Select a community to browse its collections.

 • Ungfiskundersøkelser i Levangerelva 2021 

  Holthe, Espen; Berger, Hans Mack (NINA Rapport;2025, Research report, 2021)
  Holthe, E. & Berger, H.M. 2021. Ungfiskundersøkelser i Levangerelva 2021. NINA Rapport 2025. Norsk institutt for naturforskning. Ungfiskundersøkelsene i 2021 viste moderate tettheter av laksefisk i vassdraget (se avsnitt ...
 • Management relevant applications of acoustic monitoring for Norwegian nature – The Sound of Norway 

  Sethi, Sarab S.; Fossøy, Frode; Cretois, Benjamin; Rosten, Carolyn M. (NINA Report;2064, Research report, 2021)
  Sethi, S. S., Fossøy, F., Cretois, B. & Rosten, C. M. 2021. Management relevant applications of acoustic monitoring for Norwegian nature – The Sound of Norway. NINA Report 2064. Norwegian Institute for Nature Research. High ...
 • Overvåking av dragehode. Resultater 2021 

  Evju, Marianne; Olsen, Siri Lie; Skarpaas, Olav; Vassvik, Linn; Grainger, Matthew (Others, 2021)
 • Hjorten i Osterøy kommune. Status, utviklingstrender og forslag til bestandsforvaltningen 

  Veiberg, Veibjørn; Solberg, Erling Johan (NINA Rapport;2024, Research report, 2021)
  Veiberg, V., Solberg, E.J. 2021. Hjorten i Osterøy kommune – Status, utviklingstrender og forslag til bestandsforvaltningen. NINA Rapport 2024. Norsk institutt for naturforskning. Osterøy kommune har bedt om en gjennomgang ...
 • Overvåking av åpen grunnlendt kalkmark 2021‒2024. Årsrapport 2021 

  Evju, Marianne; Skrindo, Astrid Brekke; Solstad, Heidi (NINA Rapport;2045, Research report, 2021)
  Evju, M., Skrindo, A.B. & Solstad, H. (red.) 2021. Overvåking av åpen grunnlendt kalkmark 2021‒2024. Årsrapport 2021. NINA Rapport 2045. Norsk institutt for naturforskning. Åpen grunnlendt kalkmark i boreonemoral sone er ...

View more