Select a community to browse its collections.

 • Bestandsovervåking av jerv i 2020 

  Mattisson, Jenny; Höglund, Linda; Brøseth, Henrik (Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia;3 - 2020, Research report, 2020)
  The Norwegian Environment Agency (Miljødirektoratet) and the Swedish Environmental Protection Agency (Naturvårdsverket) have co-developed standard methodology and guidelines for the monitoring of wolverines in Scandinavia, ...
 • Effekter av organisk utslipp fra havbruk i Norge – en kunnskapsoppsummering 

  Uglem, Ingebrigt; Järnegren, Johanna; Bloecher, Nina (NINA Rapport;1884, Research report, 2020)
  Uglem I, Järnegren J, Bloecher N. 2020. Effekter av organisk utslipp fra havbruk i Norge – en kunnskapsoppsummering. NINA Rapport 1884. Norsk institutt for naturforskning. Denne rapporten er en del av prosjektet «Kunnskaps- ...
 • Habitatkartlegging og el-fiskeundersøkelser i Flagstadelva 2019 - 2020 

  Olstad, Kjetil; Dokk, John Gunnar; Johnsen, Stein Ivar; Myrvold, Knut Marius (NINA Rapport;1885, Research report, 2020)
  Olstad, K., Dokk, J.G., Johnsen, S.I. & Myrvold, K.M. 2020. Habitatkartlegging og el-fiskeundersøkelser i Flagstadelva 2019 – 2020. NINA Rapport 1885. Norsk institutt for naturforskning. NINA gjennomførte i løpet av høsten ...
 • Slitasje og egnethet for stier brukt til sykling. En feltstudie og en GIS-modell 

  Evju, Marianne; Hedger, Richard; Nowell, Megan; Vistad, Odd Inge; Hagen, Dagmar; Jokerud, Mari; Olsen, Siri Lie; Selvaag, Sofie K.; Wold, Line C. (NINA Rapport;1880, Research report, 2020)
  Evju, M., Hedger, R., Nowell, M., Vistad, O.I., Hagen, D., Jokerud, M., Olsen, S.L., Selvaag, S.K. & Wold, L.C. 2020. Slitasje og egnethet for stier brukt til sykling. En feltstudie og en GIS-modell. NINA Rapport 1880. ...
 • Reetablering av elvemusling i Hammerbekken, Trondheim. Resultater fra tiltaksovervåking i 2020 

  Larsen, Bjørn Mejdell (NINA Rapport;1875, Research report, 2020)
  Larsen, B.M. 2020. Reetablering av elvemusling i Hammerbekken, Trondheim kommune. Resultater fra tiltaksovervåking i 2020. NINA Rapport 1875. Norsk institutt for naturforskning. Bestanden av elvemusling var sterkt truet ...

View more