Velg et delarkiv for å bla i samlingene

 • Biologisk mangfoldundersøkelse i Gråelvavassdraget i Skjelstadmark, Stjørdal kommune. 

  Saksgård, Randi; Bongard, Terje; Stokke, Bård G.; Langelo, Geir; Kristiansen, Gunnar (NINA Rapport;1829, Research report, 2020)
  Randi Saksgård, Terje Bongard, Bård G. Stokke, Geir Langelo og Gunnar Kristiansen 2020.Biologisk mangfoldundersøkelse i Gråelvavassdraget i Skjelstadmark, Stjørdal kommune. - NINA Rapport 1829. Norsk institutt for ...
 • Program for terrestrisk naturovervåking (TOV). Dokumentasjon av overvåkingsområder, metoder og data 

  Framstad, Erik; Bakkestuen, Vegar; Halvorsen, Rune; Kålås, John Atle; Myklebost, Heidi; Nilsen, Erlend; Olsen, Siri Lie; Pedersen, Bård; Stokke, Bård; Økland, Tonje (NINA Rapport;1827, Research report, 2020)
  Framstad, E., Bakkestuen, V., Halvorsen, R., Kålås, J.A., Myklebost, H., Nilsen, E., Olsen, S.L., Pedersen, B., Stokke, B. & Økland, T. 2020. Program for terrestrisk naturovervåking (TOV). Dokumentasjon av overvåkingsområder, ...
 • Status og tiltaksutredning for elvemusling i Sagelvvassdraget (Malvik kommune), Trøndelag 

  Larsen, Bjørn Mejdell; Berger, Hans Mack (NINA Rapport;1834, Research report, 2020)
  Larsen, B.M. & Berger, H.M. 2020. Status og tiltaksutredning for elvemusling i Sagelvvassdraget (Malvik kommune), Trøndelag. NINA Rapport 1834. Norsk institutt for naturforskning. Det er i løpet av 2019 utarbeidet en ...
 • Bestandsovervåking av ulv vinteren 2019-2020 

  Wabakken, Petter; Svensson, Linn; Maartmann, Erling; Nordli, Kristoffer; Flagstad, Øystein; Åkesson, Mikael (Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia;1-2020, Research report, 2020)
  Monitoring goals and methods: Wolves in Sweden and Norway are members of a joint cross-boundary Scandinavian wolf population. In both countries, the wolf population is being monitored each winter. The Swedish Environmental ...
 • Naturfaglige registreringer av fuktskog i Telemark og Vestfold 2019. Generell del. 

  Brandrud, Tor Erik; Solvang, Rune; Ihlen, Per Gerhard; Midteng, Rein; Vatne, Steinar (NINA Rapport;1839, Research report, 2020)
  Brandrud, T.E., Solvang, R., Ihlen, P.G., Midteng, R. & Vatne, S. 2020. Naturfaglige registreringer av fuktskog i Telemark og Vestfold 2019. Generell del. NINA Rapport 1839. Norsk institutt for naturforskning. Det er på ...

Vis flere