Select a community to browse its collections.

 • Villrein-ferdselsanalyser på Hardangervidda. Anbefalinger og tiltak 

  Gundersen, Vegard; van Moorter, Bram; Panzacchi, Manuela; Rauset, Geir Rune; Strand, Olav (NINA Rapport;1903, Research report, 2021)
  Gundersen, V., van Moorter, B. Panzacchi, M., Rauset, G.R. & Strand, O. 2021. Villrein-ferdselsanalyser på Hardangervidda - Anbefalinger og tiltak. NINA Rapport 1903. Norsk institutt for naturforskning. Denne rapporten ...
 • Innkryssing av rømt oppdrettslaks ovenfor og nedenfor Målselvfossen 

  Svenning, Martin-A.; Diserud, Ola; Karlsson, Sten (NINA Rapport;1971, Research report, 2021)
  Svenning, M-A., Diserud, O. & Karlsson, S. 2021. Innkryssing av rømt oppdrettslaks ovenfor og nedenfor Målselvfossen. Norsk institutt for naturforskning. I henhold til kvalitetsnormen for ville bestander av atlantisk ...
 • Overvåking av referanseelver 2020. Vedleggsrapport for kvalitetselement fisk. 

  Myrvold, Knut Marius; Bækkelie, Knut Andreas E.; Holter, Tobias H. (NINA Rapport;1969, Research report, 2021)
  Myrvold, K.M., Bækkelie, K.A.E. & Holter, T. 2021. Overvåking av referanseelver 2020. Vedleggsrapport for kvalitetselement fisk. NINA Rapport 1969. Norsk institutt for naturforskning. Overvåking av referanseelver er en ...
 • Bruk og vern i Østmarka 

  Krange, Olve; Figari, Helene; Gundersen, Vegard; Bendiksen, Egil; Venter, Zander (NINA Rapport;2016, Research report, 2021)
  Krange, O., Figari, H., Gundersen, V., Bendiksen, E., Venter, Z. 2021. Bruk og vern i Østmarka. NINA Rapport 2016. Norsk institutt for naturforskning. Rapporten er en del av kunnskapsgrunnlaget som skal ligge til grunn ...
 • Inventering av lodjur 2021. Bestandsovervåking av gaupe i 2021 

  Frank, Jens; Tovmo, Mari (Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia;2-2021, Research report, 2021)
  The Norwegian Environment Agency and the Swedish Environmental Protection Agency have developed joint Scandinavian guidelines and instructions for the monitoring of lynx, which have been in use since the winter of 2013/2014. ...

View more