer fra fire kommuner. – NINA Rapport 333. 40 s. Denne studien tar for seg bestandsplansbasert ...
  • Best practice for the use of scenarios for restoration planning 

   Metzger, Jean Paul; Esler, Karen; Krug, Cornelia; Arias, Melissa; Tambosi, Leandro; Crouzeilles, Renato; Acosta, André Luis; Brancalion, Pedro H.S.; D'Albertas, Francisco; Duarte, Gabriela Teixeira; Garcia, Letícia Couto; Grytnes, John-Arvid; Hagen, Dagmar; Jardim, André Vitor Fleuri; Kamiyama, Chiho; Latawiec, Agnieszka Ewa; Rodrigues, Ricardo Ribeiro; Ruggiero, Patricia G.C.; Sparovek, Gerd; Strassburg, Bernardo; Saraiva, Antonio Mauro; Joly, Carlos (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Scenarios are important tools to facilitate the communication among scientists, practitioners, and decision-makers, and, thus to support policy and management decisions. The use of scenarios has an enormous potential ...
  • Bestandsanslag av hekkende og mytende fugl i Bellsundområdet 

   Hanssen, Sveinn Are; Strøm, Hallvard; Descamps, Sebastian; Moe, Børge (NINA rapport;1020, Research report, 2014)
   Ved oppstart av gruvedrift i Lunckefjell ble det i tillatelsen fra Miljøverndepartementet stilt visse vilkår til Store Norske Spitsbergen Grubekompani (SNSG). I disse vilkårene inngikk blant annet et bestandsanslag av (1) ...
  • Bestandsmål for store rovdyr. Hva mener folk om bestandsmål og om hvem som skal bestemme i rovviltforvaltningen? 

   Krange, Olve; Tangeland, Torvald; Skogen, Ketil (NINA rapport;657, Research report, 2011)
   Krange, O., Tangeland, T. & Skogen, K.. 2011. Bestandsmål for store rovdyr. Hva mener folk om bestandsmål og om hvem som skal bestemme i rovviltforvaltningen? – NINA Rapport 657, 74 sider. Rapporten tar opp to emner: - ...
  • Bestandsovervåking av gaupe i 2014 

   Tovmo, Mari; Svensson, Linn (Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia;1-2014, Research report, 2014)
   Miljødirektoratet og Naturvårdsverket har utarbeidet nye felles skandinaviske retningslinjer for bestandsovervåking av gaupe, som ble gjort gjeldende fra og med vinteren 2013/2014. Bestandsstørrelse og bestandsutvikling ...
  • Bestandsovervåking av gaupe i 2016 

   Tovmo, Mari; Zetterberg, Andreas; Brøseth, Henrik; Andrén, Henrik (Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia;2:2016, Research report, 2016-09-21)
   The Norwegian Environment Agency and the Swedish Environmental Protection Agency have developed joint Scandinavian guidelines and instructions for the monitoring of lynx, which have been in use since the winter of 2013/2014. ...
  • Bestandsovervåking av gaupe i 2018 

   Tovmo, Mari; Zetterberg, Andreas (Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia. Beståndsstatus för stora rovdjur i Skandinavien;2 2018., Research report, 2018)
   Miljødirektoratet og Naturvårdsverket har utarbeidet nye felles skandinaviske retningslinjer for bestandsovervåking av gaupe, som ble gjort gjeldende fra og med vinteren 2013/2014. Bestandsstørrelse og bestandsutvikling ...
  • Bestandsovervåking av gaupe i 2020 

   Mattisson, Jenny; Frank, Jens (Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia;2-2020, Research report, 2020)
   The Norwegian Environment Agency and the Swedish Environmental Protection Agency have developed joint Scandinavian guidelines and instructions for the monitoring of lynx, which have been in use since the winter of 2013/2014. ...
  • Bestandsovervåking av jerv i 2014. 

   Brøseth, Henrik; Eklund, Ann (Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia;2-2014, Research report, 2014)
   Miljødirektoratet og Naturvårdsverket har utarbeidet felles retningslinjer for overvåkingen av jerv som har vært gjeldene i både Norge og Sverige siden 2013. Bestandsstørrelse og –utvikling for erv i Skandinavia overvåkes ...