Velg et delarkiv for å bla i samlingene

 • Tidlig oppdagelse av nye landlevende fremmede arter. Årsrapport for feltsesongen 2020 

  Jacobsen, Rannveig M.; Endrestøl, Anders; Fossøy, Frode; Davey, Marie; Often, Anders; Andreassen, Mathias; Laugsand, Arne E.; Sandercock, Brett K.; Åström, Jens (NINA Rapport;1914, Research report, 2020)
  Jacobsen, R.M., Endrestøl, A., Davey, M., Often, A., Andreasen, M., Laugsand, A.E., Sandercock, B.K., Fossøy, F., Åström, J. Tidlig oppdagelse av nye landlevende fremmede arter. 2020. NINA Rapport 1914. Norsk institutt for ...
 • Insektovervåking på Østlandet 2020 – Rapport fra første feltsesong 

  Åström, Jens; Birkemoe, Tone; Davey, Marie; Ekrem, Torbjørn; Fossøy, Frode; Hanssen, Oddvar; Laugsand, Arne; Staverløkk, Arnstein; Sverdrup-Thygeson, Anne; Ødegaard, Frode (NINA Rapport;1878, Research report, 2020)
  Åström, J., Birkemoe, T., Davey, M., Ekrem, T., Fossøy, F., Hanssen,O., Laugsand, A., Staverløkk, A., Sverdrup-Thygeson, A. & Ødegaard, F. 2020. Insektovervåking på Østlandet 2020 – Rapport fra første feltsesong. NINA ...
 • Når er utryddelse av fremmede karplanter en realistisk målsetning? 

  Skrindo, Astrid Brekke; Magnussen, Kristin; Vassvik, Linn; Stabbetorp, Odd; Bakkestuen, Vegar; Often, Anders; Olsen, Siri Lie; Westergaard, Kristine Bakke; Sandvik, Hanno; Blaalid, Rakel (NINA Rapport;1912, Research report, 2020)
  Skrindo, A.B., Magnussen, K., Vassvik, L., Stabbetorp, O., Bakkestuen, V., Often, A., Olsen, S.L., Westergaard, K.B., Sandvik, H. & Blaalid, R. 2020. Når er utryddelse av fremmede karplanter en realistisk målsetning? NINA ...
 • Åpen grunnlendt kalkmark i Oslofjordområdet. Uttesting av overvåkingsmetodikk og resultater fra 2020 

  Evju, Marianne; Stabbetorp, Odd E.; Olsen, Siri Lie; Bratli, Harald; Often, Anders; Bakkestuen, Vegar (NINA Rapport;1910, Research report, 2020)
  Evju, M., Stabbetorp, O.E., Olsen, S.L., Bratli, H., Often, A. & Bakkestuen, V. 2020. Åpen grunnlendt kalkmark i Oslofjordområdet. Uttesting av overvåkingsmetodikk og resultater fra 2020. NINA Rapport 1910. Norsk institutt ...
 • Stokmarknes miljøhavn i Hadsel kommune – ny vurdering av effekter på fugl ved planlagt utfylling 

  Follestad, Arne (NINA Rapport;1900, Research report, 2020)
  Follestad, A. 2020. Stokmarknes miljøhavn i Hadsel kommune - ny vurdering av effekter på fugl ved planlagt utfylling. NINA Rapport 1900. Norsk institutt for naturforskning. Hadsel kommune har planer for å etablere et ...

Vis flere